Search e4thai.com

Loading

Wednesday, September 8, 2010

หาเรื่องไม่เจอ? คลิกที่นี่ครับ

คำถามที่ 1: เรื่องนั้นเรื่องนี้ใน Blog นี้มีหรือไม่?
ตอบ:
ท่านสามารถค้นหาเรื่องใน Blog นี้ได้ 4 วิธี ดังนี้
[1]. คลิกที่หัวข้อใต้ “คลังบทความ” ที่คอลัมน์ซ้ายมือ
[2].พิมพ์ คำค้น เช่น บทสนทนา grammar TOEFL การเขียน ดิกชันนารี เกม game ฯลฯ ใน e4thai.com Search Box   ที่คอลัมน์ซ้ายมือ ซึ่งอยู่ตอนบนของหน้า ทุกหน้า

e4thai.com

หรือ ถ้าจำได้ว่ามีคำนั้น คำนี้อยู่ในชื่อหัวข้อ แต่จำไม่ได้แล้วว่าอยู่ที่ไหน ให้พิมพ์ intitle:คำค้น ลงไป เช่น ต้องการค้นชื่อหัวข้อที่มีคำว่า ศัพท์ ปนอยู่ ก็ให้พิมพ์ intitle:ศัพท์ ลงไปในช่อง e4thai.com Search Box  

[3]. คลิกลิงค์รวบรวมหัวข้อ
คลิกดูสารบัญ หัวข้อที่ 1 - 100
คลิกดูสารบัญ หัวข้อที่ 101 - 200
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 201- 300
คลิกดูสารบัญ หัวข้อที่ 301 - 400
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 401 - 500
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 501 - 600
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 601 - 700
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 701 - 800
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 801 - 900
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 901 - 1000
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 1001 - 1100
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 1101 - 1200
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 1201 - 1300
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 1301 - 1400
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 1401 - 1500
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 1501 - 1600
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 1601 - 1700
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 1701 - 1800
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 1801 - 1900

คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 1901 - 2000
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 2001-2100
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 2101-2200
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 2201-2300
คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 2301-2400
 
[4]. คลิก สารบัญ แยกประเภทหัวข้อ. ซึ่งแบ่งลิงค์ใน Blog นี้ออกเป็น 24 หัวข้อ เช่น คุยกับผู้อ่าน, การฟัง, พูด, อ่าน, เขียน, ศัพท์, แกรมมาร์, การสนทนา, ดิกชันนารี, Test, เว็บสำหรับครู, เว็บสำหรับคนทำงาน เป็นต้น
หรือคลิกที่ปุ่มต่าง ๆ ใต้หัวข้อ []คลิกเรื่องที่ต้องการ: ที่คอลัมน์ซ้ายมือก็ได้


คำถามที่ 2: ขอให้แนะนำวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ
ตอบ:
ผมเขียนคำแนะนำและประสบการณ์ส่วนตัวในการเรียนภาษาอังกฤษไว้ที่นี่
คุยกับท่านผู้อ่าน

คำถามที่ 3: อยากให้แนะนำเว็บเรียนภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ สำหรับผู้เริ่มต้นจริง ๆ
ตอบ: ระดับเริ่มต้นของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกัน ลองเลือกดูที่
ลิงค์นี้ แล้วกันครับ

คำถามที่ 4: เว็บเรียนภาษาอังกฤษที่เป็นเว็บไทยมีไหม?
ตอบ: มีครับ
ที่นี่ และ ที่นี่

1 comment:

Unknown said...

ดีใจจังเพิ่งsearchเป็นและขอบคุณที่คุณทำเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้เราศึกษาพรีขอความดีจงสนองตอบผู้จัดทำจากพยาบาลที่อ่อนภาษาค่ะ