Search e4thai.com

Loading

Saturday, July 28, 2012

ถาม - ตอบ Daily Buddhism

เว็บ www.dailybuddhism.com
คลิกลิงค์ข้างล่างนี้เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ทั้งเว็บ
ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้แตกไฟล์ zip
วิธีใช้
 1.คลิกโฟลเดอร์  Daily Buddhism
2.คลิกโฟลเดอร์ www.dailybuddhism.com
3.คลิกไฟล์ index
4.เลือกคลิกปุ่มที่ต้องการอ่าน ในคอลัมน์ซ้ายมือ
5.ใช้ไฟล์โดยไม่ต้องต่อเน็ต (ได้เหมือนต่อเน็ต) เพียงแต่ว่าช่อง search  ที่คอลัมน์ขวามือใช้งานไม่ได้
พิพัฒน์

No comments: