Search e4thai.com

Loading

Friday, September 30, 2011

เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า -อ่านโดยโปรแกรม "เจรจา"

สวัสดีครับ

ผมเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองไว้ที่บทความนี้
วันนี้ผมไปเจอโปรแกรม ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย วาจา”  VAJA  6.0 Home Edition ภายใต้ชื่อเจรจา” (jRaja)  

ผมนึกสนุก จึงนำ copy ข้อความในบทความนี้ให้ เจรจา อ่าน ปรากฏว่าเสียงที่ได้ยินก็ดีใช้ได้ทีเดียวครับ แม้ว่าจะมีบางอย่างที่อาจจะอ่านผิดเพี้ยนไปบ้าง แต่ก็น่าชมผู้จัดทำโปรแกรมนี้มากที่สามารถทำโปรแกรมอ่านออกเสียงภาษาไทยได้ดีถึงขนาดนี้   ท่านลองดูด้วยตัวเองแล้วกันครับ
อ่าน
ของ blogger e4thai.com

ฟัง:
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (01).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (02).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (03).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (04).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (05).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (06).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (07).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (08).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (09).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (10).wav
-เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (11).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (12).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (13).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (14).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (15).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (16).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (17).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (18).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (19).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (20).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (21).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (22).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (23).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (24).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (25).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (26).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (27).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (28).wav
เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า (29).wav

No comments: