Search e4thai.com

Loading

Saturday, May 8, 2010

ฝึกซ้อม ศัพท์ข่าว หนังสือพิมพ์ (1)

แหล่ง: ศัพท์ข่าว - "news dictionary"
http://english-for-thais-2.blogspot.com/2010/02/1354-news-dictionary.html

พิมพ์คำศัพท์ ลงในช่อง search ของเว็บข้างล่างนี้ เพื่อหาประโยคตัวอย่าง
http://www.jukuu.com/

-พิมพ์คำศัพท์ ลงในช่อง search ของเว็บข้างล่างนี้ เพื่อหาประโยคตัวอย่าง
-คลิกลิงค์ที่ต้องการ, กด control+F, พิมพ์คำศัพท์,คลิก next, เพื่อหาตำแหน่งของคำศัพท์ ในหน้าเว็บ
http://edition.cnn.com/
http://news.bbc.co.uk/

**********


1 abandon ทิ้ง สละ
2 abandoned ทิ้งร้าง
3 abandoning ล้มเลิก ยอมแพ้
4 abbot เจ้าอาวาส
5 abdicate สละราชบัลลังก์
6 abdicated สละราชสมบัติ
7 abdomen ท้อง
8 abdominal ช่องท้อง
9 abduct การลักพาตัว
10 abide ทำตามกฎหมาย
11 ablaze ลุกโชติช่วง
12 abnormal ผิดปกติ
13 abode พัก, ที่อยู่อาศัย
14 abolish ยกเลิก ล้มเลิก
15 abolished บ ล้ม ยกเลิก (ระบบกษัตริย์)
16 abolition ยกเลิก
17 aborted ยกเลิก (กลางคัน)
18 abound มีเป็นจำนวนมาก
19 abrasive หยาบคาย กระด้าง หยาบกระด้าง ระคายหู
20 abroad ต่างประเทศ
21 abrogate ยกเลิก
22 abrupt ทันที
23 abruptly อย่างทันที
24 absolute ทั้งปวง ทั้งหมด
25 absolutely อย่างแท้จริง โดยสิ้นเชิง
26 abstained งดออกเสียง
27 abstention งดออกเสียง
28 abstract ศิลปของนามธรรม
29 absurd ไม่เข้าท่า ไร้สาระ
30 abundant สมบูรณ์
31 abuse ทารุณ
32 abuses การริดรอน
33 abusing การใช้ในทางที่ผิด
34 abuzz เต็มไปด้วยเสียงดังอึกทึก
35 academic นักวิชาการ คณาจารย์
36 accelerate เร่ง
37 accelerating เร่งความเร็ว
38 accelerator คันเร่ง
39 access การเข้าถึง
40 access การเข้าถึง
41 accessible เข้าถึงได้
42 accessories อุปกรณ์เสริม
43 acclaimed สียงแซ่ซ้อง, เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม
44 accommodate #N/A
45 accommodation ที่พัก
46 accompanied ตาม, ร่วมทาง, เดินทางไปด้วย
47 accompany ติดตามไป
48 accomplices ผู้สมคบคิด
49 accomplish ทำสำเร็จ
50 accomplished ประสบความสำเร็จ
51 accomplishing ประสบความสำเร็จ
52 accomplishment ความสำเร็จ
53 accord เห็นด้วย สอดคล้องกับ
54 accordingly อย่างเหมาะสม
55 account การบรรยาย การอธิบาย
56 accountability ความรับผิดชอบ
57 accountable อย่างเชื่อถือได้
58 accounts การให้การของพยาน
59 accredit รับรองว่าเป็น
60 accreditation ที่ได้ประการรับรองมาตราฐาน
61 accumulated สั่งสมมาเป็นเวลานาน
62 accuracy ความถูกต้อง
63 accurate แม่นยำ
64 accurately อย่างถูกต้องแม่นยำ
65 accuser ผู้กล่าวหา
66 ace ผู้ที่เก่ง ดีเลิศ
67 achieve #N/A
68 achievement ความสำเร็จ
69 acidity สภาพความเป็นกรด
70 acknowledge แจ้งให้ทราบ
71 acknowledged รับรู้ ยอมรับ
72 acquaintances นคุ้นเคย
73 acquire การได้รับ การได้มาด้วยความพยายาม
74 acquit ตัดสินให้พ้นโทษ
75 acquittal การตัดสินให้พ้นโทษ
76 acrobatics กายกรรม
77 acronym ตัวย่อ
78 act ร่างกฎหมาย
79 activate ทำให้เคลื่อนไหว พร้อมทำงาน
80 activist นักกิจกรรม
81 activists กต่อต้าน นักรณรงค์เพื่อความยุติธรรมด้านต่างๆ ในสังคม ในที่นี้หมายถึงกลุ่มพิทักษ์สิทธิสัตว์
82 acute เฉียบพลัน
83 adage สุภาษิต
84 adapt ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
85 adapted ปรับ
86 addict ติดสารเสพติด
87 addicted ติดนิสัยในบางอย่าง
88 address จัดการ แก้ไขปัญหา
89 address จัดการ แก้ไขปัญหา
90 addressed ัดการ รับมือ แก้ไขปัญหา
91 addressing กล่าวปราศรัย
92 adequate #N/A
93 adhesive ติดกัน (มีกาวเหนียวทำให้ติดกันได้)
94 adjacent ที่ติดกัน
95 adjacent ที่ติดกัน
96 adjoining ชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ
97 adjourn บอกเลื่อน เลื่อนออกไป
98 adjudication ัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด
99 adjust ปรับ
100 adjustable ที่ปรับได้
101 adjustments การปรับ
102 administer บริหาร จัดการองค์กร
103 administration คณะหรือการบริหาร
104 admired ได้รับการเคารพยกย่อง ชื่นชม
105 admirers ผู้เลื่อมใส
106 admit ท่ามกลาง
107 adolescent วัยรุ่น
108 adopt รับเลี้ยง
109 adopted รับเป็นบุตรบุญธรรม
110 adopting รับเลี้ยง
111 adorable น่ารัก
112 adrenaline ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต
113 advanced ้าวหน้า ขั้นสูง
114 advantage ข้อได้เปรียบ
115 adventurous ชอบเสี่ยงชอบทดลอง
116 adverse ซึ่งเป็นอันตราย
117 adversity เคราะห์กรรม
118 advisory ที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
119 advocate ผู้การสนับสนุน (องค์อุปถัมภก)
120 advocates ผู้สนับสนุนความคิด
121 advocating สนับสนุน ที่เป็นสาวก
122 aerators เครื่องปั่นอ๊อกซิเจน
123 aerodynamic กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและก๊าซ
124 aeronautical เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบหรือสร้างเครื่องบิน
125 aesthetic ที่เกี่ยวกับความงาม
126 aesthetics เพื่อความงดงาม เืพื่อความสุนทรีย์
127 affair ความสัมพันธ์
128 affairs การเป็นชู้
129 affection ความรักและห่วงใย
130 affections ความรักใคร่
131 affiliated เข้าร่วมกับ
132 affiliation การผูกพัน
133 affirmation การให้การยืนยัน
134 affixing ติดเข้ากับ ผนวกกับ
135 afflict กระทบ
136 affliction โรคภัยไข้เจ็บ
137 affluent ที่มั่งคั่ง
138 afford สามารถทำได้
139 afresh ใหม่
140 aftermath ผลที่ตามมา
141 aged , มีอายุ, เก่าแก่
142 ageing ที่เก่า ที่ทรุดโทรม
143 agenda วาระ
144 aggravate ทำให้แย่ลง
145 aggravated รำคาญ
146 aggregate วมตัว รวมยอด ส่วนผสมของคอนกรีต
147 aggressive แข็งขัน กร้าวร้าว
148 aghast ตกตะลึง
149 agility ความว่องไว ความคล่องตัว
150 aging เก่าแก่
151 agog ตื่นเต้นมาก
152 agonising ซึ่งสร้างความเจ็บปวดทางใจและกายอย่างมาก
153 agony ความเจ็บปวดแสนสาหัส
154 agribusiness บริษัทที่ค้าขายเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตร
155 aid ช่วยเหลือ
156 aide ผู้ช่วย
157 aides ผู้ช่วย
158 ailing ป่วยและอ่อนแรง
159 ailment การเจ็บป่วย เจ็บไข้เล็กๆน้อยๆ
160 aim เล็งเป้าไปที่
161 aimed มุ่งเป้าหมายไปที่
162 aimlessly อย่างไร้จุดหมาย
163 air าศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ
164 alarm ความกลัว ระวังภัย
165 alarm ความกลัว ระวังภัย
166 alarmed ตกใจกลัว
167 alert แจ้งความ
168 alerted เตือน
169 alertness ความตื่นตัว
170 algae พืช จำพวกสาหร่าย
171 alienating ทำให้รู้สึกหมางเมิน
172 alight ลงจากรถ
173 aligned ที่สนับสนุน ที่เกี่ยวข้อง
174 alignment การวางให้ถูกตำแหน่ง
175 allay บรรเทา
176 allegation ข้อกล่าวหา
177 allegations ข้อกล่าวหา
178 allege ที่กล่าวหา
179 alleged ที่ถูกกล่าวหา
180 allegedly ถูกกล่าวหา
181 allegiance ความจงรักภักดี
182 alleging กล่าวหา
183 allergen สารก่อภูมิแพ้
184 allergen สารก่อภูมิแพ้
185 allergic แพ้
186 alleviate ทำให้บรรเทาลง
187 alleviating บรรเทาทุกข์
188 alliance พันธมิตร
189 alliances ข้อตกลงร่วมกัน
190 allies ้สนับสนุน พันธมิตร แนวร่วม
191 allocated จัดสรร
192 allocation แบ่งสรรปันส่วน
193 allotted งส่วน, จัดสรร, กำหนดให้
194 allotted งส่วน, จัดสรร, กำหนดให้
195 allowance เบี้ยเลี้ยง
196 ally แนวร่วม พันธมิืตร
197 aloft สูงขึ้นไป
198 alter เปลี่ยน
199 altercation การทะเลาะวิวาท
200 alternative ทางเลือก ตัวเลือก
201 alternatives ทางเลือกอื่นๆ
202 altitude ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
203 alumni ศิษย์เก่า
204 amateur มือสมัครเล่น
205 ambassador ทูต
206 ambience บรรยากาศโดยรอบ
207 ambiguity คลุมเครือ ไม่ชัดเจน
208 ambiguous คลุมเครือ
209 ambitions ความปรารถนาอย่างแรงกล้า
210 ambitious ความทะเยอทยาน
211 ambivalence ความไม่แน่ใจ
212 ambulance รถพยาบาล
213 ambush ซุ่มโจมตี
214 ambushed การซุ่มโจมตี
215 amend แก้ไขข้อตกลง ข้อกฎหมาย
216 amended แก้ไข
217 amendment การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
218 amendments แก้กฎหมาย
219 amid ท่า่มกลาง
220 amidst ระหว่าง
221 amiss ผิดพลาด ไม่ราบรื่น
222 ammunition าวุธยุทธภัณฑ์ เช่นลูกกระสุน ดินระเบิด
223 amnesia ความจำเสื่อม
224 amnesty การอภัยโทษ นิรโทษกรรม
225 amplification การขยาย
226 amputate ตัดแขน ขา
227 amulet ลูกประคำ
228 analogous ที่คล้ายคลึงกัน
229 anarchy อนาธิปไตย
230 anchor ทอดสมอ
231 anchoring ยึดติดเพื่อให้มั่นคง แน่นหนา
232 anchorman ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว
233 ancient โบราณ เก่าแก่
234 angle มุมมอง
235 animated ที่เหมือนมีชีวิต
236 anniversary ครบรอบปี
237 annual ประจำปี ปีละครั้ง
238 annul เป็นโมฆะ
239 anonymity นิรนาม
240 anonymous ไม่ออกนาม
241 antagonising ต่อต้าน เป็นปรปักษ์
242 antagonism ความเกลียดชัง
243 antagonists ปรปักษ์
244 antibiotics ยาปฏิชีวนะ
245 anticipate ที่คิดไว้ว่าน่าจะเกิดขึ้น
246 anticipated คาดหวัง
247 anticipating ุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน
248 antics ษณะ (พฤติกรรม ที่แปลกหรือพิกล)
249 antigen ตัวการที่ทำให้เกิดโรคต่างๆในร่างกาย
250 antiquarium ห้องเก็บหรือแสดงของโบราณ
251 antiquities วัตถุโบราณ
252 antitrust กฎหมายต่อต้านการผูกขาด
253 anxiety ความวิตกกังวล
254 anxious เป็นที่วิตกกังวล
255 apartheid นโยบายการแบ่งแยกสีผิว (ในแอฟริกาใต้)
256 apathy ความไม่สนใจ อารมณ์เบื่อ
257 aphids แมลงชนิดหนึ่งที่ดูดน้ำเลี้ยงจากต้นหรือใบของพืช
258 apologies คำขอโทษ
259 apologise ขอโทษ
260 apologised #N/A
261 appalled ตกตะลึง
262 apparent ปรากฎชัด
263 apparently อย่างเห็นได้ชัด
264 appeal ร้องขอ วิงวอน
265 appealed วิงวอน
266 appealing เป็นที่น่าสนใจ
267 appear ดูเหมือน ราวกับ
268 appearance ลักษณะท่าทาง
269 appease ปลอบประโลม ทำให้คลายเครียดหรือกังวล
270 appellate กี่ยวกับการอุทธรณ์,ซึ่งมีอำนาจพิจารณารับการอุทธรณ์/
271 appetite ความอยากอาหาร
272 appetite ความอยากอาหาร
273 applaud ปรบมือให้ ชื่นชม
274 applause ปรบมือให้การชมเชย
275 appliance เครื่องไฟฟ้า
276 appliances อุปกรณ์ เครื่องใช้สอยในบ้าน
277 applicable ที่สามารถนับไปปรับใช้ได้
278 applicant ผู้สมัคร
279 applied ปรับใช้กับ
280 appoint แต่งตั้ง
281 appointed แต่งตั้ง
282 appraisal ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
283 appreciate สำนึกในบุญคุณ
284 appreciation มูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น
285 apprehend จับกุม
286 apprehended เข้ารวบตัวและจับกุม
287 apprehending เข้าใจ
288 apprehension จับกุม
289 approach ขอเข้าพบ
290 approach ขอเข้าพบ
291 approach ขอเข้าพบ
292 approached เข้าใกล้
293 approaching ใกล้เข้ามา ที่กำลังจะมาถึง
294 appropriate เหมาะสม
295 approval การได้รับการอนุญาต การให้การยินยอม
296 aquaculture การทำฟาร์มน้ำกร่อย
297 aquaplane ลื่น แฉลบบนผิวน้ำทำให้เสียการควบคุม
298 aquatic เกี่ยวกับน้ำ
299 archaeological เกี่ยวกับโบราณคดี
300 archipelago หมู่เกาะ
301 architecture สถาปัตยกรรม
302 arena สานามกีฬา
303 arguments เหตุผลชักจูง
304 arid แห้งแล้ง
305 arm สาขา
306 armed ติด พกอาวุธ
307 arming ติดอาวุธ
308 armour เกราะป้องกัน
309 arms อาวุธ
310 aroma กลิ่นหอม
311 aromatic มีกลิ่นหอม
312 array การจัดเรียง
313 arrest จับกุม
314 arsenal กองพันทหารปืนใหญ่
315 artefacts วัตถุ (ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์)
316 article มาตรา
317 articulation ทำเสียงดนตรี (ทีละโน๊ต แทนที่จะเล่นเป็นเพลง)
318 artificial เทียม
319 artificially เทียม
320 artisan ศิลปิน
321 ascend ขึ้นสู่
322 ascend ขึ้นสู่
323 ascended ขึ้นครองราชย์
324 ascetic ผู้บำเพ็ญตบะ ทำตามคำสั่งสอนอย่างเคร่งครัด
325 asessment การประเมิณผล
326 asexsual ปราศจากการร่วมเพศ
327 ashes อัฐิ
328 aspect มุมมอง
329 aspects ลักษณะ แง่มุม
330 aspiration ปณิธาน
331 aspire ตั้งปณิธาน
332 assailant ผู้โจมตี ผู้ป้ายร้าย
333 Assam รัฐอัสสัม
334 assassinate การลอบฆ่า
335 assassination การลอบสังหาร
336 assault ทำร้ายร่างกาย
337 assaulted ทำ้ร้ายร่างการ
338 assaults ทำร้ายร่างกาย
339 assemble การนำมาร่วมกัน
340 assembling ประกอบ
341 assembly การประชุม
342 assert อ้างสิทธิ์ ยืนยัน
343 assertion การกล่าวยืนยัน
344 assessing ประเมิณสถานการณ์
345 assessment การประเมิณสถานการณ์
346 assessments การประเมิณผล
347 assets ทรัพย์สิน
348 assigned ตามที่ได้รับมอบหมาย
349 assignment งาน การบ้าน
350 assimilated กลายเป็นเหมือนหรือคล้ายกัน
351 assist ช่วย
352 associate ที่ร่วมมือกัน
353 associated เกี่ยวเนื่องกับ
354 assorted หลากหลาย
355 assume รับหน้าที่
356 assuming คิดว่าเป็นจริง ยอมรับว่าเป็นดังนั้น
357 assumption ข้อสันนิษฐาน
358 assumptions สมมติฐาน
359 assurance การรับประกัน การรับรอง
360 assure ให้การยืนยัน ให้ความมั่นใจ
361 assured ให้การยืนยัน
362 asthma โรคหอบหืด
363 astonishing น่าแปลกใจ
364 astounded ่างงงวย ประหลาดใจ
365 astrologer ักโหราศาสตร์ โหร
366 asylum ลี้ภัย
367 asymmetrical ม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน
368 athlete นักกีฬา
369 athletes นักกีฬา
370 athletic เกี่ยวกับกีฬา
371 atmosphere ชั้นบรรยากาศ
372 attendance การเข้าเรียน
373 attentive ด้วยความเอาใจใส่
374 attorney ทนาย
375 attract ดึงดูดความสนใจ
376 attraction รดึงดูดความสนใจ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,สิ่งหรือบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ
377 attractive น่ารัก
378 attribute เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
379 attributed เชื่อว่า
380 attributes คุณสมบัติ
381 aubergines มะเขือยาวสีม่วงเข้ม
382 auction การขายทอดตลาด
383 audible ซึ่งดังพอที่จะได้ยินได้
384 audience ผู้ชม
385 auditioning แสดงบทสั้นๆ เพื่อคัดตัวเป็นนักแสดง
386 auditorium หอประชุม
387 aura บรรยากาศ พลังหรือรัศมีโดยรอบ
388 auspicious โอกาสอันดี เป็นมงคลฤกษ์
389 austere อยู่อย่างประหยัด อย่างพอเพียง
390 authenticity ลักษณะของแท้,ลักษณะที่เชื่อถือได้
391 authorisation การให้อำนาจ
392 authorise ให้อำนาจ
393 authorised ให้อำนาจ
394 authoritative ซึ่งแสดงถึงอำนาจ
395 authorities เจ้าหน้าที่บ้านเมือง
396 authorities เจ้าหน้าที่บ้านเมือง
397 authority เจ้าหน้าที่รัฐ
398 autistic รคออทิสติก เป็นโรคที่เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมอง ทำให้ผู้ที่เป็นโรคนี้ขาดทักษะในการเรียนรู้เช่นคนปกติ
399 autocracy เผด็จการ
400 autocrat เผด็จการ
401 autograph เซ็นชื่อ
402 automated อัตโนมัติ
403 autonomy มีอำนาจอิสระในการกำหนดนโยบาย
404 autopilot นักบินอัตโนมัติ
405 autopsy การชันสูตรศพ
406 autumn ฤดูใบไม้ร่วง
407 availability #N/A
408 avenge ้างแค้น ด้วยการเอาชนะทีมคู่ปรับที่เสียชัยชนะไปเมื่อครั้งก่อน)
409 avenue ถนนสายหลัก
410 avert ป้องกันอันตราย
411 aviation ทางอากาศ
412 avid ซึ่งปรารถนา
413 avidly อย่างกระตือรือร้น
414 aware ตระหนัก รู้
415 awareness ความตระหนัก
416 awesome ดีเยี่ยม
417 axe ขวาน
418 axed ขับออกจากตำแหน่ง
419 BAAC ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
420 babysitting ทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
421 bachelorhood ช่วงเป็นโสด
422 back สนับสนุน ช่วยเหลือ
423 backdrop ฉากหลัง
424 backed ให้การสนับสนุน
425 backfire ส่งผลตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจเอาไว้,
426 backing ให้การสนับสนุน
427 backstreet ถนนที่แยกจากถนนหลัก
428 baffle uccessfully
429 baffling ยากที่จะเข้าใจ
430 bagasse ชานอ้อย
431 baggage กระเป๋าเดินทาง
432 bail งินประกัน; การประกันตัว
433 bait เหยื่อ
434 balcony ระเบียงบ้าน
435 ballade เพลงช้าที่มีใจความบรรยายถึงความรัก
436 ballistic แพงลิบ
437 ballot บัตรเลือกตั้ง
438 balloting ลงคะแนนเสียง
439 ballots บัตรเลือกตั้ง
440 balm ยาหม่อง
441 ban ห้าม
442 bandage ผ้าพันแผล
443 bands กลุ่ม
444 bane บุคคลหรือสิ่งที่ทำลาย
445 banging ทุบ เคาะอย่างแรงเพื่อส่งเสียง
446 bankrupt ล้มละลาย
447 bankruptcy ล้มละลาย
448 banned ูกห้ามอย่างเป็นทางการ ถูกตัดสินิย่างเป็นทางการ
449 banning การประกาศห้ามอย่างเป็นทางการ
450 bar ห้าม
451 barbarians คนป่าเถื่อน
452 barge เรือท้องแบน
453 barracks ค่ายทหาร
454 barrage การใช้อาวุธโจมตี
455 barred สั่งห้าม
456 barrels ลำกล้องปืน
457 barren ปราศจากพืชผล
458 barricade ปิดถนนหรือปิดกั้น
459 barrier อุปสรรค
460 barriers เครื่องกั้น เครื่องกีดขวาง
461 barring ยกเว้น
462 base ฐาน
463 baseline มาตราฐาน
464 basil ใบโหระพา
465 basin พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแ่อ่ง
466 basis มูลเหตุ รากฐาน
467 bastion ฐานเสียง
468 batch ฝูง(ชน)
469 bathe ชำระล้าง
470 baton คฑา
471 battered กระทบ
472 battling การต่อสู้
473 beam ลำแสง
474 beams เสา
475 bear ี่มี (รูป) ปรากฏอยู่
476 bearable ทนได้
477 bearded มีหนวด
478 bearer ผู้ถือ
479 bearers ผู้ถือ (คบเพลิง)
480 bearing พิมพ์ภาพ
481 beautify ระดับประดา, ทำให้สวยงาม
482 beckon ทำให้สนใจ
483 beforehand ล่วงหน้า
484 beleaguered เต็มไปด้วยปัญหา
485 belittling ให้ความสำคัญน้อยลง
486 belongings สิ่งของ สัมภาระ
487 bench บรรลังก์
488 beneficiary ผู้ได้รับผลประโยชน์
489 benefit ผลประโยชน์
490 benefits ผลประโยชน์
491 benevolence วามเมตตา กรุณา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
492 benevolent ดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีึความเมตตา กรุณา
493 bereaved ที่สูญเสียญาติสนิท
494 beset รุมเร้า
495 besiege เข้าปิดล้อม เข้าห้อมล้อม
496 besieged ถูกล้อม
497 bespectacled ที่สวมแว่นตา
498 besspread ผ้าปูที่นอน
499 bestowed ได้รับ
500 beware ระวังอันตราย
501 bewildered ที่สับสน งุนงง
502 bias ิ, ลำเอียง, เดียดฉันท์
503 biased ลำเอียง
504 bib ป้ายติดหน้าอกบอกหมายเลขผู้เข้าแข่งขัน
505 bid การเสนอราคา (ประมูล)
506 bidder ผู้เสนอราคา ผู้ประมูล
507 bidding ประมูล
508 bill ญัตติ
509 billboards ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
510 binoculars กล้องส่องทางไกล
511 biodiversity การมีจำนวนสัตว์และพืชหลากหลายและจำนวนมาก/ความหลากหลายทางชีวภาพ
512 biofuels ื้อเพลิงที่ผลิตจากการกลั่นน้ำมันจากข้าวโพด มันสำปะหลัง เพื่อผสมกับน้ำมันทั่วๆ ไป
513 biogas ก๊าซชีวภาพ
514 biomass ทรัพยากรชีวภาพ
515 biosecurity โยบาย หรือมาตราการการป้องกันการติดเชื้อของสัตว์ในโรงเรือน หรือในฟาร์มปศุสัตว์
516 birdie นนการตีในแต่ละหลุม เช่น หากหลุมนี้มี 3 พาร์ แปลว่า ตีสามครั้งได้แต้มเสมอ แต่หากตีลูกลงหลุมได้ในการตี 2 ครั้งเรียกว่าได้แต้ม เบอร์ดี (ดีกว่าพาร์ 1 แต้ม)
517 bishop หลวง (ในตำแหน่งหัวหน้า หรือสังฆนายก)
518 bit ชิ้นส่วน
519 bitchy ซึ่งพูดให้ร้ายคนอื่น
520 bits ชิ้นส่วนเล็กๆ
521 bitter มขื่น,เผ็ดร้อน,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด
522 bitterly อย่างแค้นเคือง
523 bizarre ประหลาด ยากที่จะอธิบายได้
524 bizarrely แปลกประหลาดมาก
525 blames ตำหนิ
526 blast เปิดเสียงดังมากๆ
527 blasted โดนว่า
528 blatant กระทำอย่างโจ่งแจ้ง
529 blatantly จ่งแจ้ง โอ้อวด อึกทึก
530 blaze เปลวเพลิง
531 bleak สิ้นหวัง
532 blessing เพราะฉะนั้น
533 blind ตาบอด
534 blindness ตาบอด
535 blink กะพริบตา
536 blip ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ
537 blissfulness ความเปี่ยมสุข
538 blitz การทุ่มเทแรงงานแรงใจในการทำงาน
539 blizzard พายุหิมะ
540 bloc สมาชิกพรรคการเมือง
541 block ขัดขวาง
542 blockade ปิดกั้น ขัดขวางไม่ให้เดินทางไปยังจุดหมาย
543 bloodshed การนองเลือด
544 blow ทำเสียโอกาส
545 bluetooth สัญญาณบลูทูธ
546 blunder ความผิดพลาดจากความสะเพร่า
547 blunt #N/A
548 bluntly ขวานผ่าซาก
549 blunts ทำให้ไม่เฉียบแหลม ฉับไว
550 blur ที่ไม่ชัดเจน ภาพลางๆ
551 board ขึ้นเครื่อง
552 boarding ลงเรือ
553 boardroom คณะกรรมการบริหาร
554 boasts โอ้อวด
555 bogie ถึง หากหลุมนี้ต้องตี 3 พาร์ (ตี 3 ครั้งให้ลูกลงหลุมเพื่อได้แต้ม) แต่ตีถึง 4 ครั้งจะนับว่าได้ โบกี้ คือ ตีเกินมา 1 ครั้ง (นับเป็นแต้มเสีย)
556 bogus ปลอม ไม่แท้
557 bold กล้า ท้าทาย
558 bolster สนับสนุน ช่วยพยุงให้ดีขึ้น
559 bond ผูกมัด
560 bonds ความผูกพัน
561 bonnet ฝากระโปรงรถยนต์
562 booking การจองที่พัก หรือที่นั่ง
563 boom เสียงระเบิด
564 boost ทำให้เพิ่มขึ้น
565 boosting เพิ่ม กระตุ้น
566 boosts ส่งเสริม
567 booth ท (ตู้ ป้อมตำรวจ)
568 border ชายแดน
569 borne รือนำไป (อัญเชิญ ประดิษฐาน)
570 bother น (2) เสียเวลาทำโน่นทำนี่
571 bothered หงุดหงิด รำคาญใจ
572 bounce กระดอน
573 bound ถูกตีกรอบ ถูกบังคับ
574 boundaries ขอบเขต (ของรัฐธรรมนูญ)
575 boundary พรมแดน
576 bouquet ช่อดอกไม้
577 bowels ลำไส้
578 boycott คว่ำบาตร
579 boycotted คว่ำบาตร
580 bracelet กำไลข้อมือ
581 brackish มีรสกร่อย มีรสเค็ม
582 brag พูดอวดดี
583 brainwashing ล้างสมอง
584 branch สาขา
585 branding ตราหน้า
586 brave กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา
587 brawl การวิวาท
588 breach ละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย
589 breached ละเมิดกฏหมาย
590 break ยกเว้น
591 breakdown การล่มสลาย พังพินาศ
592 breakwater ทำนบตามแนวชายฝั่ง
593 breakwaters ทำนบกั้นน้ำ เขื่อนกั้นน้ำ
594 breathtaking งดงามตระการตา
595 breed สายพันธุ์
596 breeding การผสมพันธุ์สัตว์เพื่อขยายพันธุ์
597 breeds พันธุ์
598 breeze สายลมที่พัดเบาๆ
599 brewed ชง
600 brewing กำลังก่อตัว
601 bribe ติดสินบน
602 bribed ติดสินบน
603 bribery การติดสินบน
604 bribing ติดสินบน
605 bricks อิฐ
606 bride เจ้าสาว
607 brief โดยย่อ
608 briefed สรุปสั้นๆ
609 briefing การประชุมแถลงข่าว
610 bright ฉลาด
611 brink อบ ปริ่ม หมิ่นเหม่
612 broadcast ออกอากาศ
613 broadcasting การแพร่ภาพกระจายเสียง
614 broom ไม้กวาด
615 bruised ฟกช้ำดำเขียว
616 brutal ที่โหดเหี้ยม
617 brutality ความโหดร้ายป่าเถื่อน
618 brutally อย่างโหดร้าย
619 buckled ตกอยู่ใต้แรงกดทับ
620 buddies สหาย
621 budge เคลื่อน
622 budget งบประมาณ
623 buffoon เปิ่น (คนที่ชอบทำอะไรเปิ่นๆ )
624 bulgur อาหารที่ทำจากเมล็ดข้าวสาลีต้มแล้วเอามาตากแห้ง
625 bulk เป็นจำนวนมาก เป็นกุรุศ
626 bulldozed ขู่เข็ญ คุกคาม
627 bullets กระสุนปืน
628 bummer สถานการณ์ที่น่าผิดหวังหรือไม่พอใจ
629 bumpy ไม่ราบรื่น
630 bundle มัด
631 bundles มัดหรือห่อ
632 bunker หลุมหลบภัย
633 buoy ให้การสนับสนุน
634 burden ภาระที่ต้องรับผิดชอบ
635 bureaucracy ข้าราชการ
636 bureaucrats ข้าราชการ
637 burgeoning เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
638 burglar โจร ขโมย
639 burglars ผู้ร้ายย่องเบา
640 burgle ปล้น
641 burial การฝังศพ
642 buried ง ทับ กลบไว้ด้วย (บางสิ่ง)
643 burly ชาย) ร่างใหญ่ แข็งแรงและหนัก
644 burnished ให้วาว vi. เป็นวาว. n. ความเป็นวาว
645 burst ปรากฏขึ้นทันที
646 bush พุ่มไม้
647 bust การจับกุม
648 bustling อึกทึกครึกโครม
649 butcher คนขายเนื้อ
650 butterfish ปลาจาระเม็ด
651 buy เห็นด้วยกับ (ความคิด, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ)
652 buzz ความรู้สึกตื่นเต้น
653 buzzing เสียงเหมือนผึ้งร้องหึ่งๆ
654 bygone ซึ่งผ่านไปแล้ว
655 bystander ผู้สังเกตการณ์
656 cabinet คณะรัฐมนตรี
657 cage กรง
658 calculate คาดการณ์
659 calculated ที่คิดพิจารณา ที่ทำไปโดยคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นแล้ว
660 calibrate รวจตรา ทำให้เป็นมาตราฐาน
661 call คำขอ คำวิงวอน
662 calling ภารกิจ อาชีพ
663 calm สงบ
664 calming สงบ
665 calves ลูกช้าง
666 camouflage ชุดทหารพราน (ที่มีลวดลายไว้พรางตนเวลาลาดตระเวนในป่า)
667 camp ฝ่าย กลุ่ม
668 campaigner ู้ต่อสู้,ผู้รณรงค์,ผู้โฆษณาเผยแพร่
669 campaigning หาเสียงสนับสนุน
670 campground ที่สำหรับตั้งแคมป์
671 camps ผู้ที่สนับสนุนกลุ่มหรือพรรคการเมือง แต่ไม่ได้เป็นสมาชิก์
672 cancel ยกเลิก
673 cancellation การยกเลิก
674 cancelled ยกเลิก
675 candidacy การสมัคร,การเสนอตัว
676 candidate ผู้สมัครเข้าแข่ง เข้าสอบ
677 candidate ผู้สมัครเข้าแข่ง เข้าสอบ
678 candidates ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าแข่งขัน
679 canine ที่เกี่ยวกับสุนัข
680 caning หวดด้วยไม้เรียว
681 canister กระป๋องสเปรย์
682 canoeing เดินทางด้วยเรือชนิดหนึ่งทรงเรียวแหลม
683 canvass หาเสียงสนับสนุน
684 canvasser หัวคะแนน
685 cap ควบคุมราคา
686 capabilities มีความสามารถเหมาะกับงาน
687 capable มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง
688 capacity ปริมาณสูงสุดที่จะรับได้
689 capitalising าประโยชน์จาก ในที่นี้หมายถึง อาศัยบารมี
690 capsizing พลิกคว่ำ
691 capture จับขโมยได้
692 carbonated ที่อัดก๊าซทำให้เป็นฟอง
693 carcass ซากสัตว์
694 cardiologist แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ
695 cardiovascular ที่เกี่ยวกับระบบการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
696 career อาชีพ
697 cargo ินค้าที่บรรทุกทางเรือ รถไฟ หรือรถบรรทุกขนาดใหญ่
698 carjacking จี้รถ
699 carnage การสูญเสียชีวิต และความเสียหาย
700 carriage ขบวนรถโดยสาร
701 cart รถเข็นหรือรถลาก
702 cartilage กระดูกอ่อน
703 carting เข็นหรือลาก
704 carved แยกออกจาก
705 cash เงิน
706 casket พระโกศ
707 cassava มันสัมปะหลัง
708 cast บรรยาย
709 casually อย่างสบายๆ ผ่อนคลาย
710 casualties เหยื่อ
711 catalyst ตัวเร่งปฏิกิริยา
712 catalyst ตัวเร่งปฏิกิริยา
713 catastrophe ความหายนะ
714 catchphrase คำพูดติดปาก คำพูดที่ดึงดูดความสนใจของคนส่วนใหญ่
715 categorically อย่างชัดเจน
716 categorise ัดกลุ่ม, จัดประเภท
717 catering การจัดเลี้ยง
718 caucus ระชุมพรรคการเมืองเพื่อเลือกตั้งตัวแทนเข้าแข่งขัน vi. ประชุมพรรคการเมือง
719 cauliflower ต้นกะหล่ำดอก
720 cause จุดประสงค์
721 cause จุดประสงค์
722 causes เป้าหมาย กิจการ
723 causeway ถนนที่สร้างเชื่อมเกาะกับแผ่นดินใหญ่
724 caution ระมัดระวัง
725 cautious ระมัดระวังอันตราย
726 cease ยุติ หยุด
727 ceasefire การหยุดการสู้รบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี
728 ceiling เพดาน ขีดจำกัด
729 celebrated มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักดี
730 celebrities ผู้มีชื่อเสียง
731 celebrity ผู้มีชื่อเสียง
732 celibacy คนโสด
733 cellulose อบคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลีแซ็กคาไรด์ชนิดที่ซับซ้อน เป็นองค์ประกอบสำคัญของเนื้อไม้ ฝ้าย ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลาสติก กระดาษ ไหมเทียม ดินระเบิด ฟิล์มภาพยนตร์ หรือฟิล์มถ่ายรูปชนิดไม่ไวไฟ
734 cementing เสริมให้แข็งแรง
735 cemetery สุสาน
736 censor เซ็นเซอร์
737 censure ลงมติไม่ไว้วางใจ
738 century ศตวรรษ
739 ceramics ศิลปะที่เกี่ยวกับกระเบื้องเคลือบ
740 certain มั่นใจ
741 certification ได้รับการรับรอง และออกใบอนุญาต
742 certified ให้หนังสือรับรอง
743 certify ให้การรับรอง
744 certifying ให้การรับรอง
745 chagrin ความคับแค้นใจ
746 challenge ความท้าทาย
747 challenged ท้าทาย
748 challenging ี่ยาก และ ท้าทาย
749 chamber ห้องประชุม
750 Championship การแข่งชิงแชมป์เปี้ยนชิพ
751 channel ช่องทาง ภาคเศรษฐกิจ
752 chant ”
753 chaos การจลาจล
754 chaotic ยุ่งเหยิง
755 chap ผู้ชาย
756 chapati ขนมปังแขกคล้ายแผ่นโรตี
757 chapel วิหาร
758 chaperoning ดูแลเด็กนักเรียน
759 chapter สาขา
760 charade ารกลบเกลื่อนว่าสิ่งต่างๆ สถานการณ์ต่าง ดำเนินไปด้วยดี
761 charge ข้อหา
762 charged ตั้งข้อหา
763 charges ้อกล่าวหา ข้อหา
764 chariot ราชรถ
765 charismatic ที่มีเสน่ห์ดึงดูด
766 charitable ในพระอนุเคราะห์ ในพระอุปถัมภ์
767 charities องค์กรการกุศล
768 charity การกุศล
769 charming ที่สวย มีเสน่ห์
770 chart วางแผน
771 charter รัฐธรรมนูญ
772 charters เช่าเหมาลำ
773 chase ไล่ตาม
774 chassis โครงรถยนต์ที่รวมทั้งเครื่องยนต์และล้อ
775 chatting พูดคุย
776 checkpoint ด่านตรวจ
777 checkpoints จุดตรวจ
778 chef หัวหน้ากุ๊ก
779 cherish ห่วงใย ดูแล
780 chief ลัก ที่สำคัญ
781 chilling น่าขนลุก
782 chilly หนาวยะเยือก
783 chin คาง
784 chips ชิ้นส่วนเล็กๆ
785 chirped เสียงนกร้อง
786 choice กะทิ, ชั้นหนึ่ง, ดีที่สุด
787 choir คณะประสานเสียง
788 cholesterol คลอเรสเตอรอล ไขมันในเส้นเลือด
789 choppy ที่มีคลื่นมาก
790 chores งานบ้าน
791 chronic เรื้อรัง
792 chronologically ตามลำดับเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้น
793 chronologically ตามลำดับเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้น
794 chubby อ้วนท้วน เจ้าเนื้อ
795 circuit สนามแข่งรถ
796 circulated แพร่กระจาย
797 circumnavigate เคลื่อนไปรอบๆ
798 circumstance สถานการณ์
799 circumstances สถานการณ์
800 cite อ้าง
801 cited กล่าวถึง
802 citing ให้เหตุผลว่า
803 citizen พลเมือง
804 citizens ประชาชน
805 civil ความแพ่ง
806 civilian พลเรือน
807 civilians พลเรือน
808 clad ที่แต่งตัว
809 claim มีชัยชนะ
810 claimed กล่าวอ้าง
811 clairvoyant ารมีตาทิพย์,การรู้ที่เหนือมนุษย์,ไหวพริบ
812 clampdown มาตรการขั้นเด็ดขาด
813 clan ตระกูล
814 clarification กระบวนการทำให้โปร่งใส
815 clarify ทำให้ชัดแจ้ง
816 clash การปะทะกัน
817 clashes การปะทะกันระหว่าง
818 classified าโฆษณาในหนังสือพิมพ์ เช่น หน้าประกาศรับสมัครงาน ซื้อ
819 clause ข้อกฎหมาย
820 cleavage ร่องอก
821 clever ฉลาด (แกมโกง)
822 client ลูกค้า
823 clientele ลูกค้าทั้งหลาย
824 clients ลูกค้า
825 cliffs หน้าผา
826 clinched ทำให้ได้รับรางวัล
827 cling ยึดไว้ั
828 clip ทย่อ ตอนสั้นๆ ของวิดีโอ
829 clique กลุ่ม พรรคพวก
830 cloak ิดบัง อำพราง
831 clog กีดขวาง ปิดกั้น
832 clogged กกีดขวาง ถูกปิดกั้นด้วย (ต้นไม้ที่โค่นลงมา)
833 cloning การโคลนนิ่ง
834 clout อิทธิพลของความคิด
835 clue ร่องรอย
836 clumsy เร่อร่า งุ่มง่าม
837 clunky ืดอาด, ชักช้า
838 clutch จับแน่น พยายามยึดไว้
839 clutter กองระเกะระกะ
840 coalition รัฐบาลผสม
841 coast ชายฝั่ง
842 coastal ชายฝั่ง
843 coax เกลี้ยกล่อม
844 cockpit ที่นั่งคนขับ
845 coffin โลงศพ
846 coiled ม้วนหรือขด
847 coincide เกิดขึ้นพร้อมกัน
848 coincidence เหตุบังเอิญ
849 collaboration สมรู้ร่วมคิด
850 collapse พังครืน
851 collapsed พังทะลาย พังครืน
852 collapsing หมดแรงล้มลง
853 collateral ทรัพย์สินผูกพันตนเพื่อเอาไว้หักชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้นั้น
854 colleague เพื่อนร่วมงาน
855 colleagues เพื่อนร่วมงาน
856 collectible สิ่งที่ควรค่าต่อการเก็บสะสม
857 collective ที่รวมเป็นกลุ่ม
858 collectively ทำร่วมกัน
859 collided ประสานงา
860 collider เครื่องบด
861 collision ารชน การปะทะ
862 collude คบคิด สมรู้ร่วมคิดกันกระทำการอันผิดกฎหมาย
863 colon ื่องหมาย (:)
864 colony กลุ่ม
865 colossal ใหญ่หลวง
866 combat การต่อสู้ ต่อต้าน
867 combating ต่อสู้ รับมือกับ
868 combative พร้อมสู้กลับ
869 combustion การเผาไหม้
870 comeback ลับมาอีกครั้ง กลับมาเฟื่องฟู หรือเรืิองอำนาจอีกครั้ง
871 comet ดาวหาง
872 command มีค่าตัว
873 commander กัปตัน (หัวหน้าโจรสลัด)
874 commanding ส่วนใหญ่
875 commando ทหารคอมมานโด
876 commemorate ลอง เป็นอนุสรณ์ เป็นที่ระลึก
877 commemoration การเฉลิมฉลอง
878 commemorative เป็นที่ระลึก
879 commencement พิธีรับปริญญา
880 commendably อย่างควรยกย่อง
881 commensurate ที่เหมาะสม
882 comment แสดงความคิดเห็น
883 commentary บทวิจารณ์
884 commentator นักวิจารณ์
885 commercial เครื่องบินพาณิชย์
886 commercials โฆษณาทีวี หรือวิทยุ
887 commiserate เห็นอกเห็นใจ
888 commissioned ได้รับมอบหมาย
889 commissioner ผู้กำกับ
890 commitment การให้ความช่วยเหลือ
891 committed ตกปากรับคำ ให้คำมั่นสัญญา
892 commodities สินค้า
893 commodity ทรัพย์สิน
894 common ร่วมกัน
895 commoner สามัญชน
896 commoners สามัญชน
897 commonplace lธรรมดา
898 communique ประกาศตามสื่อ
899 communiqué ประกาศตามสื่อ
900 community ชุมชน
901 commuters ผู้ใช้รถใช้ถนน
902 commutes เดินทาง
903 company กลุ่มคน
904 compartments การแบ่ง
905 compassion #N/A
906 compassionate ที่รู้สึกเห็นใจ
907 compatriot เพื่อนร่วมชาติ
908 compatriots เพื่อนร่วมภาคเดียวกัน
909 compel บังคับ
910 compelling ที่น่าเชื่อถือ
911 compensate ชดเชย
912 compensation เชย, ทำขวัญ, ใช้คืน, ตอบแทน
913 competence ความสามารถสูง
914 competency มีความชำนาญ
915 competent มีความสามารถ
916 competitive แก่งแย่งแข่งขัน
917 competitive แก่งแย่งแข่งขัน
918 competitiveness การแข่งขัน
919 compilation การรวบรวม
920 compile นำมาประกอบ
921 complacent พึงพอใจ
922 complainant ผู้ร้องทุกข์
923 complainants ผู้ร้องทุกข์
924 complaint คำร้องเรียน
925 complement เสริมให้สมบูรณ์
926 complex ึกหรืออาคารที่ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ หลายๆ ส่วน
927 complicate ซับซ้อน
928 complicated ที่ซับซ้อน
929 complicating ทำให้ยาก ทำให้ซับซ้อน
930 complications วามซับซ้อน,ความยุ่งเหยิง,ความแทรกซ้อน
931 complicit เข้าไปเกี่ยวข้อง สมรู้ร่วมคิด
932 complicity มีส่วนเกี่ยวข้อง
933 comply ปฏิบัติตามกฎหมาย
934 component องค์ประกอบ ส่วนประกอบ
935 composer ผู้ประพันธ์เพลง
936 composition ส่วนประกอบ
937 compound บริเวณ
938 compounded ซ้ำเติม (ทำให้แย่ลงไปอีก)
939 compounded ซ้ำเติม (ทำให้แย่ลงไปอีก)
940 comprehend เข้าใจดี
941 comprehensive สมบูรณ์
942 compressed ที่อัด (ก๊าซ)
943 comprised ประกอบด้วย
944 comprising ประกอบด้วย
945 compromise ประนีประนอม
946 compromising be lowered
947 compulsory ที่กฎหมายบังคับ
948 comrade สหาย
949 concealing น,ปิดบัง,ปกปิด,บัง.
950 concealment ปกปิด ซุกซ่ิอน
951 concede ยอมแพ้
952 conceded ยินยอม
953 conceived นึกถึง
954 concentrate อย่างมีสมาธิ อย่างใจจดใจจ่อ
955 concentrate อย่างมีสมาธิ อย่างใจจดใจจ่อ
956 concentrated เข้มข้น
957 concentrating ให้ความสนใจ
958 concept ความคิด แนวคิด
959 conception การปฏิสนธิ
960 concern ความวิตกกังวล
961 concerns ความกังวล
962 concession สัมปทาน
963 concessionaire ผู้ได้รับสัมปทาน
964 conciliation การประนีประนอม
965 conciliatory เป็นการไกล่เกลี่ย
966 concise กระชับ รัดกุม
967 conclude สรุป
968 conclusion ข้อสรุป
969 concrete ัดเจน แน่ชัด เป็นรูปเป็นร่าง
970 concurrently อย่างพร้อมๆกัน
971 condemn ประนาม
972 condemnation กา่รประนาม
973 condemned ทำให้ตกอยู่ในสภาพ
974 condemning สาปแช่ง กร่นด่า
975 condensed (นม) ข้น
976 condition เงื่อนไข
977 conditions เงื่อนไข
978 condolence แสดงความเสียใจ
979 condolences การแสดงความเสียใจ
980 condone ให้อภัย
981 conducted จัดทำ
982 conduit ท่อร้อยสายไฟฟ้า
983 confederation ารรวมกลุ่มกัน สหภาพ สมาพันธ์
984 confess สารภาพผิด
985 confesses สารภาพผิด
986 confession คำสารภาพ
987 confidence ความมั่นใน
988 confident ความมั่นใจ
989 confidently อย่างมั่นใจ
990 confined จำกัดในวง ในกลุ่ม
991 confirmation การยืนยัน
992 confiscate ยึดทรัพย์
993 confiscated ยึดทรัพย์
994 conflict ความขัดแย้ง
995 conflicting ความขัดแย้ง
996 conflicts ความขัดแย้ง
997 conform ยอมปฏิบัตตาม
998 confound ทำให้ประหลาดใจ ทำให้เกิดความรู้สึกสับสนปนกับประหลาดใจ
999 confounded ทำให้สับสน
1000 confront เผชิญหน้า
1001 confrontation การเผชิญหน้า
1002 confrontational ท้าทาย หาเรื่อง
1003 confrontations การเผชิญหน้า
1004 conga ลีลาท่าเต้นทำนองลาตินอเมริกา มีการโยกย้ายส่ายสะโพกเป็นลักษณะเด่น
1005 congested แออัด
1006 congestion ความแออัด
1007 congratulate แสดงความยินดี
1008 congratulations แสดงความยินดี
1009 congregate มารวมกัน
1010 congress รัฐสภาอเมริกา
1011 connoisseur ผู้มีความชำนาญทางการดนตรีและศิลปะแขนงอื่นๆ
1012 connoisseurs ผู้เชี่ยวชาญ
1013 cons ข้อเสีย
1014 conscience ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
1015 conscious ที่ตระหนักได้
1016 consciously อย่างมีสติ
1017 conscription การเกณฑ์ทหาร
1018 consecutive ติดต่อกัน
1019 consensus ฉันทามติ ความสอดคล้อง
1020 consent การอนุญาต
1021 consequence ผลที่ตามมา
1022 consequences ผลที่ตามมา
1023 conservation การอนุรักษ์
1024 considerable มาก,มากมาย
1025 consistent อย่างต่อเนื่อง
1026 console เครื่องเล่นเกม เกมกด
1027 consort คู่สมรส (เจ้าจอม)
1028 conspiracy สมรู้ร่วมคิด
1029 conspiring สมรู้ร่วมคิด
1030 constant อย่างต่อเนื่อง ที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน
1031 constipation อาการท้องผูก
1032 constituencies เขตเลือกตั้ง
1033 constituency หน่วยเลือกตั้ง
1034 constituent เป็นส่วนประกอบ
1035 constituted เป็นผล ประกอบขึ้นเป็น
1036 constitution รัฐธรรมนูญ
1037 constitutional ตามรัฐธรรมนูญ
1038 constraints ควบคุม จำกัด
1039 construct ก่อสร้าง
1040 constructive เป็นไปในทางสร้างสรรค์
1041 constructively ในเชิงสร้างสรรค์
1042 construe วิเคราะห์ ตีความว่า
1043 construed ตีความ วิเคราะห์
1044 consul กงสุล
1045 consulate สถานกงสุล
1046 consult หารือ ปรึกษา
1047 consultant ที่ปรึกษา
1048 consultation ารพบเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหา ในที่นี้หมายถึง ผู้ถูกคุมขังต้องพบจิตแพทย์เืพื่อรับคำแนะนำและปรึกษา
1049 consulted หารือ ปรึกษา
1050 consulting ให้คำปรึกษา
1051 consume บริโภค
1052 consumer ผู้บริโภค
1053 consumerism #N/A
1054 consummate ฝีมือฉกาจ
1055 consumption การใช้ การบริโภค
1056 contain ประกอบด้วย
1057 contained ได้รับการดูแลและควบคุม
1058 container ตู้บรรทุกสินค้า
1059 containers ตู้คอนเทนเนอร์
1060 contaminant สารปนเปื้อน
1061 contamination การปนเปื้อนสิ่งสกปรกและเชื้อโรค
1062 contemplate พิจารณา
1063 contemplative ครุ่นคิด พิจารณาอย่างรอบคอบ
1064 contemporaries ศิลปินร่วมสมัย
1065 contemporary ร่วมสมัย
1066 contend ยืนยัน
1067 contended ต่อสู้ (เพื่อบางสิ่ง)
1068 contender คู่แข่ง
1069 contenders ผู้แข่งขัน
1070 content ส่วนประกอบ
1071 contention ความขัดแย้ง
1072 contentment ความพึงพอใจ
1073 contents าร หรือ ส่วนประกอบ
1074 contest งแข่ง, ลงรับเลือกตั้ง
1075 contestant ผู้เข้าประกวด
1076 contestants ผู้แข่งขัน
1077 contested โต้แย้ง ถกเถียง
1078 contesting ลงแข่งขัน
1079 contingency การเตรียมการล่วงหน้า
1080 contingent คณะ
1081 contract สัญญา
1082 contracting หดตัว
1083 contraction คำย่อ
1084 contractor ผู้รับเหมา
1085 contradict ขัดแย้ง
1086 contradicted ขัดแย้ง
1087 contradictory ที่เป็นที่ขัดแย้ง
1088 contrary ตรงข้าม
1089 contrast ความแตกต่าง
1090 contribute อุทิศ ให้การช่วยเหลือ
1091 contributed อุทิศ บริจาค
1092 contribution ใช้ความช่วยเหลือ อุทิศตน ในที่นี้หมายถึง พระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทรงปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย
1093 contributions การช่วยเหลือ
1094 contributor ผู้บริจาค
1095 contrition ความสำนึกผิด
1096 controversial ที่เป็นที่โต้เถียง
1097 controversially อย่างขัดแย้ง อย่างไม่ลงรอยกัน
1098 controversy การโต้เถียงอย่างรุนแรง
1099 convene มาชุมนุมกัน
1100 convened เข้าชุมนุม ที่มาชุมนุม
1101 convening ที่มาชุมนุมกัน ที่มาประชุมกัน
1102 convention การประชุม
1103 convention การประชุม
1104 conventional ตามที่ปฏิบัติกันมา
1105 conventions สนธิสัญญา
1106 converge บรรจบกัน
1107 converged ไปยังจุดหมายเดียวกัน บรรจบกัน
1108 conversion การเปลี่ยนแปลง
1109 convert เปลี่ยนไปเป็นอีกระบบ
1110 converted เปลี่ยน
1111 convey พื่อสื่อสาร หรือ นำเสนอ
1112 convict กระทำความผิด
1113 convicted ที่พิสูจน์ว่ามีความผิด
1114 conviction การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
1115 convincingly อย่างไม่ต้องสงสัย
1116 convoy ขบวนรถ
1117 cooperate ให้ความร่วมมือ
1118 cooperation ร่วมมือ ให้การช่วยเหลือ
1119 coordinate ประสานงาน
1120 coordinated ประสานงาน
1121 coordinating ทำงานร่วมกัน ร่วมมือกัน
1122 coordination ความร่วมมือ
1123 coordinator ผู้ประสานงาน
1124 cope รับมือ จัดการกับ
1125 cordial อย่างเป็นมิตร
1126 cordon แถวของตำรวจที่ปิดล้อมเพื่อป้องกัน
1127 core แกนนำ
1128 cornered ต้อนให้จนมุม
1129 coroner เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ
1130 corpses ศพ
1131 corridor ทางเดินในอาคาร
1132 cosmology การศึกษาจักรวาล
1133 costly ราคาสูง
1134 costume เครื่องแต่งกาย
1135 cosy อบอุ่นและสะดวกสบาย
1136 cottages กระท่อม
1137 counseller #N/A
1138 count ข้อหาแต่ละข้อหา
1139 counter ตอบโต้
1140 counteract ลดผลกระทบ
1141 countered ใช้กำลังต้าน
1142 counterfeit การปลอมแปลง
1143 counterpart ผู้ที่เป็นคู่กัน ดำรงตำแหน่งเดียวกันในองค์กรหรือประเทศสองประเทศ
1144 counterparts ดำรงตำแหน่งเหมือน หรือที่เท่ากันในองค์กร หน่วยงานสองหน่วย หรือประเทศสองประเทศ เช่น ทหารไทย และทหารเขมร
1145 countless นับไม่ถ้วน
1146 counts แต่ละคดีที่ถูกฟ้อง
1147 couple คู่สามีภรรยา
1148 course ช่วงเวลา
1149 court ีบ เกี้ยว กล่อมให้ทำตาม
1150 courtesy ด้วยความเห็นชอบ ด้วยมารยาท
1151 courtiers ารกำนัล ข้าหลวง ข้ารับใช้
1152 couscous อาหารพื้นเมืองอเมริกันทำจากแป้งข้าวสาลีบดละเอียด
1153 cover costs เพื่อให้คุ้มต้นทุน
1154 coveted ที่ต้องการยิ่ง
1155 crack แตกร้าว
1156 crackdown การสลายการชุมนุม
1157 cradling คว้าไว้แน่น
1158 crafting ทำด้วยมือ
1159 craftsmen ช่างฝีมือ
1160 crammed ที่แออัด ที่เบียดกันแน่น
1161 crane ปั้นจั่น
1162 crashstrewn เต็มไปด้วยการชน
1163 crater ลุมที่เกิดจากการระเบิด ปากปล่องภูเขาไฟ
1164 crave ต้องการ
1165 creative ที่สร้างสรรค์
1166 credentials คุณสมบัติ
1167 credibility ความน่าเชื่อถือ
1168 credible ที่น่าเชื่อถือ
1169 credit ใ้ห้ความเชื่อถือ
1170 creditworthiness ีเครดิตดี หมายถึง มีความน่าเชื่อถือหรือมีประวัติในการใช้หนี้เิงินกู้ดี
1171 cremation งานฌาปณกิจศพ
1172 crematorium เมรุ
1173 crestfallen ผิดหวัง เศร้าซึม
1174 crew ลูกเรือ
1175 criminal อาชญากร
1176 cripple คนหรือสัตว์ที่พิการ
1177 crippled พังจนใช้การไม่ได้
1178 crippling ที่เสียหายมาก (ทำให้พิการ)
1179 crisis วิกฤต
1180 crisp สดชื่นและแห้ง
1181 criteria เกณฑ์ บรรทัดฐาน
1182 critical วิกฤต
1183 critics นักวิจารณ์
1184 crony เพื่อนสนิท
1185 crook ขโมย (คำสแลง)
1186 crooked ้โกง คดในข้อ งอในกระดูก
1187 crooning ฮัมเพลง
1188 crop พืชผล
1189 crops ญพืช หรือ พืชหมุนเวียน ที่ใช้เป็นอาหาร
1190 crouch หมอบลง
1191 crucial สำคัญยิ่ง
1192 crude น้ำมันดิบ
1193 crudely หยาบคาย
1194 cruel โหดร้าย
1195 cruised แล่นฉลุย
1196 crumbled แตกละเอียด
1197 crumbling แตกละเอียด
1198 crunch เคี้ยวเสียงดัง
1199 crunch เคี้ยวเสียงดัง
1200 crushed ปราบให้ราบคาบด้วยกำลังทหาร
1201 cub ลูกของสัตว์
1202 cubs ลูกเสือ
1203 cuddle สวมกอด
1204 cuisine ประเภทอาหาร
1205 culinary เกี่ยวกับอาหาร
1206 cull ่า หรือทำลาย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
1207 culminate สิ้นสุดลง
1208 culminating มาสิ้นสุดลงที่
1209 culmination ุดที่สูงที่สุด, การบรรลุถึงสุดยอด
1210 culprit สาเหตุของปัญหา
1211 cult ลัทธิ
1212 cultivate #N/A
1213 cultivated ซึ่งเตรียมเพื่อเพาะปลูก
1214 cultivation การเพาะเลี้ยง การเพาะปลูก
1215 cunning ความมีเล่ห์เหลี่ยม
1216 curator ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
1217 curb จำกัด
1218 curiosity ความอยากรู้
1219 curious อยากรู้อยากเห็น
1220 currency สกุลเงิน
1221 current ในขณะนี้ ในปัจจุบัน
1222 curriculum หลักสูตร
1223 curtailed จำกัด
1224 curving ซึ่งโค้ง
1225 cushion ันชน กันกระแทก ป้องกัน
1226 custodians ผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินมีค่า
1227 customary เป็นธรรมเนียม เป็นปกติวิสัย
1228 customized ที่ปรับตามความต้องการของลูกค้า
1229 customs กรมศุลกากร
1230 cutback การลดจำนวนลง
1231 cyberspace โลกบนอินเตอร์เนท
1232 cyclone พายุหมุนไซโคลน
1233 cylinder linder หมายถึง กระบอก หรือทรงกระบอก)
1234 cylinders ถังบรรจุแก๊ส
1235 cylindrical เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก
1236 cynical เห็นแก่ตัวและชอบถากถาง เยาะเย้ยคนอื่น
1237 czar ้ดูแล (ปัญหา) ในที่นี้หมายถึง ผู้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
1238 dabbling ทำเล่นๆ
1239 dampen ทำให้เบาบาง
1240 dampened ทำให้หมดกำลังใจ ท้อแท้
1241 dangling ห้อยหลวมๆ ไว้
1242 dare ท้าทายอำนาจ
1243 daredevil คนบ้าระห่ำ คนที่กล้าเสี่ยงความตาย
1244 daring กล้า
1245 dash โถมเข้าใส่
1246 dashing อย่างตระการตา
1247 daunting ทำให้กลัว
1248 dawn รุ่งสาง
1249 deadline เส้นตาย
1250 deadlock ทางตัน
1251 deaf คนหูหนวก
1252 deafening เสียงดังกึก้อง
1253 dean อธิการบดี
1254 debatable ที่เป็นที่โต้เถียง
1255 debris สะเก็ด หรือเศษชิ้นส่วนที่เกิดจากการระเบิดหรือถูกทำลาย
1256 debut การเปิดตัวครั้งแรก
1257 decade สิบปี ทศวรรษ
1258 decades เป็นสิบๆปี
1259 decay การเสื่อมลง
1260 deceived หลอกลวง
1261 deceiving หลอกลวง
1262 decent ,เหมาะสม,น่านับถือ,มีสมบัติผู้ดี,มีเกียรติ,พอเพียง,กรุณา,โอบอ้อมอารี
1263 decentralisation กระจายอำนาจออกจากส่วนกลาง
1264 deception การโกง
1265 decibel เดซิเบล (หน่วยวัดความดัง)
1266 decisive ซึ่งเด็ดเดี่ยว
1267 deck คำโปรย
1268 declaration การประกาศ แถลง
1269 declare ประกาศ
1270 declared ได้รับการประกาศ
1271 decline ปฏิเสธด้วยเสียงอ่อนๆ
1272 declined ปฏิเสธ
1273 decommissioned ปลดประจำการ
1274 decompose ย่อยสลาย
1275 decoupled ไม่ได้เชื่อมติดกัน
1276 decoy เหยื่อล่อ
1277 decoys าหลอก, เหยื่อ, นกต่อ
1278 decrease ทำให้ลดลง ลดปริมาณลง
1279 decree พระราชกฤษฎีกา คำสั่ง
1280 dedicate อุทิศ
1281 dedicated acher ทรงเป็นพระอาจารย์ซึ่งทรงอุทิศพระวรกายในการให้ความรู้กับนักเรียน)
1282 dedication การอุทิศตน (การอุทิศพระวรกาย)
1283 deduct หักล้าง
1284 deduction การลดจำนวนลง
1285 deeds การกระทำ
1286 deem เห็นว่า ถือว่า
1287 deemed พิจารณา ถือว่า
1288 defamation การใส่ร้าย
1289 defame ทำให้เสียชื่อเสียง
1290 defaming ใส่ร้ายป้ายสี
1291 defaulted ไม่สามารถชำระหนี้ได้
1292 defeat ทำให้ล้มเหลว
1293 defeating ีชัยต่อ มีชัยเหนือ (อีกทีม)
1294 defect ออกจากพรรค
1295 defence กองหลัง (ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายมาทำประตูได้)
1296 defend ปกป้อง
1297 defendant จำเลย
1298 defendants จำเลย,เป็นจำเลย
1299 defended ปกป้องชื่อเสียง
1300 defending ป้องกัน
1301 defer ยืดเวลา
1302 defiance การขัดขืน
1303 defiant ไม่ยอมรับ
1304 deficiency ความบกพร่อง
1305 deficit ขาดดุล
1306 definitive ี่ตัดสินใจขั้นเด็ดขาด, ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
1307 deflecting หันเหความสนใจ
1308 defunct ,ดับ,ไม่มีผล,หมดอายุ
1309 defuse ลดความตึงเครียด
1310 defy ัดขืน, ไม่เชื่อฟัง
1311 degradation การทำลาย
1312 degree ระดับ
1313 dehydration การเสียน้ำของร่างกาย
1314 deity เทพเจ้า
1315 delay ล่าช้า
1316 delayed ล่าช้า
1317 delegate แต่งตั้งตัวแทน
1318 delegation ตัวแทนประเทศ
1319 deliberate จงใจ เจตนา
1320 deliberately ด้วยความตั้งใจ
1321 deliberately ด้วยความตั้งใจ
1322 deliberation พิจารณาอย่างรอบคอบ
1323 delicacy อาหารอร่อย
1324 delight มปิติยินดี, ความสุขใจ, ความดีใจ
1325 delightful น่าปิติยินดี
1326 delights อาหารอร่อย
1327 delineation ารวาดโครงร่าง แผนภูมิชี้พรมแดน
1328 deliver พูด
1329 delta สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
1330 demand ความต้องการของผู้บริโภค
1331 demarcation การแบ่งเขต
1332 demilitarising ถอนกำลังทหารออก ทำให้ปลอดทหาร
1333 demise การสิ้นสุด
1334 demography การศึกษาประชากร
1335 demolish ำลาย รื้อถอน
1336 demolished พังทลาย
1337 demolition การพังทลาย
1338 demonize ทำให้เป็นคนเลว
1339 demonstrate การชุมนุมประท้วง
1340 demonstration การชุมนุมประท้วง
1341 demonstrator ผู้ชุมนุมประท้วง
1342 demonstrators เดินประท้วง
1343 demotivating ไม่ให้แรงจูงใจ ไม่สนับสนุน
1344 denial ให้การปฏิเสธ
1345 denied ปฏิเสธ
1346 denounced ประณาม
1347 dense หนาแน่น
1348 denser #N/A
1349 dentures ฟันปลอม
1350 deny ปฏิเสธ
1351 deodorant โรลออน
1352 depart ออกจาก
1353 departure ออกจาก
1354 dependence การพึ่งพาอาศัย
1355 dependent ขึ้นอยู่กับ
1356 depict วาดภาพ
1357 depiction การสร้างภาพ การบรรยายให้เห็นภาพ
1358 deplorable ่าตำหนิ เลวร้าย
1359 deplore ค้าน สังเวชใจ เสียใจ
1360 deploy ารนำ (กำลังเจ้าหน้าที่) ลงประจำท้องที่
1361 deployed นำมาใช้
1362 deport ส่งตัวข้ามประเทศ
1363 depose ถอดหรือปลดออกจากตำแหน่ง
1364 deposed ปลดตำแหน่ง
1365 deposit เงินที่ฝากเข้าบัญชีธนาคาร
1366 deposited เงินฝาก
1367 depot โกดัง
1368 depreciating การลดลงของค่าเงิน
1369 depreciation มูลค่าทรัพย์สินที่ลดลง
1370 depressed ต่ำกว่าปกติ
1371 depression วามเศร้าสลด, ความหดหู่
1372 deprives ทำให้สูญเสีย
1373 deputy ตำแหน่งรอง (รองโฆษกรัฐบาล)
1374 derived ได้รับ
1375 descend ไต่ลง
1376 deserted งถูกทอดทิ้ง, ซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่, ซึ่งว่างเปล่า
1377 deserve สมควรได้รับ
1378 deserved สมควรได้รับ
1379 designate แต่งตั้งให้เป็น
1380 designated กำหนด
1381 desisted หยุดทำ
1382 despair ความสิ้นหวัง
1383 desperate หมดหนทาง
1384 desperately อย่างสิ้นหวัง
1385 desperation ความสิ้นหวัง
1386 despicable เลวทราม ต่ำช้า
1387 dessert ขนมหวาน ของหวาน
1388 desserts ของหวาน
1389 destination จุดหมายปลายทาง
1390 destinations จุดหมาย ปลายทาง
1391 destined ที่ถูกกำหนด
1392 destiny โชคชะตา
1393 detached ถูกดึงออก
1394 detailed ในรายละเอียด
1395 detain ักตัวไว้
1396 detained กักตัว
1397 detainee ผู้ถูกคุมประพฤติ
1398 detainees ผู้ถูกคุมขัง
1399 detect ตรวจจับ
1400 detected ที่พบ
1401 detective นักสืบ
1402 detector อุปกรณ์ตรวจจับ
1403 detention กักตัว
1404 deter บั่นทอน
1405 detergent ผงซักฟอก
1406 deteriorate เลวลง
1407 deteriorated ทรม, เสื่อมโทรม, เลวลง, ชำรุด
1408 deteriorating ทำให้เลวลง
1409 determination ความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่
1410 determine ตัดสินใจ
1411 determined มุ่งมั่น
1412 deterrent ซึ่งขัดขวาง ซึ่งยับยั้ง
1413 detested ซึ่งถูกทอดทิ้ง
1414 detonate การระเบิด
1415 devalue ลดค่า
1416 devastate ทำให้เสียหายยับเยิน
1417 devastating ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก
1418 devastation ความเสียหาย
1419 device เครื่องมือ อุปกรณ์
1420 device เครื่องมือ อุปกรณ์
1421 devious คดโกง
1422 devise คิดขึ้นใหม่
1423 devised คิดค้น หาวิธี
1424 devotion อุทิศตัว ศรัทธา
1425 diabetes #N/A
1426 diagnose วินิจฉัย วิเคราะห์
1427 diagnosed วินิจฉัยโรค
1428 diagnostic วินิจฉัยโรค
1429 dialect ภาษาถิ่น
1430 dialogue บทสนทนา
1431 diameter เส้นผ่าศูนย์กลาง
1432 diarrhea โรคท้องร่วง
1433 dictate บงการ
1434 dictatorship รัฐบาลหรือการปกครองแบบเผด็จการ
1435 diehard หัวรั้น ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
1436 dietary เกี่ยวกับอาหาร
1437 differentiate แยกความแตกต่าง
1438 digest เข้าใจ
1439 digit ตัวเลข
1440 dignity ศักดิ์ศรี
1441 digression เปลี่ยนเรื่องพูด
1442 dilemma วะวิกฤต สถานการณ์ลำบาก
1443 dilemma วะวิกฤต สถานการณ์ลำบาก
1444 diminish ลดลง
1445 diminish ลดลง
1446 dimly ไม่แจ่มชัด
1447 din เสียกอึกทึก เอะอะ
1448 diplomat นักการทูต
1449 diplomatic เกี่ยวกับการทูต
1450 diplomats นักการทูต
1451 dire เลวร้ายมาก
1452 directive คำสั่ง
1453 directors ผู้อำนวยการ
1454 disabled ิการ ไร้ความสามารถ
1455 disadvantage เสียเปรียบ
1456 disadvantaged มเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง
1457 disappear หายสาบสูญ หายไป
1458 disarm ปลดอาวุธ
1459 disarray สับสน ไร้ระเบียบแบบแผน
1460 disassembled ชิ้นส่วนที่แยกออก
1461 disaster ความหายนะ ความวิบัติ
1462 disband ยุบพรรค
1463 disbanded ที่ถูกยุบ (พรรค)
1464 disbelief ไม่เชื่อสายตา
1465 disburse บิกจ่าย ชำระเงิน
1466 discarded สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง
1467 discharge ได้รับอนุญาตให้กลับ
1468 discharged อาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง
1469 discipline ลงโทษ
1470 disciplined มีระเบียบวินัย
1471 disclosure การเปิดเผย
1472 discomfort ความอึดอัดใจ
1473 discontent ไม่พอใจ
1474 discord ความแตกแยก ไม่ลงรอยกัน
1475 discount ราคาถูก (เนื่องจากได้รับการลดราคา)
1476 discourage สกัด ทำใ้ห้ท้อถอย
1477 discrepancies ความแตกต่างกันระหว่างสองสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน
1478 discretion ด้วยดุลพินิจ
1479 discrimination การเลือกปฏิบัติ
1480 disentangle คลี่คลาย
1481 disfigurement ทำให้เสียโฉม
1482 disgrace น่าละอาย
1483 disgraced น่าอับอาย
1484 disgraceful น่าสยดสยอง
1485 disgruntled รู้สึกขุ่นเคืองใจ ไม่พอใน
1486 disguised ฝงหรือซ่อนตัว ปิดบัง กลบเกลื่อน
1487 disgusted น่าขยะแขยง น่ารังเกียจ
1488 disgusting น่ารังเกียจ
1489 disharmony ความแตกแยก ความไม่ปรองดองกัน
1490 disheartened ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ
1491 disheartening หมดหวัง
1492 dishonours ทำให้เสียชื่อเสียง
1493 disinfect ทำให้ปลอดเชื้อหรือ ขจัดแมลง
1494 disintegrating แตกละเอียด
1495 dislocated (กระดูก) หลุดออกจากเบ้า
1496 dismantled ส่วนที่แยกออกมาก
1497 dismemberment ญเสียอวัยวะ เช่นแขน ขา ขาด
1498 dismiss ไม่สนใจ,แย้งกลับ
1499 dismissed ปฏิเสธ
1500 dismissing องข้ามไป ทำให้ประเด็นตกไป (เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญ)
1501 disobedient ขัดขืน
1502 disparate แตกต่าง
1503 dispatched ส่งออกไป
1504 dispensable ไม่จำเป็น
1505 dispense ำหน่าย จ่ายให้ (ยา)
1506 dispenser ครื่องจำหน่าย (ที่ฉีดยา)
1507 disperse ทำให้กระจัดกระจาย
1508 display แสดง
1509 displease ไม่พอใจ
1510 displeasure ไม่พอใจ ขุ่นเคืองใจ
1511 disposal ทิ้่ง
1512 disproportionately ไม่ได้สัดส่วน,ไม่สมส่วน
1513 disprove พิสูจน์หักล้าง พิสูจน์ให้เห็นว่าผิด
1514 dispute ข้อโต้แย้ง
1515 disputed ข้อถกเถียง ข้อพิพาท
1516 disputes ารโต้แย้ง การวิวาท
1517 disqualification ไม่มีคุณสมบัติ
1518 disqualified ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
1519 disqualify หมดสภาพ
1520 disregard ไม่เอาใจใส่
1521 disrupt ทำให้หยุดชะงัก
1522 disrupted ขัดขวาง ขัดจังหวะ
1523 disrupting ทำให้เสียระบบ
1524 disruption การชัดขวาง การกีดขวาง
1525 disruptions การขัดขวาง
1526 disruptive ที่แตกแยก
1527 dissatisfied ไม่พอใจ
1528 disseminating เผยแพร่
1529 dissidents ผู้คัดค้าน
1530 dissolution การยุบพรรค
1531 dissolve ยุบพรรค
1532 dissolved ุบพรรค ยุติ
1533 dissuade ห้ามปราม
1534 distance เขยิบออก
1535 distillery โรงกลั่นสุรา
1536 distinct แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
1537 distinctive ิเศษ, มีลักษณะเฉพาะ
1538 distinguish จำแนก แยกให้เห็นความแตกต่าง
1539 distinguished มีชื่อเสียง
1540 distort บิดเบือนข้อมูล
1541 distorted บิดเบือน
1542 distraught ้าวุ่นใจ, สับสน
1543 distressing น่าหดหู่ น่าเศร้า
1544 distribute เผยแพร่
1545 distributed จำหน่ายออกไป
1546 distributing จัดจำหน่าย
1547 distribution การจำหน่าย การส่งออกไปยังที่ต่างๆ
1548 distrust ไม่ไว้วางใจ ไม่เชื่อใจ
1549 disturb ทำให้วุ่นวายใจ
1550 disturbance การก่อกวน (ทำให้เกิดความไม่สงบ)
1551 disturbances การทำให้ไม่สงบ
1552 disturbed ซึ่งมีอาการโรคประสาทหรือโรคจิต
1553 disturbing ที่ขุ่นเคืองใจ
1554 ditch คูน้ำ
1555 diuretics ซึ่งมีปัสสาวะมากผิดปกติ,ยาขับปัสสาวะ
1556 dive ดำดิ่งลงสู่ระดับต่ำ
1557 diverse หลากหลาย
1558 diversify ทำให้หลากหลาย
1559 diversifying ความหลากหลาย
1560 diversity ความหลากหลาย
1561 divert ่ยงเบน, เบี่ยง, เบนเส้นทาง
1562 diverted เปลี่ยนเส้นทาง
1563 diverting เปลี่ยนเส้นทาง
1564 divine เกี่ยวกับเทพเจ้า ที่สูงส่ง
1565 divisive ที่แตกแยก
1566 divisiveness ความแตกแยก
1567 divorce การหย่าร้าง
1568 divorced หย่าร้าง
1569 dizzy เวียนศีรษะ
1570 Docetaxel ยารักษาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอด
1571 dock ท่าเรือ
1572 doctorate ปริญญาเอก
1573 documentaries สารคดี
1574 documentary กี่ยวกับเอกาสาร สารคดี
1575 documents เอกสาร
1576 dodge หลบหลีก
1577 doff ถอดหมวก
1578 dogged ามรังควาน ตามก่อนกวน
1579 domestic lในประเทศ
1580 domestic lในประเทศ
1581 dominance ีอำนาจเหนือ ครอบคลุม ควบคุม
1582 dominate ควบคุม ปกครอง
1583 dominated มีอำนาจเหนือ ปกครอง
1584 don สวมใส่ (คำทางการ)
1585 donate บริจาคเงินให้
1586 donated .บริจาคเพื่อการกุศล
1587 donation เงินบริจาค
1588 doom ตัดสิน ชี้ชะตา
1589 doorstep ติดกันกับ
1590 dormitories หอพัก
1591 dosage ขนาดบริโภคยา
1592 double ทำงานสองตำแหน่ง
1593 dough แป้ง น้ำ และอื่นๆ เช่น ยีสต์, น้ำมัน, เนย, น้ำตาล (เพื่อนำไปอบขนมปัง)
1594 douse ดับไฟ
1595 downplay ตั้งใจทำให้เรื่องเบาบางลง
1596 downpour ฝนสาดลงมา
1597 downpours ฝนที่ตกหนัก
1598 downright ที่สุด
1599 downside แง่ลบ
1600 downsides ข้อเสียเปรียบ
1601 downsize ลดขนาดลง
1602 dowry สินเดิมของฝ่ายหญิง
1603 drafted ที่ร่างขึ้น
1604 drafters ผู้ร่าง (กฎหมาย)
1605 drag าก (สิ่งของไปตามพื้น) ในที่นี้หมายถึงลากศพ
1606 drain ท่อส่งน้ำ หรือท่อน้ำทิ้ง
1607 drainage การระบายน้ำ
1608 draining ระบายน้ำ
1609 drama ที่สะเทือนอารมณ์
1610 dramatic ที่น่าตื่นเต้น ที่เร้าใจ
1611 dramatically อย่างมาก อย่างยิ่ง
1612 drape ทรงเดรพ (ที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับกางเกงของวัยรุ่น)
1613 drastically อย่างมากมาย
1614 draw ียก (ความสนใจ) ทำให้เกิด (การตอบโต้)
1615 drawing ชักนำ ดึงเข้ามาเกี่ยวข้อง
1616 dreaded ที่น่ากลัว น่ากังวลสุดขีด
1617 dreadful น่าสยดสยอง
1618 drenched เปียกโชก
1619 drew ได้โดยบังเอิญ
1620 drill เจาะ
1621 drive ความพยายาม การรณรงค์
1622 driving ฝนหรือหิมะ) ที่ตกแรงและเร็ว (ฝนไล่ช้าง)
1623 drought ภัยแล้ง ความกันดาร
1624 droves กลุ่ม
1625 drowned จำน้ำตาย
1626 drunk เมา
1627 dual ป็นคู่ ในที่นี้หมายถึง รถไฟรางคู่
1628 dubbed ขนานนาม
1629 dud สิ่งที่ไม่ได้ผล
1630 due มีกำหนดการ
1631 dumping ปลดออกจากตำแหน่ง
1632 duo ู่, นักดนตรีที่เล่นสองคน
1633 duped หลอกลวง ล่อเหยื่อ
1634 durability ความทนทาน
1635 durable ทนทาน
1636 duration ในระหว่าง
1637 dusk เวลาเย็นก่อนค่ำ
1638 dutifully ทำตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด
1639 duty หน้าที่
1640 dwindling ลดน้อยลง
1641 dye ย้อมสีผ้า
1642 dyke ทำนบกั้นน้ำ
1643 dynamic อย่างเต็มกำลัง
1644 dysfunctional ซึ่งทำหน้าที่ผิดปกติ
1645 eager กระตือรือร้น
1646 eagerness ความกระตือรือร้น
1647 earmark ตกเป็นเป้า้
1648 earnest เอาจริงเอาจัง
1649 earplugs ที่อุดหูเพื่อกันน้ำ
1650 earthquake แผ่นดินไหว
1651 earthworms หนอน
1652 ease #N/A
1653 easing ลดความตึงเครียด
1654 easygoing ย่างเป็นกันเอง, อย่างเพื่อน
1655 ecology ระบบนิเวศน์
1656 economical ประหยัด
1657 ecotourism การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1658 ecstatic ปิติ ยินดียิ่ง
1659 edge ข้อได้เปรียบ
1660 edgy อารมณ์เสีย
1661 edible ซึ่งกินได้
1662 editorial บทบรรณาธิการ
1663 effective ที่มีประสิทธิภาพ
1664 effectively ในความเป็นจริง
1665 effectiveness ย่างมีประสิทธิภาพ
1666 efficiency ความมีประสิทธิภาพ
1667 efficiently อย่างมีประสิทธิภาพ
1668 effortless ซึ่งไม่ต้องพยายาม
1669 effusive ล้นหลาม เต็มเปี่ยม
1670 elaborate ะเอียด ปราณีต
1671 elaborately ที่วิจิตรงดงาม
1672 elbow ข้อศอก
1673 elder พี่ (พระเชษภคินี)
1674 elderly แก่ ชรา
1675 elect เลือกตั้ง
1676 elegant สง่างาม ภูมิฐาน
1677 element ส่วนหนึ่งของกลุ่ม
1678 elements ปัจจัยสำคัญ
1679 elevated ยก (ประเด็น)ขึ้นมาเป็นจุดสำคัญ
1680 elevating ทำให้มากขึ้น เสริมกำลัง
1681 eligibility การมีสิทธิได้รับคัดเลือก
1682 eligible ว่าง
1683 eliminate กำจัดให้สิ้นซาก
1684 eliminate กำจัดให้สิ้นซาก
1685 eliminating การกำจัดให้สิ้นซาก
1686 elite ยอดเยี่ยมที่สุด
1687 elongate ซึ่งยืดออกไป ที่ยาวออกไป
1688 eloquent อย่างมีวาทศิลป์ ด้วยคารมคมคาย
1689 emaciated ผอมแห้ง (เนื่องจากขาดอาหารหรือป่วยเป็นโรค)
1690 embalming อาบยาศพ
1691 embarrassed กระดากอาย
1692 embarrassing น่าอับอาย
1693 embarrassment น่าอับอาย
1694 embattled ประสบปัญหา
1695 embedded ฝังรากลึก
1696 embezzlement ยักยอกทรัพย์
1697 embouchure รูปปากเวลาที่เป่าเครื่องดนตรี
1698 embrace สวมกอด
1699 embraced รวบรวมเข้ามาให้เป็นส่วนหนึ่ง
1700 embracing รับ (ความคิด วิธีการ) มาใช้
1701 emerge เกิดขึ้น
1702 emerged โผล่ออกมา,ปรากฎออกมา
1703 emergence การโผล่ออกมา,การปรากฎออกมา
1704 emergency เหตุฉุกเฉิน
1705 emerging โผล่ออกมา
1706 eminent ที่มีชื่อเสียง
1707 emissions ไอเสียที่ปล่อยออกมาจากยานพาหนะ
1708 emit ล่อยควัน หรือ แก๊สออกมา
1709 emotions อารมณ์
1710 empathise เน้นให้เห็นความสำคัญ
1711 emphasise กล่าวย้ำ
1712 emphatically เน้นย้ำ
1713 employ นำมาใช้
1714 employee ลูกจ้าง
1715 empower ให้อำนาจ
1716 enable มอบอำนาจให้
1717 enabling ทำให้เป็นไปได้
1718 enacted ยื่นร่างกฎหมาย
1719 enactment ยืนกฎหมายเข้าสภา
1720 encased ่อหุ้มอย่างมิดชิด ในที่นี้คือ ฝังอยู่ในน้ำแข็ง
1721 enclave ะเทศหรือดินแดนเล็กๆ ที่มีวัฒนธรรมและเชื้อชาติแตกต่างจากดินแดนอื่นที่ล้อมรอบอยู่/
1722 enclosed รวมอยู่ใน
1723 encompass รวม
1724 encompassed ล้อมรอบ รวมเข้าไว้ด้วยกัน
1725 encounter เผชิญกับ (ปัญหา)
1726 encountered เผชิญหน้า
1727 encourage ให้กำลังใจ
1728 encourage ให้กำลังใจ
1729 encouraged โน้มน้าวใจ
1730 encouragement คำให้กำลังใจ
1731 encouraging เชิญชวนให้
1732 encroach รุกล้ำ
1733 encroached ุกรุก, ล่วงล้ำ
1734 encroachment การบุกรุก ยึดครอง
1735 endanger ทำให้ตกอยู่ในอันตราย
1736 endangered ี่ตกอยู่ในอันตราย ที่ใกล้จะสูญพันธุ์
1737 endeavour ความพยายาม บากบั่น
1738 endorse รับรอง
1739 endorsed บังคับใช้
1740 endorsement ได้รับความเห็นชอบ
1741 endurance ความทนทาน
1742 enforce บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
1743 enforcement การบังคับใช้
1744 engaged ั้น ให้ด้วยความเสน่หาเพื่อแสดงความรักและให้กำลังใจ
1745 engaging มีส่วนร่วม มีส่วนเกี่ยวข้อง
1746 engineered จัดเตรียม
1747 enhance ารปรับปรุงให้ดีขึ้น, การทำให้ดีขึ้น
1748 enlighten ให้ความกระจ่าง
1749 enlightened #N/A
1750 enlightenment #N/A
1751 enmity ความอาฆาต ความเป็นปรปักษ์
1752 enormous ใหญ่มโหฬาร
1753 enraged สร้างความโกรธเเค้น ขุ่นเคืองใจ
1754 enrol สมัครเีรียน
1755 enrolled ลงทะเบียน
1756 enrolling ลงทะเบียน
1757 ensure ให้ความมั่นใจ
1758 ensured ทำให้มั่นใจ
1759 ensuring ให้ความมั่นใจ
1760 enterprise บริษัท
1761 enterprising ใช้ความคิดริเริ่ม
1762 enthusiasm ความกระตือรือร้น
1763 enthusiastic กระตือรือร้น
1764 enthusiastically ด้วยความกระตือรือล้น
1765 enthusiasts ผู้สนใจ
1766 entice เสนอจะให้ในสิ่งที่ต้องการ ล่อลวง
1767 entire ทั้งหมด
1768 entitle มีสิทธิถูกต้องด้วยความชอบธรรม
1769 entitled มีสิทธิตามกฎหมาย
1770 entitlements สิทธิ
1771 entrench รักษาไว้อย่างดี ในที่นี้หมายถึงทำให้รัฐบาลมีความมั่นคงและรักษาอำนาจไว้ได้
1772 entrepreneurial พร้อมที่จะเริ่มต้นทำกิจการ
1773 entrepreneurs เจ้าของกิจการเล็กๆ
1774 envision จินตนาการ
1775 envisioned จินตนาการไว้
1776 epic มหากาพย์
1777 epicenter ศูนย์กลางแผ่นดินไหว
1778 epicures นักกิน
1779 episode ตอน (ของละครทีวีหรือวิทยุ)
1780 epitome ัวอย่างที่ดีที่สุด ในที่นี้หมายถึง บุคคลตัวอย่าง
1781 epitomise เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน
1782 equaliser ประตูตีเสมอ
1783 equation สมการ
1784 equine เกี่ยวกับม้า
1785 equip #N/A
1786 equivalent เทียบเท่า เท่าเทียม
1787 eradicate กำจัดให้สิ้นซาก
1788 eradicating กำจัด
1789 eradication กำจัดให้สิ้นซาก
1790 erect ที่นำมาตั้งไว้
1791 erode ผุกร่อน
1792 erosion การถูกกัดเซาะของพื้นดิน
1793 erupt ปะทุขึ้น
1794 erupted ปะทุขึ้น ระเบิดขึ้น
1795 escalate เพิ่ม
1796 escalate เพิ่ม
1797 escalated เพิ่มขึ้น
1798 escape หนีรอด
1799 escort คุ้มครอง ไปเป็นเพื่อน
1800 essence แก่น สาระสำคัญ
1801 essential งสำคัญ, ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด, ซึ่งเป็นส่วนจำเป็นที่สุด
1802 establish จัดตั้ง ก่อตั้ง
1803 established ที่มั่นคง
1804 establishment ู้มีอำนาจ ผู้มีฐานะ (พวกชนชั้นศักดินา)
1805 esteem ความเคารพ ยกย่อง
1806 esteemed ที่น่าภาคภูมิ (พูดในทำนองประชดเสียดสี)
1807 estimate โดยประมาณ
1808 estimated ประมาณการ
1809 estimates การประมาณค่า
1810 eternal นิรันดร์ ตลอดกาล
1811 eternally ตลอดกาล
1812 ethanol น้ำมันเอทธานอล
1813 ethical เกี่ยวกับจริยธรรม
1814 ethics จริยธรรม
1815 ethnic เกี่ยวกับชาติพันธุ์
1816 ethnically กี่ยวกับชนกลุ่มน้อย ในที่นี้หมายถึง กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมและประเพณีต่างไปจากกลุ่มใหญ่ในประเทศ
1817 ethylene ก๊าซเอธิลีน ไม่มีสีติดไฟได้
1818 etiquette มารยาท
1819 evacuate อพยพออกจากพื้นที่
1820 evacuated อพยพ
1821 evacuation อพยพ
1822 evade หลีกเลี่ยง ไม่ตอบคำถาม
1823 evaluate ประเมิณผล
1824 evaluating ินผล, ประเมินค่า, ตีราคา, ตีค่า
1825 evaluation การประเมิณผล
1826 evaporating กลายเป็นไอ
1827 eve วันก่อน(วันงาน)
1828 evenly อย่างเท่าเทียม
1829 eventful เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญ น่าตื่นเต้น
1830 eventual ท้ายที่สุด
1831 eventuality เหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น
1832 eventually ้ายที่สุด ในที่สุด
1833 evict ขับไล่ออกจากพื้นที่
1834 evicted ขับไล่ออกจากที่อยู่ ประเทศ
1835 eviction การขับไล่
1836 evidence หลักฐาน
1837 evidenced แสดงให้เห็นชัดเจน ประจักษ์
1838 evoke ลุก กระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึก
1839 evolve คิดค้นและพัฒนาขึ้น
1840 exaggerate เกินความเป็นจริง
1841 exaggerated กล่าวเกินจริง
1842 excavated ที่ถูกขุดขึ้นมา
1843 exceed กิน นอกเหนือ (อำนาจ)
1844 excel เป็นเลิศ ได้อย่างดี
1845 exception ข้อยกเว้น
1846 exceptional ดีเยี่ยม
1847 excerpt บทคัดลอก
1848 excess เกินปริมาณ เกินขีดจำกัด
1849 excessive มากเกินไป
1850 exclude ไม่รวมเข้าไป
1851 excluded ถูกตัดออกไป
1852 excluding ไม่รวมถึง
1853 exclusive ป็นพิเศษ เฉพาะคน เฉพาะกลุ่มเท่านั้น
1854 excrete ขับถ่าย
1855 excretion การขับของเหลวออกจากร่างกาย
1856 excursion การไปทัศนาจร
1857 excursions ดยปกติหมายถึงการเดินทางระยะสั้น ในที่นี้หมายถึง การแฉลบลงไปบนพื้นหญ้าอย่างสั้นๆ
1858 excuse ข้อแก้ตัว
1859 execute ประหารชีวิต
1860 executing ประหารชีวิต
1861 executive ผู้บริหารระดับสูง
1862 executives ผู้บริหาร
1863 exempt ได้รับการยกเว้น
1864 exempted ยกเว้น
1865 exempting ยกเว้น
1866 exemption ข้อยกเว้น
1867 exercise ใช้ (อำนาจ)
1868 exercised การใช้สิทธิ
1869 exert ใช้อำนาจ
1870 exerting ใช้ความพยายาม ใช้อำนาจ
1871 exes แฟนเก่า
1872 exhale หายใจออก
1873 exhausted เหนื่อยอ่อน
1874 exhibition นิทรรศการ
1875 exhilarating น่าตื่นเต้น
1876 exhuasted เหนื่อยล้า
1877 exile เทศ,ผู้ถูกเนรเทศ vt. เนรเทศ,ไล่ออกนอกประเทศ
1878 exiled เนรเทศ
1879 exorbitant ราคาสูงเกินไป
1880 exorcise ขับไล่ผีร้าย
1881 exotic ที่ลึกลับ ประหลาดเพราะมาจากต่างถิ่น
1882 exotic ที่ลึกลับ ประหลาดเพราะมาจากต่างถิ่น
1883 expand ขยายวงกว้าง
1884 expansion การขยาย
1885 expatriates ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ
1886 expectations ความคาดหวัง
1887 expel ขับไล่
1888 expelling ปลด ไล่ออก
1889 expenditure การใช้พลังงาน
1890 experimental ทดลอง
1891 expertise ความรู้เฉพาะทาง
1892 expire หมดเวลา หมดอายุ
1893 expired หมดอายุ สิ้นสุด
1894 explicitly อย่างแจ่มแจ้ง อย่างทะลุปรุโปร่ง
1895 exploded ระเบิดขึ้น
1896 exploit ตักตวงผลประโยชน์
1897 exploited หาประโยชน์
1898 explosives สิ่งที่ระเบิดได้
1899 export ส่ง(สินค้าออก)
1900 expose ตีแผ่ เปิดเผย
1901 exposed ด้รับ ในที่นี้หมายถึง สูดควันบุหรี่
1902 exposure ผชิญ หรือตกอยู่ (ในอันตราย)
1903 expulsion การขับไล่ (ไล่ที่)
1904 extend รวมไปถึง
1905 extendable ที่ขยายออกไป
1906 extended ที่ยาวนาน
1907 extension ขยายขอบเขตออกไป
1908 extensions การขยายออกไป
1909 extensive ที่ขยายออกไป
1910 extent าดหรือระดับ ของสิ่งที่เกิดขึ้น (ในที่นี้คือระดับของความรุนแรง)
1911 exterior ายนอก นอกอาคาร
1912 external ภายนอก
1913 extinction การสูญพันธุ์
1914 extinguish ทำให้ไฟดับ
1915 extort บิดเบือน เบี่ยงเบนข้อเท็จจริง
1916 extortion การขู่กรรโชก
1917 extracted สกัด
1918 extradite ส่งตัวกลับ
1919 extradition ส่งผู้ร้าย(ผู้ต้องหา)ข้ามแดน
1920 extraordinary ผิดปกติ เกินธรรมดา
1921 extravaganza รูหรา ตระการตา ยิ่งใหญ่
1922 extreme ที่สุด
1923 exuberant ร่าเริง เบิกบาน
1924 eye จับตามอง
1925 eyebrows คิ้ว
1926 eyeing พิจารณา
1927 eyesore เป็นที่น่ารังเกียจต่อสายตา
1928 eyewitness พยาน
1929 fabric ผ้า
1930 fabrication แต่งเรื่อง กุเรื่องขึ้นมา
1931 face เจอกับ เผชิญกับ
1932 facilitate ทำให้สะดวกขึ้น
1933 facilities สิ่งอำนวยความสะดวก
1934 facility สิ่งอำนวยความสะดวก
1935 faction กลุ่มย่อยๆ
1936 factions กลุ่มหรือฝ่ายที่มีเสียงส่วนน้อย
1937 factor 0
1938 factors ปัจจัย
1939 fad กระแสนิยม
1940 fade ยๆ จางไป ในที่นี้คือ ไม่ค่อยได้รับความสนใจเหมือนแต่ก่อน
1941 faded จางไป
1942 faintest น้อยที่สุด
1943 fake ปลอม
1944 fakes ปลอม
1945 fallout ผลที่ตามมาของความขัดแย้ง (ทางการเมืองในพม่า)
1946 faltering อกแวก ไม่เที่ยง อึกอัก
1947 fame ความมีชื่อเสียง
1948 familiar ้นเคย หรือ เคยชินเป็นอย่างดี
1949 familiarity ความคุ้นเคย
1950 famine ความอดอยากปากแห้ง
1951 fanfare การป่าวประกาศ
1952 fare ค่าโดยสาร
1953 fascinating น่าตื่นตาตื่นใจ
1954 fascinating น่าตื่นตาตื่นใจ
1955 fashionable ทันสมัย
1956 fastidiously พิถีพิถัน
1957 fatal ถึงตายได้
1958 fatalities ผู้เสียชีวิต
1959 fatality ยโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋
1960 fate ชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรร
1961 fateful นเรื่องความเป็นความตาย,ซึ่งพรหมลิขิตได้กำหนดไว้,ถึงตายได้,เป็นเวรกรรม,เป็นลางร้าย
1962 fatigue เหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจ
1963 fatigues ชุดใช้แรงงานของทหาร
1964 fault ข้อบกพร่อง
1965 faulty ซึ่งมีข้อผิดพลาด
1966 favour สนับสนุน
1967 favourable ที่เป็นไปได้
1968 favourite ของโปรด,สิ่งหรือคนที่ชอบ
1969 feasible ที่เป็นไปได้
1970 feat ความภูมิใจ
1971 feature เป็นลักษณะสำคัญ
1972 featured ที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
1973 federal าง เป็นระบบการแบ่งการปกครองแบบหนึ่ง ที่มีการแบ่งการปกครองออกเป็นสองระดับคือ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น เช่นระบบการปกครองในมาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา
1974 federation สหภาพ
1975 fee ค่าธรรมเนียม
1976 feedstocks วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
1977 fees ค่าธรรมเนียม
1978 fellow พื่อน ในที่นี้หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1979 femininity ความเป็นผู้หญิง
1980 fermented หมัก
1981 ferocious รุนแรง
1982 ferocity ดุร้าย
1983 ferry เรือรับส่งข้ามฟาก
1984 fertile อุดมสมบูรณ์
1985 fertiliser ปุ๋ย
1986 fertilisers ปุ๋ย
1987 fertilizer ปุ๋ย
1988 festivities การเฉลิมฉลอง
1989 fetching ับมา, นำมา
1990 feud ความอาฆาต
1991 fever ไข้สูง
1992 feverish น่าตื่นเต้น
1993 fiance คู่หมั้น
1994 fiancée คู่หมั้น
1995 fiber เส้นใย (ในอาหาร)
1996 fickle ่งไม่แน่นอน, ซึ่งขึ้นๆ ลงๆ
1997 fictitious ไม่ตรงกับความจริง
1998 fidgety นง่าน, อยู่ไม่สุข, กระวนกระวายใจ
1999 fiduciary การได้รับมอบหมายเนื่องจากความเชื่อใจ
2000 field ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งในแต่ละเขต
2001 fierce ดุร้าย
2002 figure รูปร่าง
2003 figurehead หุ่นเชิดที่ไร้อำนาจ
2004 file ยื่นคำร้อง
2005 filed ยื่นคำร้อง
2006 filter กรอง
2007 finale โปรแกรมอำลา
2008 finalist ผู้เข้ารอบสุดท้าย
2009 finances เงิน
2010 findings ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย
2011 fine ค่าปรับ
2012 fined ถูกปรับ
2013 finesse กลเม็ด
2014 fingernails จมูกเล็บ
2015 fingerprints รอยนิ้่วมือ
2016 finicky ู้จี้ หรือ พิถีพิถัน
2017 fining วามใสสะอาด,ยาหรือสารที่ทำให้ใส/
2018 fire ไล่ออกจากงาน
2019 firearms อาวุธปืน
2020 fired ไล่ออกจากงาน
2021 fireworks ดอกไม้ไฟ
2022 firing ไล่ออกจากงาน
2023 firm บริษัท
2024 fist ข้อมือ กำหมัด
2025 fisticuffs ชกต่อย
2026 fit เหมาะสม
2027 fitting อย่างสมพระเกียรติ
2028 fixated มุ่งความสนใจ
2029 fixing ช้วิธีการอันมิชอบ, เล่ห์เหลี่ยมเข้าคุม
2030 fizzed สร้างความสนใจ
2031 flagbearer คนถือธง
2032 flagfall ิ่มคิดเงินด้วย Metre
2033 flagship ัวชูธง หรือ สินค้า
2034 flake เกล็ด
2035 flame ไฟเสน่หา
2036 flank ด้านข้าง
2037 flash ทันที
2038 flashlight ไฟฉาย
2039 flashpoint n
2040 flat แฟลต
2041 flatly อย่างตรงไปตรงมา
2042 flatter ยกยอ
2043 flautist นักเป่าฟลู้ท
2044 flawed มีข้อบกพร่อง
2045 flawless ไม่มีข้อบกพร่อง
2046 fled หนี
2047 flee หนี ลี้ภัย
2048 fleeing ่นหนี, โกย.
2049 fleet กลุ่ม
2050 fleshy มีเนื้อเยอะ
2051 flex ยืดเส้น
2052 flexibility ความยืดหยุ่น
2053 flight การเคลื่อนที่ของวัตถุผ่านอากาศ
2054 flimsy หลักฐาน) ที่อ่อน ไม่ชัดเจน
2055 fling เหวี่ยง
2056 flipping กลับตัวอย่างรวดเร็ว
2057 flirt ี้ยวพาราสี ระริกระรี้ หรือ คิดและเพลิดเพลินไปกับความคิดชั่วขณะ
2058 flirtatious ชอบแทะโลม
2059 float ล่อย (ราคา) ลอยตัว
2060 floated (เสนอความคิดเพื่อทดลองดูความเห็นของคนทั่วไปก่อน)
2061 floating ่งลอยอยู่,ซึ่งล่องลอยอยู่,โยกย้าย.ไม่อยู่กับที่
2062 flock แห่กันไป
2063 flooding น้ำท่วม อุทกภัย
2064 flooring การปูพื้น
2065 flops ความล้มเหลว
2066 florists คนขายดอกไม้
2067 flout งใจ จงใจ มีเจตนา ละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย
2068 fluctuate นแปร, ขึ้นๆ ลงๆ
2069 fluency ความคล่อง และเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา
2070 fluent คล่อง
2071 fluently อย่างคล่องแคล่ว
2072 fluid เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
2073 fluke ฟลุ๊ค
2074 focus กัส,จุดรวมแสง,จุดความสนใจ,จุดศูนย์รวม
2075 foe ศัตรู
2076 foes ศัตรู
2077 foiled ขัดขวาง
2078 folk ดนตรีแนวพื้นบ้าน
2079 fond ที่ชื่นชอบ (ที่ทรงโปรดปราน)
2080 fondly ป็นที่ชื่นชอบ เป็นที่ทรงต้องพระราชหฤทัย ทรงโปรด
2081 fondness ความชื่นชอบ
2082 fool โง่
2083 foolproof ม่มีภัย,ไม่มีอันตราย,ไม่มีการล้มเหลว
2084 footage ภาพบรรยาย
2085 forage ออกหาอาหาร
2086 foraging ออกหาอาหาร
2087 forbid ประกาศห้าม
2088 forbidden ต้องห้าม
2089 forecast พยากรณ์อากาศ
2090 forego ล่วงหน้าไปก่อน
2091 foremost แรกเริ่มที่สุด สำคัญที่สุด
2092 forensic ่ยวกับ) กฎหมาย,ศาลยุติธรรม,การเล่นสำนวนโวหาร
2093 forestall ป้องกัน,ดักหน้า
2094 forge พยายามทำ
2095 forged หลอม ทำขึ้น
2096 forgery การปลอมแปลงเอกสาร
2097 forging พยายามจัดตั้ง
2098 forgive อภัยให้
2099 formal อย่างเป็นทางการ
2100 format รูปแบบ,แผนการรวมทั้งหมด
2101 formation การก่อตัว
2102 former ที่เกี่ยวกับคนที่เคยดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้
2103 formidable ่าเกรงขาม มีอำนาจ
2104 formulate กำหนดแผนการ นโยบาย
2105 formulating ตรแสดง,คิดตำรับ,คิดวิธีหรือระบบ,กำหนดสูตร,กำหนด,สร้างขึ้น
2106 forswear สาบานว่าจะไม่ทำ
2107 fortunate โชคดี
2108 fortune ทรัพย์สมบัติมากมาย
2109 fortunes โชค
2110 forum ที่ประชุม
2111 forums การอถิปราย
2112 forwarded ส่งต่อไปยัง
2113 foster #N/A
2114 found hก่อตั้ง
2115 foundation รากฐาน
2116 foundations รากฐาน
2117 founded ก่อตั้ง
2118 founder ผู้ก่อตั้ง
2119 fraction ชิ้นย่อยๆ ส่วนเล็กๆ
2120 fractious มีปัญหา ไม่ราบรื่น
2121 fracture การแตกหักของกระดูก
2122 fragile บอบบาง
2123 fragments เป็นชิ้นเล็กๆ
2124 fragrance กลิ่นหอม
2125 frail #N/A
2126 frame ใส่ร้าย
2127 framework ขอบข่ายของกฎหมาย
2128 franchise แฟรนไชนส์ คือมีสาขาของร้านค้า เช่น 7-eleven
2129 frantic ลนลานด้วยความกลัว
2130 frantically อย่างลนลาน
2131 fraud การฉ้อโกง
2132 freak ประหลาด
2133 frenzied อย่างคุ้มคลั่ง
2134 frequency คลื่นความถี่
2135 frequent เกิดขึ้นบ่อยๆ
2136 frequently บ่อยๆ
2137 frescoes ภาพเขียนบนกำแพงหรือฝาผนังที่เขียนตอนปูนยังไม่แห้ง
2138 freshwater น้ำจืด
2139 friction การเสียดสี
2140 fridge ตู้เย็น
2141 frivolous ไร้ประโยชน์
2142 frock เสื้อชุดยาวของผู้หญิง เสื้อคลุมหลวมๆ
2143 front แนวหน้า
2144 frost น้ำค้างแข็ง
2145 frosty เย็นจนเกิดน้ำค้างแข็งได้
2146 frowns หน้าบึ้ง
2147 frozen หยุดอยู่กับที่
2148 frugally ประหยัด
2149 frustrated รู้สึกหงุดหงิดใจ
2150 frustrated รู้สึกหงุดหงิดใจ
2151 frustration วามผิดหวัง ขัดข้องใจ
2152 frustration วามผิดหวัง ขัดข้องใจ
2153 fuel เชื้อเพลิง
2154 fuelled กระตุ้น (ให้สถานการณ์เลวลง)
2155 fugitive ผู้หลบหนี
2156 fulfil ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์
2157 fulfill ทำให้สำเร็จ
2158 function งานสังคม
2159 functioning ทำงานได้ตามปกติ
2160 fund ให้เิงินสนับสนุน
2161 fundamental สำคัญ ลึกซึ้ง
2162 fundamentals ที่สำคัญ ที่เป็นตัวกำหนดความมั่นคงของบริษัท
2163 funding เงินทุนสนับสนุน
2164 funds เงินทุน
2165 funeral านศพ ในที่นี้หมายถึง งารพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
2166 furious โกรธจัด
2167 furiously อย่างโกรธแค้น
2168 furnished ที่ตบแต่งแล้ว
2169 furrow ร่องนา (ที่เตรียมไว้หว่านเมล็ดพันธุ์)
2170 furtive ลับ ๆ ล่อ ๆ ,แอบแฝง,มีนัย,มีเล่ห์กระเท่ห์
2171 fury ความโกรธ ความขุ่นเคือง
2172 fuss ความแตกตื่น ความโกลาหล
2173 gadgetry เครื่องมือทั้งหลาย,เครื่องประดิษฐ์ทั้งหลาย
2174 gadgets อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ ใช้อำนวยความสะดวก
2175 gait ความเร็วในการเดิน
2176 gal ผู้หญิง (คำสแลง)
2177 gaping กว้าง ขนาดใหญ่
2178 gargantuan มโหฬาร
2179 garments เสื้อผ้า
2180 garner ด้รับ, รวบรวมได้
2181 garrulous พูดเรื่อยเจื้อย พูดมาก
2182 gasification การผลิตก๊าซ
2183 gasping หายใจอย่างอ่อนแรง อย่างกะปลกกะเปลี้ย
2184 gastrointestinal ่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น กระเพาะ ลำไส้เป็นต้น
2185 gather มารวมกัน
2186 gauge เพื่อวัดระดับ (ความนิยม)
2187 gaze จ้องมอง
2188 gear อุปกรณ์
2189 gem พลอย
2190 gems เพชรพลอย
2191 gender เพศ
2192 generate ผลิต
2193 generated ทำให้เกิด
2194 generosity พระเมตตา
2195 generous จำนวนมาก
2196 generously จำนวนมาก
2197 genetic ทางพันธุกรรม
2198 genial เป็นมิตร
2199 genius อัจฉริยะ
2200 genocide การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
2201 gentle นุ่ม
2202 genuine แท้จริง
2203 gesture ท่าทาง
2204 gesturing ส่งสัญญาณ
2205 getaway การหลบหนี
2206 gift พรสวรรค์
2207 gifted ที่มีพรสวรรค์
2208 gigantic มโหฬาร
2209 gimmick กลเม็ด
2210 giveaway ห้เปล่า แจกฟรี
2211 given ด้วยเหตุผลว่า
2212 glare แสงสว่างจ้า (จนทำให้ปวดตา)
2213 glaring สว่าง เจิดจ้า
2214 gleaming ระยิบระยับ
2215 gleefully ร่าเริง
2216 glider เครื่องร่อน
2217 glimpse ือบดู, ชำเลือง, ชายตามอง
2218 glistening ที่แวววาว ที่ระยิบระยับ
2219 glitches ความบกพร่องเล็กน้อย
2220 glittering ระยิบระยับ
2221 global ทั่วโลก
2222 globally ทั่วโลก
2223 gloomy หมดหวัง สิ้นหวัง
2224 glorious รุ่งเรือง
2225 glow เบิกบาน แสดงความปิติยินดี
2226 glum มีสีหน้าเศร้าหมอง
2227 glumly หดหู่
2228 goddess เทพธิดา
2229 google เสาะหา
2230 gourmet มีคุณภาพทางอาหารที่สูง
2231 governance การปกครอง
2232 governing ควบคุม
2233 governor ผู้ว่า
2234 gown เสื้อคลุมยาว
2235 grace ความสง่างาม
2236 gracefully อย่างสง่างาม
2237 gracious ความสง่างาม
2238 graciously อย่างงดงาม
2239 gradually อย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป
2240 graft ฉ้อโกง
2241 grainy พร่ายเป็น จุดเล็กๆ
2242 granary ยุ้งฉาง
2243 grand ใหญ่หลวง
2244 grandeur ความสง่างาม
2245 grandstand ที่นั่งบนอัฒจันทร์
2246 grant อนุญาต
2247 granted อนุญาต
2248 granting อนุญาต
2249 grappling ต่อสู้ดิ้นรน
2250 grasp ความเข้าใจ
2251 grassroots ประชาชนในระดับรากหญ้า
2252 grateful รู้สึกสำนึกในบุญคุณ
2253 gratitude ความรู้สึกขอบคุณ
2254 grave รุนแรง
2255 gravel กรวด
2256 graveyard หลุมฝังศพ
2257 gravity แรงโน้มถ่วง
2258 graze รอยแตก รอยถลอก
2259 greed ความโลภ
2260 greedy โลภ
2261 green เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2262 greenery พืชผักที่มีสีเขียวสด
2263 greenhorn คนด้อยประสบการณ์
2264 greens พืชผัก
2265 grenade ระเบิด
2266 grid สตารท์ grid หมายถึงตารางสี่เหลี่ยม
2267 gridlock รถติดเป็นอัมพาต ขยับไม่ได้
2268 grief วามเศร้าโศก ทรงโทมนัส
2269 grievance เรื่องราวร้องทุกข์
2270 grieving ความเศร้าโศกเนื่องจากการสูญเสีย
2271 grill ย่าง
2272 grilled ถูกย่าง ถูกรุมถาม
2273 grilling ที่คุกรุ่น
2274 grimace สีหน้าแสดงความเจ็บปวด
2275 grimy เต็มไปด้วยฝุ่น
2276 grin ยิ้มยิงฟันด้วยความดีใจ
2277 grip จับให้แน่น
2278 groceries ของชำ ข้าวปลาอาหารและเครื่องใช้ในบ้าน
2279 groom ฝึกฝน อบรม
2280 grooming ดูแลม้า
2281 gross ยอดรวม
2282 grotesque ึก, วิตถาร, แปลกประหลาด
2283 grotesquely พิสดาร ประหลาด
2284 grounding ฝึกสอนพื้นฐาน
2285 groundless โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ
2286 grounds มูลเหตุ
2287 grouper ปลาเก๋า
2288 growl ขู่คำราม
2289 gruesome น่ากลัว น่ารังเกียจ
2290 grumbling บ่น
2291 guarantee ยืนยัน
2292 guaranteed รับประกัน
2293 guardian ผู้พิทักษ์
2294 guarding เฝ้ายาม
2295 guerrilla สมาชิกกลุ่มกองโจร
2296 guide แนะนำ
2297 guidelines แนวทาง นโยบาย
2298 guilty มีความผิด
2299 gums เหงือก
2300 guru ครู
2301 gust ลมพัดแรงทันที
2302 gusting พัดแรง
2303 gutters รางน้ำ
2304 guzzle ตะกละตะกราม
2305 hack การแฮค หรือลอบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์
2306 hackles ขนบริเวณแผงคอของสัตว์
2307 haemorrhaging เลือดไปเลี้ยงไม่ทั่วร่างกาย
2308 haggling ะเลาะ,เถียง,ต่อล้อต่อเถียง
2309 hailed โห่ร้องสนับสนุน
2310 hailstorm พายุลูกเห็บ
2311 hairdo ทรงผม
2312 halt หยุดชั่ว
2313 halted หยุด ยุติ
2314 halved ครึ่งหนึ่ง
2315 hampered ทำให้หยุดชะงัก
2316 hand คนงาน
2317 handcuff สวมกุญแจมือ
2318 handcuffed ใส่กุญแจมือ
2319 handcuffs กุญแจมือ
2320 handful จำนวนน้อย
2321 handicap ความพิการ
2322 handicapped คนพิการทุพลภาพ
2323 handily อย่างง่ายดาย
2324 handiwork งานหัตถกรรม
2325 handle จัดการกับปัญหา
2326 handling ดูแลภารกิจ
2327 handout เงินให้ทาน
2328 handouts สิ่งที่หยิบยื่นให้ฟรี
2329 hangar โรงซ่อมเครื่องบิน
2330 hangout สถานที่ที่คนมาเดินเตร็จแต่ หย่อนใจ
2331 hangouts ที่สังสรรค์ของคนกลุ่มต่างๆ
2332 harbour มีให้
2333 hardline ยึดมั่นในหลักการ
2334 hardship ความทุกข์ยาก
2335 hardware อุปกรณ์
2336 harmless ไม่มีพิษภัย ไม่เป้นอันตราย
2337 harmonious มีความปรองดอง
2338 harmonise สอดคล้อง
2339 harmony ความกลมกลืน
2340 harness ควบคุม
2341 harnessing ใข้ประโยชน์จาก
2342 harpoon ล่าด้วยฉมวก
2343 harsh ที่ธุรกันดาร
2344 harsher รุนแรง เข้มงวดขึ้น
2345 harshest ขั้นรุนแรงที่สุด
2346 harvest เก็บเกี่ยว
2347 harvesting การเก็บเกี่ยว
2348 hassle เรื่ิองจุกจิกกวนใจ
2349 hatred ความเกลียดชัง
2350 haunt หลอกหลอน
2351 haunted หลอกหลอน
2352 haunting ที่ตรึงอยู่ในความเศร้าโศก
2353 haven ที่หลบภัย ที่พักพิง
2354 hawking หยี่ยว,นักต้ม,คนที่กระหายสงคราม
2355 haynets ตาข่ายสำหรับอุ้มฟาง
2356 hazard อันตราย
2357 hazardous เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2358 haze หมอกควัน
2359 hazing การแกล้ง (ผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า)
2360 headache ปัญหา
2361 headquarters สำนักงานใหญ่ กองบัญชาการ
2362 healer #N/A
2363 heap กองพะเนิน มหาศาล
2364 heartfelt ด้วยใจจริง
2365 heartrending ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก
2366 heated โกรธแค้น
2367 heatstroke การล้มฟุบลงหรือไข้ที่เกิดจากการถูกความร้อนนานเกินไป
2368 hectic ยุ่ง วุ่นวาย
2369 hedged เลี่ยง
2370 heed สนใจ
2371 heeded ปฏิบัติตามคำแนะนำ
2372 heel ข้อเท้า
2373 hefty มหาศาล
2374 heir ผู้สืบมรดก
2375 heirloom มรดกตกทอด
2376 helical ทรงกรวย
2377 helmet หมวกกันน้อค
2378 herald กล่างยกย่อง
2379 heralds ส่งสัญญาณ
2380 herd ฝูงสัตว์
2381 herder ผู้คุมฝูงสัตว์
2382 heritage มรดก
2383 hermit ฤาษี
2384 hesitate ลังเล
2385 hesitate ลังเล
2386 hesitated ลังเล
2387 hesitation ความลังเล
2388 hifiving ลงข้อมูลตนเองในไฮไฟฟ
2389 highlanders คนที่เกิดหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูง
2390 highlight เน้น ทำให้เห็นความสำคัญ
2391 hijack ปล้น จี้
2392 hike ที่สูงขึ้นมาก
2393 hiking เดินป่า
2394 hinder ขัดขวาง
2395 hint บอกเป็นนัย
2396 hinted บอกเป็นนัย
2397 hip ทันสมัย
2398 hire เช่า
2399 hiring การว่าจ้าง
2400 hitch ปัญหา
2401 hoard กักตุน
2402 hoarding กักตุน
2403 hoax การแหกตา
2404 hobby งานอดิเรก
2405 hoist ชูขึ้น ยกสูงขึ้น
2406 hoisted ยกขึ้น
2407 hoisting แบก ชูสูงขึ้น
2408 holes จุดอ่อน
2409 holidaymakers นักท่องเที่ยว
2410 homage การแสดงความเคารพยกย่อง
2411 homebody คนที่ชอบอยู่บ้าน
2412 homesick คิดถึงบ้าน
2413 homestay โฮมเสตย์
2414 homestead ตั้งรกราก (ที่บ้านเป็นไร่)
2415 honk บีบแตร
2416 honorary กิติมศักดิ์
2417 honour ทำตามสัญญา
2418 honourable ที่น่าเคารพยกย่อง
2419 hood ฮู้ด ที่ใช้กับเตาเพื่อดูดควัน
2420 hooligans ันธพาล; นักเลง
2421 hop กระโดด
2422 hopped กระโดดขาเดียว
2423 horizon วามรู้ ความสนใจ โลกทัศน์
2424 horoscope ดวงชะตาราศี
2425 horrific น่ากลัว น่าสยดสยอง
2426 horrifying น่าสยดสยอง น่าสะพรึงกลัว
2427 host เป็นเจ้าภาพจัดงาน
2428 hostage ตัวประกัน
2429 hostile ความเป็นปรปักษ์
2430 hostility ที่เป็นปรปักษ์
2431 hotbed พื้นที่ของ
2432 hotspot ที่ที่มีกิจกรรมให้ทำมากมาย
2433 hounded ถูกติดตามทุกฝีก้าว
2434 House รัฐสภา
2435 household ในครัวเรือน
2436 households บ้านเรือน
2437 hover ีราคา) อยู่ประมาณ ไม่ขยับขึ้นลงมากนัก
2438 hub ศูนย์รวม
2439 huddle เกาะกลุ่มกัน
2440 huddled บียด หรือ เข้ามารวมกันเพื่อให้ความอบอุ่น
2441 hug กอด
2442 humanitarian มีมนุษยธรรม
2443 humble สมถะ
2444 humbled พ่ายแพ้
2445 humbling ต่ำต้อย
2446 humidity ความชื้น
2447 humiliated ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสียเกียรติ
2448 humiliating น่าอับอาย
2449 humiliation ความน่าอัปยศอดสู
2450 humility ความนอบน้อม
2451 hunger วามอยาก ความต้องการ โหยหา
2452 hybrid การผสมผสาน
2453 hydrological เกี่ยวกับอุทกศาสตร์
2454 hygiene ความสะอาด
2455 hymn เพลงสวด
2456 hyperbole คำพูดที่พูดเกินความจริง
2457 hyperinflation อัตราเงินเฟ้อที่สูงมากจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและทำูธุรกิจของคนในประเทศ
2458 hypermarket ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
2459 hypothesis สมมติฐาน
2460 icon ผู้มีชื่อเสียง
2461 iconic เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง
2462 ID บัตรประจำตัวประชาชน
2463 ideal นอุดมคติ อย่างไม่มีที่ติ
2464 ideally ลิศ, ดีที่สุด, ในอุดมคติ
2465 identical เหมือนกันทุกประการ
2466 identified ระบุนาม
2467 identify ระบุ ชี้ตัว
2468 identifying ระบุชื่อ
2469 identity คุณสมบัติเด่น
2470 ideologies อุดมการณ์
2471 ideologue นักต่อสู้เพื่ออุดมการณ์
2472 ideology จิตสำนึก
2473 idle อยู่นิ่ง ไม่ให้บริการ
2474 idled อยู่ว่าง ไม่มีการดำเนินการ
2475 iffy ที่น่าสงสัย
2476 ignite จุดประกาย
2477 ignominious น่าอับอาย เพราะความพ่ายแพ้
2478 ignorance #N/A
2479 ignore ไม่สนใจ เพิกเฉย
2480 ignored ละเลย ไม่แยแส
2481 ignoring เพิกเฉย
2482 illegal ผิดกฎหมาย
2483 illegally ผิดกฎหมาย
2484 illegitimate ฝ่าฝืนกฎหมาย
2485 illicit ผิดกฎหมาย
2486 illusion ภาพลวงตา
2487 illusionist นักมายากล
2488 illustrious ึ่งมีชื่อเสียง เป็นที่โด่งดัง
2489 image ภาพพจน์
2490 imagination จินตนการ
2491 imagine จินตนาการ
2492 imitate เลียนแบบ
2493 immature ยังไม่โตเต็มที่
2494 immediate ทันที
2495 immense ใหญ่มหาศาล
2496 immigration การตั้งถิ่นฐาน
2497 imminent ที่จะเกิดขึ้่นเร็วๆนี้
2498 immoral ผิดจริยธรรม
2499 immortality อมตะ
2500 immune ภูมิคุ้มกัน
2501 immunity ได้รับการพิทักษ์ คุ้มกัน
2502 impact ผลกระทบ
2503 impaired บกพร่อง
2504 impartial ยุติธรรม เที่ยงธรรม
2505 impartiality ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
2506 impasse ทางตัน
2507 impeach การกล่าวหาว่ามีความผิดทางวินัย
2508 impeachment การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐว่าทำผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ
2509 impending ส่อเค้า
2510 imperative เร่งด่วน จำเป็นยิ่ง
2511 impinging ล่วงละเมิด
2512 implanted ปลูกถ่าย (อวัยวะเทียม)
2513 implement บังคับใช้
2514 implementation การบังคับใช้
2515 implemented ำ (มาตรการ) มาบังคับใช้
2516 implicate เกี่ยวข้อง โยงใยถึง
2517 implicated มีส่วนในการทำผิดกฎหมาย
2518 implications ี่พัวพัน, สิ่งที่เกี่ยวข้อง, การพัวพัน, การทำให้เกี่ยวข้อง
2519 implied บอกเป็นนัย
2520 imply บอกเป็นนัย
2521 import นำเข้า
2522 impose นำมาปฏิบัติ
2523 imposed บังคับใช้ นำ(กฎหมาย)มาใช้
2524 imposition นำกฎหมายมาใช้
2525 impoverished ที่ยากจน
2526 impregnable ป้องกันอย่างหนาแน่น ที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้
2527 impress ประทับใจ
2528 impressed ประทับใจ
2529 impression ความคิดเห็น
2530 impressive น่าประทับใจ
2531 imprisonment จำคุก
2532 improbable ไม่น่าเป็นไปได้
2533 improvise ปลี่ยนหรือแต่งทำนองเพลงเอง จากแนวเพลงเดิมที่มีอยู่โดยการเปลี่ยนจังหวะ หรือเพิ่มโน้ตเข้าไป
2534 impulsive หุนหันพลันแล่น
2535 inactive ไม่ทำงาน อยู่นิ่ง
2536 inadequate ไม่เพียงพอ
2537 inappropriate อย่างไม่เหมาะสม
2538 inaugurate ิธีเปิดทำการ ที่ตั้ง สำนักงาน
2539 inauguration พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง (ทางการเมือง)
2540 inbound ขาเข้า
2541 incantation มนต์ คาถา
2542 incendiary เกี่ยวกับการวางเพลิง
2543 incentive เครื่องกระตุ้น ปัจจัยส่งเสริม
2544 incentives เหตุจูงใจ
2545 incidences เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆครั้ง
2546 incident เหตุการณ์ กรณี
2547 incidentally อีกประการหนึ่ง
2548 incidents เหตุการณ์
2549 incite ยั่วยุ
2550 incitement ยั่วยุ
2551 inclusion ผนวก รวม
2552 inclusiveness ทั้งหมด
2553 incoherent ซึ่งไม่ต่อเนื่อง
2554 income รายได้
2555 incomparable ไม่สามารถเปรียบได้
2556 incompetence ไม่มีความสามารถ
2557 incompetent ขาดความสามารถ
2558 incomprehensible ไม่สามารถเข้าใจได้
2559 inconceivable ไม่สามารถจะเชื่อได้
2560 inconclusive ยังหาข้อสรุปไม่ได้
2561 incongruous ซึ่งไม่สอดคล้องกัน ไม่เข้ากัน
2562 inconsolable เศร้าจนไม่สามารถปลอบใจได้
2563 inconvenience ความไม่สะดวกสบาย ความลำบาก
2564 inconveniencing สร้างความยุ่งยาก
2565 incorporate รวมเข้าด้วยกัน
2566 incorporate รวมเข้าด้วยกัน
2567 incorporates รวม
2568 incremental การเพิ่มขึ้นทีละน้อย
2569 incumbent ผู้ำดำรงตำแหน่ง
2570 incumbent ผู้ำดำรงตำแหน่ง
2571 incurably เยียวยาไม่ได้ สุดจะเยียวยา
2572 indefinitely อย่างไร้ขีดจำกัด
2573 indentify ระบุ ชี้ตัว
2574 independence มีอิสระ
2575 independent พึ่งตนเอง
2576 indicate ระบุว่า
2577 indicated บ่งชี้
2578 indication สัญญาณบอก
2579 indicator เครื่งอบ่งชี้
2580 indict ตัดสินโทษ ดำเนินคดี
2581 indicted ฟ้องร้อง
2582 indictment การฟ้องร้อง ดำเนินคดี
2583 indifferently ไม่เอาใจใส่
2584 indiscriminate อย่างไม่แยกแยะ (ระหว่างสิ่งดีสิ่งชั่ว)
2585 individual บุคคล
2586 individuals บุคคล
2587 indivisbility ไม่อาจแบ่งแยกได้
2588 induce ก่อให้เกิด
2589 ineffective อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
2590 inefficiency อย่างไร้ประสิทธิภาพ
2591 inequality #N/A
2592 inevitable ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้
2593 inevitably อย่างเลี่ยงไม่ได้
2594 infamous มีชื่อฉาวโฉ่
2595 infant เด็กทารก
2596 infantry ทหารราบ
2597 infants ทารก
2598 infected ที่ติดเชื้อ
2599 infectious ที่ติดต่อ
2600 inferior ผู้น้อย
2601 infestation การที่มีแมลงเข้าไปอยู่เต็มไปหมด
2602 infidelity การผิดประเวณี
2603 infiltrate แทรกซึม
2604 infiltrated แทรกซึม
2605 inflamation การอักเสบบวม
2606 inflamed อักเสบ บวม
2607 inflating โก่งราคา
2608 inflation ภาวะเงินเฟ้อ
2609 influential มีผลทำให้
2610 influx การหลั่งไหลของคนจำนวนมากเข้ามายังสถานที่หนึ่ง
2611 inform #N/A
2612 informal #N/A
2613 informative ให้ข้อมูล
2614 infrastructure ระบบสาํธารนูปโภค
2615 infringe จำกัดสิทธิเสรีภาพ
2616 infuriating ทำให้โกรธ
2617 ingestion การเคี้ยวและย่อยอาหาร
2618 ingrained ังแน่น,ฝังในเนื้อ,ติดตัว
2619 ingredient ส่วนผสม
2620 ingredients ส่วนผสม
2621 ingredients ส่วนผสม
2622 inhabitants ิ่งมีชีวิต เช่น คนหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
2623 inhale ายใจเข้า สูดหายใจ
2624 inhaled หายใจเข้า
2625 inherit รับมรดก
2626 initial ในเบื้องต้น
2627 initial ในเบื้องต้น
2628 initial ในเบื้องต้น
2629 initially ในเบื้องต้น
2630 initials อักษรแรกของชื่อ
2631 initiate ริเริ่ม
2632 initiated เริ่มต้น
2633 initiative การเริ่มต้น
2634 initiatives ความคิดริ่เริ่มในการแก้ปัญหา
2635 inject ิ่มเข้าไป ในที่นี้หมายถึง บอก พูด
2636 injected อัดฉีด
2637 injection ฉีดยา
2638 injunction คำสั่งห้ามจากศาล
2639 injured บาดเจ็บ
2640 injury าการบาดเจ็บ, แผล
2641 injustice ไม่ยุติธรรม
2642 inland ายในพื้นดิน (ที่ห่างจากพื้นน้ำ)
2643 inmate นักโทษในเรือนจำ
2644 inmates นักโทษ
2645 innards เครื่องใน
2646 innocence บริสุทธิ์ ไร้มลทิน
2647 innocent บริสุทธิ์
2648 innovative เกี่ยวกับการปฏิรูป การปรับปรุงใหม่
2649 innovative เกี่ยวกับการปฏิรูป การปรับปรุงใหม่
2650 innovative เกี่ยวกับการปฏิรูป การปรับปรุงใหม่
2651 innovators ผู้ประดิษฐ์คิดค้น
2652 inquest การสอบสวนคดี
2653 inquire #N/A
2654 inquiry การไต่สวน
2655 insane ป่วยทางจิต
2656 inscribe บันทึก (ในที่นี้หมายถึงเพิ่มชื่อเข้าเป็นมรดกโลก)
2657 inscribed ที่บันทึกไว้เป็นรายลักษณ์อักษร
2658 inscription การบันทึก (ในที่นี้หมายถึงเพิ่มชื่อเข้าเป็นมรดกโลก)
2659 inscriptions ข้อความที่จารึก
2660 inscrutable ไม่อาจหยั่งรู้ได้
2661 insert ใส่
2662 inset ภาพกรอบเล็ก
2663 insight รเข้าใจอย่าถ่องแท้,การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง,การมองทะลุ
2664 insight รเข้าใจอย่าถ่องแท้,การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง,การมองทะลุ
2665 insincerity อย่างไม่จริงใจ
2666 insinuated เสียดสี
2667 insist ยืนกราน
2668 insisted ยืนกราน
2669 insistence การยืนกราน
2670 insistent ยืนกราน
2671 insisting ยืนกราน
2672 inspect ตรวจสอบ
2673 inspection การตรวจสอบ
2674 inspector ผู้ตรวจการ
2675 inspiration แรงบันดาลใจ
2676 inspire บันดาลใจ ดลใจ
2677 inspired จุดประกาย
2678 inspiring ที่เป็นแรงบันดาลใจ
2679 instability ความไม่มั่นคง,ความไม่แน่นอน
2680 installed ติดตั้ง
2681 instalment เงินผ่อนเป็นงวดๆ
2682 instance โอกาส
2683 instant ทันที
2684 instantaneously ทันทีทันใด
2685 instantly ทัีนที
2686 instigate ก่อให้เกิด
2687 instigation ุยง ยั่งยุ
2688 instil สร้าง ปลูกฝัง
2689 instill ปลูกฝัง
2690 instilling ปลูกฝัง
2691 institutions สถาบัน
2692 insult ดูถูก
2693 insulted พูดจาดูหมิ่น
2694 insulting ดูหมิ่น
2695 insurance ประกัน (การประกันความเสี่ยง ประกันราคา)
2696 insurgency กลุ่มผู้ก่อการร้าย
2697 insurgent การจราจล การก่อจราจล
2698 insurgents กบฏ ต่อต้านรัฐบาล
2699 insurmountable ซึ่งยากเกินกว่าที่จะชนะได้
2700 insurrection การกบฏ
2701 intact สมบูรณ์
2702 intake จำนวนอาหารที่บริโภค
2703 intake จำนวนอาหารที่บริโภค
2704 integrate #N/A
2705 integrated ผสมผสาน
2706 integrity ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์
2707 intellect าณ สติปัญญา (พระปฏิภาณ พระอัฉริยภาพ)
2708 intellectuals ผู้มีความรู้
2709 intelligence ความฉลาดหลักแหลม
2710 intense เข้มข้น
2711 intensify ทำให้เข้มข้น
2712 intensifying ิ่ม เสริม กำลัง
2713 intention ความตั้งใจ
2714 intentionally อย่างจงใจ อย่างตั้งใจ
2715 interact ติดต่อสื่อสาร
2716 interception สกัดจับ
2717 interdependence พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
2718 interfere แทรงแซง
2719 interference การก้าวก่ายหน้า
2720 interfering การแทรกแซง
2721 interim available
2722 interior ภายใน
2723 internal ภายใน
2724 interpersonal เกี่ยวกับความสัมพันธ์
2725 interpretation การตีความ
2726 interpretations การชี้แจ้ง
2727 interpreted ีความ, แปลความหมาย
2728 interprovincial ระหว่างจังหวัด
2729 interrelated สัมพันธ์กัน
2730 interrogator ผู้ซักถาม
2731 interrupt ขัดจังหวะ
2732 intersection สี่แยก
2733 intervene แทรกแซง
2734 intervened ้าขัดขวาง เข้าห้าม
2735 intervention การแทรกแซง
2736 interwoven ผสมผสานอย่างกลมกลืน
2737 intestinal เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
2738 intimate บอกเป็นนัยๆ
2739 intimidate ่มขู่ ขู่กรรโชก
2740 intimidated กลัว
2741 intolerable ทนไม่ไหว แบกรับไม่ไหว
2742 intonation เสียงขึ้น-ลง
2743 intricate ที่ซับซ้อน
2744 intrigued เกิดความสนใจ
2745 intrinsically เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
2746 intrude บุกรุก รุกราน
2747 intruders ผู้บุกรุกป่า
2748 intruding รุกล้ำ
2749 intrusion การบุกรุก
2750 inundated น้ำท่วม
2751 invade รุกราน รุกล้ำ
2752 invaded #N/A
2753 invading บุกรุก
2754 invalid โมฆะ
2755 invalidate ทำให้เป็นโมฆะ
2756 invaluable ประมาณค่าไม่ได้
2757 invariably เสมอ
2758 inventor ผู้ประดิษฐ์
2759 investigate สอบสวน ไต่สวน
2760 investigating สืบค้นหาข้อเท็จจริง
2761 investigation การสืบสวนสอบสวน
2762 investigator นักสืบ ตำรวจฝ่ายสอบสวน
2763 investigators ผู้สอบสวน
2764 investor นักลงทุน
2765 invincible ที่โค่นไม่ได้
2766 invisible มองไม่เห็น
2767 invitation คำเชิญ
2768 invite ตั้งคำถาม
2769 invoke ก่อให้เกิด
2770 invoking อ้างกฎหมาย
2771 involuntarily ดยไม่ได้ตั้งใจ,อย่างไม่รู้ตัว,โดยอัตโนมัติ
2772 involvement การเกี่ยวข้อง
2773 irk กวนใจ เอือม
2774 ironic ประทดชดประชัน
2775 irregularities ความผิดปกติ
2776 irregularity การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ
2777 irreparably ไม่สามารถหามาทดแทนได้ ซ่อมแซมได้
2778 irrespective ไม่คำนึุงถึง
2779 irresponsible อย่างไม่รับผิดชอบ
2780 irrigation การชลประทาน
2781 irritate ทำให้ระคายเคือง
2782 irritated รู้สึกขุ่นเคืองใจ
2783 islets เกาะแ่ก่งเล็กๆ
2784 isolate โดดเดี่ยว
2785 isolated แยกสารตัวหนึ่งออกจากสารตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการศึกษา
2786 issuance ออกประกาศ
2787 issue ประเด็น
2788 issued ออกใหม่
2789 issues ประเด็น
2790 issuing ออกประกาศ
2791 IT ไอที่
2792 itinerary หมายกำหนดการเดินทาง
2793 jam สกัดสัญญาณ
2794 jammed ติด ค้าง
2795 jargon ภาษาเฉพาะวงการ
2796 jaunts การเดินทางหรือท่องเที่ยวในระยะสั้น
2797 jealous อิจฉา
2798 jeering เย้ยหยัน
2799 jeopardy อันตราย
2800 jetlagged ความอ่อนล้าในการเดินทางและความลำบากในการปรับตัวเข้ากับเวลาในเมืองหลังจากการเิดินทางมากจากต่างประเทศซึ่งมีเวลาท้องถิ่นต่างกัน
2801 jingle พลงโฆษณา จิงเกิ้ล
2802 jockey ชิงตำแหน่ง
2803 jockeying พลิกแพลง ฉวยโอกาส
2804 jockeys นักขี่ม้าแข่งอาชีพ
2805 joint ร่วมกัน
2806 jostle ผลัก เบียดออกไป
2807 journalist สื่อมวลชน
2808 joyous ที่ร่าเริง เบิกบาน
2809 joystick คันบังคับทิศทางเครื่องบิน
2810 jubilation การเฉลิมฉลองด้วยความร่าเริง
2811 judicial ที่เกี่ยวกับศาล หรือกระบวนการยุติธรรม
2812 judiciary คณะตุลาการ คณะผู้พิพากษา
2813 juggling โยนและรับลูกบอลหรือสิ่งของอย่างต่อเนื่อง
2814 junkies ผู้ที่หมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2815 junta รัฐบาลทหารที่เข้ามาบริหารประเทศ
2816 jurisdiction ขอบเขตอำนาจที่ศาลและกฎหมายควบคุมไปถึง
2817 jury คณะลูกขุน
2818 just ยุติธรรม
2819 justice กระบวนการยุติธรรม
2820 justifiable ที่สมเหตุสมผล
2821 justifiably มีเหตุผลที่ดีพอ
2822 justification มีเหตุผล แสดงความบริสุทธิ์
2823 justify แสดงเหตุผลที่ดีพอ
2824 juvenile ผู้เยาว์ที่กระทำความผิด
2825 juxtaposion การนำมาไว้เคียงกันเพื่อเปรียบเทียบกัน
2826 kamikaze ผู้ที่จงใจเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อห้ำหั่นคู่ต่อสู้
2827 kayaking เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก
2828 keen ต้องการหรือสนใจมาก
2829 keeper คนเลี้ยงและให้อาหารสัตว์
2830 keepsakes ที่ระลึก
2831 kennels บ้านสุนัข
2832 key #N/A
2833 kickback เงินสินบน
2834 kickbacks เงินสินบน
2835 kidnap ลักพาตัว
2836 kidnapping ลักพาตัว
2837 kidnapping ลักพาตัว
2838 kidney ไต
2839 kindergarten อนุบาล
2840 kindled จุดไฟ
2841 kitsch ศิลปะหรือวรรณกรรมที่ไร้ค่าหรือมีค่าต่ำ
2842 kittens ลูกแมว
2843 knack ีมือ ความสามารถ (พระปรีชาสามารถ)
2844 knelt คุกเข่า
2845 label อก ตราหน้า
2846 labelling ตีตรา ตราหน้า
2847 labour งาน
2848 lack ขาดแคลน
2849 lacquering การเคลือบ
2850 laden ที่บรรจุของไว้มาก
2851 lagoon ทะเลใน
2852 lags ล้าหลัง
2853 lambast วิพากษ์วิจารณ์
2854 lambaste วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
2855 lambasting วิจารณ์อย่างรุนแรง ด่าสาดเสียเทเสีย
2856 lament บทกลอนหรือเพลงที่ใช้คร่ำครวญถึงผู้ตาย ถึงความเศร้า
2857 laments คร่ำครวญ
2858 laminated ทำให้เป็นแผ่นบางๆ
2859 landfills ทิ้งขยะ
2860 landlocked ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล
2861 landlord เจ้าของบ้านเช่า
2862 landmark สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต
2863 landmine กับระเบิด
2864 landscape จัดภูมิทัศน์
2865 landslide นะอย่างท่วมท้น, ฟ้าถล่มดินทลาย
2866 lantern โคมลอย
2867 lap :รอบการเดิน
2868 lapping รอบของการแข่งรถ
2869 lapse การพลาดพลั้ง
2870 larynx กล่องเสียง
2871 last ดำเนินต่อไป
2872 late ทีสิ้นพระชมน์ชีพไปแล้ว
2873 lateral ด้านข้าง
2874 Latin ภาษาละติน
2875 latter ่าวถึงสิ่งที่กล่าวที่หลัง ในที่นี้หมายถึงเขื่อน Jinghong
2876 lattices (เหล็ก ไม้ หรือพลาสติก)
2877 laudable น่าชื่นชม
2878 launch เริ่ม (การสอบสวน)
2879 launched เริ่ม
2880 launching ปล่อย (ขึ้นสู่ฟ้า)
2881 lavish ฟุ่มเฟือย
2882 lavishly อย่างฟุ่มเฟือย
2883 lawn สนามหญ้า
2884 lawyer นักกฎหมาย
2885 lax ละเลย
2886 layer ชั้นต่างๆ
2887 layoffs การปลดคนงาน
2888 layout โครงงาน
2889 leaflet ใบปลิว
2890 leaflets ใบปลิว
2891 leak ความลับที่ถูกนำมาเผยแพร่
2892 leakage การรั่วไหล (ของสินค้า)
2893 lean โอนเอียง เข้าข้าง
2894 leaned ง,เอน,ลาด,โน้มเอียง,พาดพิง,พึ่งพ
2895 leap ก้าวกระโดด
2896 lease สัญญาเช่า
2897 leased ปล่อยให้เช่า
2898 leave ออกจากตำแหน่ง
2899 leftover ที่หลงเหลืออยู่
2900 leftovers สิ่งของที่เหลือ
2901 leg ส่วน
2902 legacy สิ่งที่สืบทอดจากคนรุ่นก่อน
2903 legal เกี่ยวกับกฎหมาย
2904 legalise ทำให้มีอำนาจตามกฎหมาย ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2905 legality ความถูกต้องทางกฎหมาย
2906 legend เรื่องเล่าต่อกันมา (ตำนาน)
2907 legendary ที่เป็นที่รู้จักดี ที่มีชื่อเสียง
2908 legible อ่านออกได้
2909 legislation การออกกฎหมาย
2910 legitimacy ความชอบธรรม ที่ชอบด้วยกฎหมาย
2911 legitimate ที่ชอบด้วยกฎหมาย
2912 leisure เวลาว่าง
2913 lending การให้กู้เงิน
2914 lenient ลงโทษสถานเบา หรือให้ความเมตตา
2915 lessen ทำให้เบาบางลง
2916 lethal เป็นอันตรายถึงชีวิต
2917 lettuce ผักกาดหอม
2918 level สมอ เท่ากัน
2919 leveled สร้าง (ข้อกล่าวหา)
2920 leverage อำนาจที่เพิ่มผลทางการเงิน
2921 leviathans สัตว์ทะเลขนาดใหญ่เช่นปลาวาฬ,สิ่งใหญ่โตที่มีอำนาจมาก
2922 levitate ลอยอยู่กลางอากาศ
2923 liabilities หนี้สิน
2924 liability ความรับผิดชอบ
2925 liable มีความผิดตามกฎหมาย
2926 liaise ประสานงานระหว่าง ติดต่อระหว่าง
2927 libel การหมิ่นประมาท ตีพิมพ์เรื่องที่หมิ่นประมาทผู้อื่น
2928 liberties เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในการนับถือศาสนา
2929 liberty เสรีภาพ
2930 licence ใบอนุญาต
2931 licence ใบอนุญาต
2932 lift ทำให้เบาใจ
2933 lifted ยุติ สิ้นสุดลง
2934 lighthearted เบิกบานใจ
2935 lightning #N/A
2936 likened เปรียบเสมือน
2937 likeness ภาพเหมือน
2938 limb แขน ขา
2939 limbo สภาวะที่ไม่มั่นคง
2940 limbs ท่อนแขนท่อนขา
2941 limousine รถลีมูซีน
2942 limping กระเพลก เดินเป๋
2943 lined เคียงคู่ไปกับ
2944 linger อ้อยอิ่ง
2945 lingering ที่อ้อยอิ่ง ยืดเยื้อมานาน
2946 link เชื่อมโยง
2947 linked โยงใย
2948 linking เชื่อมโยงกัีบ
2949 links ัมพันธ์ภาพ ความเกี่ยวข้อง
2950 lips ฝีปาก
2951 liquidity สภาพคล่อง
2952 listing การรวบรวมรายชื่อ,บัญชีรายชื่อ
2953 literacy อ่านออกเขียนได้
2954 literally ใช้เพื่อเน้นข้อความที่กล่าวว่าเป็นดังนั้นจริงๆ
2955 litigation การฟ้องร้อง ดำเนินคดี
2956 live ถ่ายทอดสด
2957 loaded เต็มไปด้วย
2958 loan เงินกู้
2959 loaned ให้ยืม
2960 lobby ล๊อบบี้ หมายถึงการพยายามพูดหาเสียงสนับสนุน
2961 local บริเวณท้องถิ่น หรือประชนชนในพื้นที่ในท้องถิ่น
2962 locals ชาวบ้านในท้องถิ่น ในบริเวณ
2963 locate ระบุตำแหน่ง กำหนดที่ตั้ง
2964 locomotive หัวรถจักร
2965 lodge พักชั่วคราว
2966 lodged ยื่น
2967 loft ห้องใต้หลังคา
2968 loggers คนตัดไม้
2969 logical สมเหตุสมผล
2970 logistical ที่ซับซ้อน ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
2971 logistics การขนส่งสินค้า
2972 loiterers นเชือนแช,คนเถลไถล,คนอ้อยอิ่ง
2973 lollipop อมยิ้ม
2974 lone เดี่ยว ที่มีคนเดียว
2975 loner ปินเดี่ยว หมายถึงคนที่ชอบทำงานคนเดียว อยู่คนเดียว ไม่สุงสิงกับใคร ไม่ขึ้นต่อใคร
2976 longish ค่อนข้างยาว
2977 longstanding ยาวนาน
2978 lookout การระมัดระวัง
2979 loom ที่ส่อเค้า ที่เห็นรางๆ
2980 loophole ช่องโหว่ในกฎหมาย
2981 loose อย่างหลวมๆ
2982 lorry รถบรรทุก
2983 lot สินค้าที่ขายแต่ละครั้ง
2984 loudspeaker ลำโพง
2985 lovelorn อกหัก
2986 loyal ที่จงรักภักดี
2987 loyalist สมุน หรือผู้จกรักภักดี
2988 loyalists ผู้ซื่อสัตย์,ผู้จงรักภักดี
2989 loyalty sความจงรักภักดี
2990 lucrative ทำกำไร
2991 luggage สัมภาระ
2992 luminescent แสงอ่อนๆ แสงสลัวๆ
2993 lung ปอด
2994 lungs ปอด
2995 lurch เอียงวูบ
2996 lure ล่อลวง
2997 luring ล่อ,เครื่องล่อ,เหยื่อล่อ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,เหยื่อตกปลา
2998 lush เขียวชอุ่ม
2999 luxurious หรูหาร ฟู่ฟ่า
3000 luxury หรูหร่า
3001 macaque ค่าง,ลิงกัง
3002 machete เลื่อย
3003 maelstrom สถานการณ์ทีขาดเสถียรภาพ
3004 magnanimous ใจบุญ
3005 magnet แม่เหล็ก
3006 magnificent ด้วยความวิจิตร งดงาม
3007 magnify ขยายผลกว้างออกไป
3008 magnitude ความรุนแรงของแผ่นดินไหว
3009 mainland แผ่นดินใหญ่
3010 mainstream ลุ่มหลัก ที่เป็นหลัก ที่สำคัญ
3011 maintain รักษา
3012 maintained รักษาไว้
3013 maintaining รักษา
3014 maintenance ผดุงไว้,การธำรงไว้,การรักษาไว้,การดำเนินต่อไป
3015 maize ข้าวโพด
3016 majority เสีียงส่วนมาก
3017 make การจัดตั้ง
3018 makeshift สิ่งที่ใช้ทดแทนชั่วคราว
3019 makeup ประกอบเป็น
3020 malfeasance การทุจริตต่อหน้าที่
3021 malfunction การทำงานผิดปกติ
3022 malfunctioned ทำงานไม่ปกติ
3023 malice ปองร้าย มุ่งร้าย
3024 malpractice ใช้อำนาจในทางที่ผิด
3025 man ทำหน้าที่
3026 manageable จัดการได้ง่ายดาย
3027 mandate คำสั่ง
3028 mandatory ที่กฎหมายบังคับ ตามกฎหมาย
3029 mangrove ป่าชายเลน
3030 mangrove ป่าชายเลน
3031 mangroves ป่าชายเลน
3032 manifesto ถ้อยแถลง แถลงการณ์
3033 manipulate ควบคุม
3034 manipulating ควบคุม บงการ
3035 manned ควบคุมโดยคน
3036 manoeuvre กลยุทธ
3037 manoeuvred การหลบหลีกอย่างเชี่ยวชาญ
3038 manoeuvrings งแผน ยักย้าย หลบหลีก เดินหมาก
3039 mansion พระที่นั่ง คฤหาสน์
3040 manual คู่มือ
3041 manually ด้วยมือ
3042 manufacture ผลิต
3043 manufactures สินค้าที่ผลิตขึ้น
3044 manufacturing ผลิตเป็นจำนวนมาก
3045 marble หินอ่อน
3046 margin จำนวนคะแนน
3047 marinated หมักซอส
3048 marine ทางทะเล
3049 marionette หุ่นเชิด หุ่นกระบอก
3050 marital เกี่ยวกับการแต่งงาน
3051 maritime ทางทะเล
3052 mark เป็นเครืองแสดง
3053 marooned ติดอยู่ใน
3054 Mars ผู้ชาย
3055 mask ่หน้ากาก
3056 mask ่หน้ากาก
3057 masked สวมหน้ากาก
3058 mass จำนวนมาก
3059 massacre การสังหารหมู่
3060 masseuse หมอนวด
3061 massive ใหญ่หลวง มหาศาล
3062 master ปรมาจารย์
3063 masterminding วางแผน
3064 masterpiece ผลงานชิ้นเอก
3065 materialise ัดตั้ง (พรรค) เป็นจริงขึ้นมา
3066 materialize เป็นจริง
3067 matters ประเด็น
3068 mattress เสื่อ ที่นอน
3069 matured อย่างสมบูรณ์
3070 maturely ย่างเหมาะเจาะ อย่างงดงาม ลงตัว
3071 maximising ทำให้มีจำนวนสูงสุด
3072 maximum สูงสุด
3073 mayhem ความโกลาหล
3074 meagre น้อยกว่าที่ต้องการ
3075 mean ใจร้าย
3076 means วิธีการ หนทาง
3077 meanwhile ในระหว่างนั้น
3078 measure มาตราการ
3079 measures มาตราการ
3080 mechanised ที่ใช้เครื่องจักร
3081 mechanism กลไก
3082 meddle ก้าวก่าย
3083 meddling พัวพัน
3084 media สื่อแขนงต่างๆ
3085 mediate กล่เกลี่ย ประนีประนอม
3086 mediation การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
3087 mediator ตัวกลาง ผู้ทำหน้าที่ประสานรอยร้าว
3088 medics น่วยปฐมพยาบาล หน่วยแพทย์หรือพยาบาล (หรือหมอชาวบ้าน)
3089 meditation เจริญกรรมฐาน
3090 medium งที่ใช้ในการสื่อสาร (ในที่นี้หมายถึง ภาษาที่ใช้เป็นสื่อในการสื่อสาร)
3091 meek , อ่อนโยน, ถ่อมตน, นิ่งเงียบ
3092 megaprojects ครงการขนาดใหญ่ ปัจจุบันภาษาไทยใช้ทับศัพท์ว่า เมกะโปรเจค
3093 melamine เมลามีน
3094 melancholic ที่เศร้าโศก
3095 melancholy ความเศร้าโศก
3096 melodrama ะครน้ำเน่า ที่ตัวร้ายก็ร้ายสุด นางเิอกก็ดีเหลือเชื่อ
3097 melted ละลาย
3098 memento ของที่ระลึก
3099 mend ข ฟื้นฟูสภาพ ในที่นี้หมายถึง ความสัมพันธ์
3100 mental ทางจิตใจ
3101 merchandise ลิตภัณฑ์, วัตถุที่ซื้อขายกัน
3102 merciless ร้ความปราณี โหดเหี้ยม
3103 mercilessly ย่างไร้ความปราณี
3104 mercy ความเมตตา ความปราณี
3105 mere เพียงเท่านั้น
3106 merely เพียงว่า
3107 merge รวมตัว
3108 merger การรวมเข้าด้วยกัน
3109 merits ข้อดี
3110 metabolise การเผาผลาญ
3111 metabolism กระบวนการเผาผลาญในร่างกาย
3112 meteorite อุกกาบาต
3113 meteorological ทางอุตุนิยมวิทยา
3114 methodology ะเบีบยวิธีการปฏิบัติ ในที่นี้หมายถึง ระเบียบวิธีการทำการสำรวจ
3115 meticulous พิถีพิถันมาก
3116 metropolis มหานคร
3117 microbe สิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋ว
3118 microorganisms eจุลินทรีย์
3119 middlemen พ่อค้าคนกลาง
3120 midway ระหว่างกลาง
3121 migraine ปวดหัวแบบไมเกรน คือปวดตุ๊บ ๆ ที่จุดใดจุดหนึ่งจุดเดียว โดยมากมักเกิดที่บริเวณขมับ
3122 migrant อพยพ
3123 migrants ผู้อพยพ
3124 migrate อพยพ
3125 mildly เล็กน้อย
3126 mileage ระยะทางที่รถวิ่ง
3127 milestone ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
3128 militant ใข้กำลังหรือวิธีการรุนแรงในการต่อสู้
3129 militants ผู้ใช้ความรุนแรงในการโจมตี
3130 militia กองหนุน
3131 milled สีข้าว
3132 millennia หลายพันปี
3133 mimimise ลดความเสียหาย ความรุนแรง
3134 miming ขยับปากร้องตามเพลง (ลิปซิ้ง)
3135 mindfully #N/A
3136 mindfulness #N/A
3137 miniature เล็กจิ๋ว
3138 minimal เล็กน้อย
3139 minimise ลดจำนวนลง
3140 minimum น้อยที่สุด ขั้นต่ำ
3141 minor เยาวชน
3142 minority คนกลุ่มน้อย
3143 mirthful เต็มไปด้วยความรื่นเริง
3144 misbehave ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
3145 miscellaneous เบ็ดเตล็ด
3146 mischievous ป็นภัย กลั่นแกล้ง
3147 misconception #N/A
3148 misconstrued ตีความผิด
3149 misdeed การกระทำที่ผิดไปจากทำนองคลองธรรม
3150 miserable ทุกข์ยาก
3151 misery ความทุกข์ระทม
3152 misfortune โชคร้าย
3153 misgivings ความลังเลสงสัย
3154 misguided เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด
3155 mishandle จัดการกับปัญหาอย่างไม่ถูกต้อง
3156 mishap เหตุร้าย
3157 misleading ชักนำไปในทางที่ผิด
3158 misreporting การรายงานข่าวผิดพลาด
3159 misrepresent สร้างภาพ หรือบรรยายลักษณะที่ผิดไปจากความจริง
3160 misrule การปกครองที่เลวร้าย
3161 mission หน้าที่ความรับผิดชอบ
3162 missus ภรรยาหรือแฟนสาว
3163 mistranslate ตีความผิด
3164 mistranslated การตีความผิด
3165 mistreated ถูกทารุณ
3166 mitigate ลดอันตราย
3167 mitigating แบ่งเบา บรรเทา
3168 mob ม๊อบ
3169 mobbed ห้อมล้อมด้วยคนกลุ่ม
3170 mobile สัญจร
3171 mobilise ระดมกำลัง
3172 mobilised ประจำการ
3173 mobilising รวมพล
3174 mock ล้อเลียน
3175 mockery การเย้ยหยัน หัวเราะเยาะ
3176 moderate เป็นกลาง พอประมาณ
3177 modest พอประมาณ ค่อนข้างเล็ก
3178 modified ปรับเปลี่ยน
3179 modify ปรับแต่ง
3180 modish ทันสมัย
3181 mogul บุคคลสำคัญ
3182 moistened เปียกชุ่ม
3183 moisture ความชื้นในอากาศ
3184 molasses กากน้ำตาล
3185 momentarily ด้วยเวลาสั้นๆ
3186 momentous ที่สำคัญยิ่ง
3187 momentum แรงผลักดัน
3188 monarch กษัตริย์
3189 monarchs กษัตริย์หรือผู้ครองประเทศ
3190 monarchy ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข/
3191 monastic #N/A
3192 moniker ใช้เรียกแบบขำขัน) ชื่อ ให้สมญานามว่า
3193 monitor เฝ้าจับตาดู
3194 monitored ตามอง เฝ้าระวัง
3195 monitoring จับตามอง
3196 monochrome การเล่นเฉดสี
3197 monsoon มรสุม
3198 monument อนุสรณ์ อนุสาวรีย์
3199 mood อารมณ์
3200 moody เจ้าอารมณ์ ฉุนเฉียวง่าย
3201 morale ขวัญกำลังใจ
3202 morality ความมีศีลธรรมจรรยา
3203 morally อย่างถูกศีลธรรม
3204 morals ศึลธรรม
3205 moratorium ข้อตกลงยุติ
3206 morphine มอร์ฟีนใช้ระงับอาการปวด
3207 mosaic ลวดลายที่ทำด้วยกระจกสี
3208 mosaics ลวดลายที่ทำด้วยกระจกสี
3209 mosque มัสยิด
3210 motifs ลวดลาย
3211 motion มติ
3212 motivated แรงจูงใจ
3213 motivation แรงจูงใจ
3214 motive เหตุจูงใจ
3215 motive เหตุจูงใจ
3216 motorcade ขนวนรถบุคคลสำคัญ
3217 motto คำขวัญ
3218 mount เตรียมพร้อม
3219 mounting พอกพูน เพิ่มขึ้น
3220 mourn เศร้าโศก
3221 mourner ญาติผู้ตาย ผู้ไว้อาศัย
3222 mourners ผู้มาแสดงความเสียใจ
3223 mourning ไว้อาลัย
3224 mouthpiece กระบอกเสียง
3225 mouthwatering ซึ่งมีรสชาติดี
3226 movement การเคลื่อนไหว กระบวนการที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว
3227 moving ที่สะเืทือนใจ
3228 mull ครุ่นคิด
3229 mulling พิจารณา
3230 multinational ที่มีสาขาในหลายประเทศ
3231 multitude จำนวนมากมาย
3232 mumps โรคคางทูม
3233 mundane กติ, ธรรมดา
3234 municipality เทศบาล
3235 murals ภาพเขียนฝาผนัง
3236 murder ฆ่า
3237 muse เทพธิดาที่เป็นแรงบันดาลใจของกวี
3238 museum พิพิธภัณฑ์
3239 mushroomed ระจายอย่างรวดเร็ว
3240 mutate กลายพัีนธุ์
3241 mutual ร่วมกัน
3242 mynahs นกที่พูดเลียนเสียงคนได้
3243 myriad มากมายมหาศาล
3244 mythology เทพนิยาย
3245 nab จับ
3246 nabbed ับกุม รวบตัว (ผู้ร้าย)
3247 nagging รบเร้า ตอแย
3248 nail จับ
3249 naked เปลือยกาย
3250 nanny พระพี่เลี้ยง
3251 nap งีบหลับ
3252 naptha สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากน้ำมันดิบ
3253 narcotics ยาเสพติด
3254 nasty เลวร้าย สกปรก
3255 nationalism ชาตินิยม
3256 nationalist ความเป็นชาตินิยม
3257 nationality เชื้อชาติ
3258 nationwide ทั่วประเทศ
3259 native คนท้องถิ่น
3260 naturalism ธรรมชาตินิยม
3261 nature ธรรมชาติ
3262 navigate สำรวจเส้นทาง
3263 navigated หาเส้นทาง
3264 near ล้,ใกล้เคียง,เกือบจะ,เกือบจะ
3265 necessities สิ่งของจำเป็น
3266 necessities สิ่งของจำเป็น
3267 needlessly อย่างไม่จำเป็น
3268 needy ผู้ยากไร้
3269 negative ่พบ ในที่นี้หมายถึง เมื่อตรวจหาสารเสพติดแล้ว ไม่พบว่ามีร่องรอยของการเสพยา
3270 neglect ปล่อยปละละเลย
3271 neglected เพิกเฉย
3272 neglecting เพิกเฉย
3273 negligence ละเลย เพิกเฉย
3274 negligent โดยเผลอไป
3275 negligible ซึ่งไม่สลักสำคัญ
3276 negotiate การเจรจาต่อรอง
3277 negotiated เจรจาต่อรอง
3278 negotiating เจรจา หารือ
3279 negotiation การเจรจาต่อรอง
3280 negotiations การเจรจาต่อรอง
3281 negotiator ผู้ไกล่เกลี่ย
3282 negotiators คณะผู้เจรจาต่อรอง
3283 neighbourhood บริเวณใกล้ๆ ในละแวก
3284 neighbours เพื่อนบ้าน
3285 nephew หลานชาย
3286 nepotism มอบตำแหน่งสำคัญให้คนในครอบครัว แทนที่จะมอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสม
3287 nerdy โง่
3288 nervous กระวนกระวาย ประหม่า
3289 net รายได้สุทธิ
3290 neutered ตอน
3291 neutral เป็นกลาง
3292 neutralise ทำให้เป็นกลาง
3293 neutrality ความเป็นกลาง
3294 neutralize ปรับสมดุลย์ ป้องกัน
3295 newborn แรกเกิด
3296 newcomers คนมาใหม่
3297 NGOs หน่วยงานเอ็นจีโอ
3298 nickname ชื่อเล่น
3299 nifty เชี่ยวชาญ
3300 nightmare ฝันร้าย
3301 nobility ชนชั้นสูง
3302 noble #N/A
3303 nocturnal ที่ออกหากินในเวลากลางคืน
3304 nods งกศรีษะรับ, แสดงอาการรับรู้
3305 nominate เสนอชื่อเพื่อเข้ารัีบรางวัลหรือเข้ารับตำแหน่ง
3306 nominated ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล
3307 nomination ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมาย
3308 nominations การเสนอชื่อเข้ารับรางวัล
3309 nominee ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่ง
3310 nonfunctional การไม่ได้ (ในที่นี้ คือไฟฟ้าถูกตัดขาด)
3311 nonsense ไร้สาระ
3312 norm มาตรฐาน
3313 nosedived ดิ่ง ร่วงลงอย่างรวดเร็ว
3314 nostril รูจมูก
3315 notably ที่เป็นที่รู้จักดี
3316 note อกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยไม่ปรุงแต่งอารมณ์ กระชับ เช่น เดิน กิน นั่ง รู้สึก เห็น
3317 notice หมายเตือ
3318 noticeable ที่สังเกตเห็นได้ชัด
3319 notify แจ้งให้ทราบ
3320 notifying ประกาศอยากเป็นทางการ
3321 notion ความคิดเห็น
3322 notoriety ชื่อเสียงในทางที่ไม่ดี
3323 notorious มีชื่อเสียวฉาวโฉ่
3324 nourishing บำรุงเลี้ยง
3325 novel ใหม่
3326 novelty สิ่งใหม่ๆ
3327 novice ผู้ไม่เคยมีประสบการณ์
3328 nuance ความคลาดเคลื่อนเพียงนิดหนึ่ง
3329 nucleus นิวเคลียส
3330 nukes ระเบิดนิวเคลียร์
3331 nullify เป็นโมฆะ
3332 numb ชา
3333 numerous จำนวนมาก
3334 nun แม่ชี
3335 nurse ดูแล
3336 nursery อนุบาล
3337 nurture #N/A
3338 nurturing อุปถัมภ์
3339 nutrient #N/A
3340 nutrients สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย
3341 nutrients สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย
3342 nutrition การโภชนาการ
3343 nutritional เกี่ยวกับการโภชนาการ
3344 oath การกล่าวปฏิญาณตน
3345 obedience การอยู่ในโอวาท
3346 obedient ที่เชื่อฟัง
3347 obesity #N/A
3348 obey เชื่อฟัง
3349 object คัดค้าน
3350 objected ไม่เห็นด้วย
3351 objection ำโต้แย้ง คำคัดค้าน
3352 objectionable ไม่ชอบใจ ไม่เห็นด้วย
3353 objections การคัดค้าน
3354 objective เป้าหมาย
3355 obligations หน้าที่ที่พึงกระทำ
3356 oblige บังคับ
3357 obliged ผูกมัด บังคับ
3358 obnoxious น่ารังเกียจ
3359 obscurity ความไม่เป็นที่รู้จัก
3360 observation กต,การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่,ข้อสังเกต,ความเห็น,ข้อเตือนใจ,ข้อมูล,ข้อความ,ข่าว,สิ่งที่ได้จากการสังเกต
3361 observatory หอสังเกตการณ์
3362 observe สังเกตเห็น
3363 observed ปฏิบัติตาม
3364 observer ผู้สังเกตการณ์
3365 observing ตามกฎหมาย
3366 obsessed หมกมุ่น
3367 obstacle อุปสรรค
3368 obstruction การเข้าขัดขวาง
3369 obtain ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาด้วยความพยายาม
3370 obvious เป็นที่ประจักษ์
3371 occasion โอกาส
3372 occasional เกิดขึ้นเป็นครั้ง
3373 occupants ผู้ที่อาศัยอยู่
3374 occupation เข้ายึด เข้าครอบครอง
3375 occupied อาศัยอยู่ใน
3376 occupy เข้าครอบครอง
3377 occurrence สิ่งที่เกิดขึ้น
3378 occurrence สิ่งที่เกิดขึ้น
3379 odd แปลก
3380 oddity ประหลาดมหัศจรรย์
3381 odourless ไร้กลิ่น
3382 offence การดูหมิ่น
3383 offences การฝ่าฝืนกฎหมาย
3384 offend ทำให้โกรธ
3385 offender ผู้กระทำผิด
3386 offenders ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
3387 offensive งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,
3388 offering เสนอให้
3389 offset ชดเชย
3390 offshore นอกประเทศ
3391 omelette ไข่เจียว
3392 ominous ลางร้าย
3393 ominously อย่างเป็นลาง
3394 omitted ้น,เว้น,ละเลย,เอาออก,ตัดทอน,ข้ามไป
3395 ongoing อย่างต่อเนื่อง
3396 onlookers ผู้ดูเหตุการณ์
3397 onshore บนภาคพื้่นดิน
3398 onslaught การโจมตี
3399 opponent คู่ต่อสู้
3400 opportunists ผู้ฉวยโอกาส
3401 oppose คัดค้าน
3402 opposed ต่อต้าน
3403 opposition ฝ่ายค้าน
3404 opt เลือก
3405 opted เลือก
3406 optics ตา
3407 optimistic มองโลกในแง่ดี
3408 option ตัวเลือก
3409 options ทางเลือก
3410 orb วัตถุทรงกลม
3411 orbit วิถีโคจร
3412 orchards สวนผลไม้
3413 orchestrate น ก่อการ (ในข่าวการเมืองไทย ใช้ว่า ยุยงปลุกปั่น)
3414 ordeal ประสบการณ์ที่แสนสาหัส
3415 ordinary รรมดา ทั่วๆ ไป
3416 organ อวัยวะ
3417 oriented ที่เกี่ยวกับ
3418 origami ศิลปะพับกระดาษของญี่ปุ่น
3419 originate เริ่มต้นมาจาก
3420 originated มีต้นกำเนิด หรือเริ่มมาจาก
3421 origins ต้นกำเนิด
3422 ornaments เครื่องประดับประดา
3423 ornate อย่างหรูหระ วิจิตรงดงาม
3424 orphanage สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า
3425 orphaned ที่กำพร้า
3426 orthopedic เกี่ยวกับการรักษากระดูกและกล้ามเนื้อ
3427 oust ขับไล่ออกจากอำนาจ หรือตำแหน่ง
3428 ousted หลุดจากตำแหน่ง
3429 ouster บีบออกจากตำแหน่ง
3430 ousting ไล่ออกจากตำแหน่ง
3431 outbound ออก,นอกสถาน,แล่นออก/
3432 outbreak การแพร่ระบาด
3433 outcome ผลการเลือกตั้ง
3434 outcry การคัดค้านอย่างรุนแรง
3435 outdated ล้าสมัย
3436 outfit เครื่องแต่งกาย
3437 outfitted มีเครื่องประกอบพร้อม
3438 outgoing เป็นกันเอง เป็นมิตร
3439 outing การเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้น
3440 outlandish แปลกประหลาด
3441 outlet ร้านค้า
3442 outlets ทางออก
3443 outlook #N/A
3444 outnumbered มีคนน้อยกว่า
3445 outpacing มีเกินกว่า
3446 outpouring พรั่งพรู หลั่งไหล
3447 output ปริมาณของที่ผลิตได้
3448 outraged โกรธแค้น คับแค้น
3449 outskirts ชานเมือง
3450 outsourcing จัดจ้างคนภายนอก
3451 outspoken พูดจาขวานผ่าซาก
3452 outstanding ยอดเยี่ยม
3453 outwit ฉวยโอกาส
3454 oval รูปไข่
3455 overall สถานการณ์
3456 overcoming พิชิต มีชัยชนะ
3457 overdo ทำมากเกินไป
3458 overdue บิลที่ยังไม่ได้จ่าย) ที่เกินกำหนด
3459 overestimated ประเมิณค่าสูง หรือมากเกินไป
3460 overflow น้ำล้นตลิ่ง
3461 overlapping ทำให้เหลื่อมกัน
3462 overlook มองข้าม
3463 overlooking มีทัศนียภาพ
3464 overpower มีชัยเหนือ
3465 overripe สุกเกินไป
3466 oversaw ควบคุม เฝ้าจับตามอง
3467 overseas ต่างประเทศ
3468 oversee ดูแล ควบคุม
3469 overseeing ควบคุมดูแล
3470 oversees ตรวจตรา ตรวจสอบ
3471 overshadow บดบังรัศมี
3472 oversized ขนาดใหญ่เกินไป
3473 overstep ก้าวก่าย
3474 oversupply การมีสินค้าล้นตลาด
3475 overthrew โค่นอำนาจ
3476 overthrow โค่นอำนาจ
3477 overview ภาพรวม
3478 overwhelmed ตึ้นตันใจ
3479 overwhelming ที่มากมาย
3480 overwhelmingly อย่างท่วมท้น
3481 pace อัตราความเร็ว
3482 pack ฝูง
3483 packed แน่นขนัด
3484 paddy ข้าวเปลือก
3485 paediatrician หมอเด็ก
3486 pageant การประกวดความงาม
3487 pageantry ตามโบราณราชประเพณีในพิธีขบวนราชรถ
3488 palanquin เกี้ยว
3489 pamper ระคบประหงม, เอาอกเอาใจ
3490 pandamic โรคระบาดร้ายแรง
3491 pane บานกระจก
3492 panel คณะกรรมการ
3493 pangs ความรู้สึกเจ็บปวด หรือเศร้าโศก
3494 panic ตื่นตระหนก
3495 panicked ตระหนก ตกใจ
3496 panned วิพากษ์วิจารณ์
3497 paperwork งานเอกสาร
3498 parachute ร่มชูชีพ
3499 parachutist นักโดดร่มชูชีพ
3500 parade เดินเป็นขบวน
3501 parallel เกิดขึ้นพร้อมกัน
3502 paralyse เป็นอัมพาต
3503 paralysed เป็นอัมพาต
3504 paralysing เป็นอัมพาต
3505 paramilitary ห้กำลังเสริม กองหนุน
3506 paramount ที่สำคัญกว่าสิ่งอื่น
3507 paranormal เหตุการณ์ลึกลับ ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์
3508 paraphernalia ของใช้จิปาถะ
3509 paraplegic อัมพาตของร่างกายส่วนล่าง
3510 parched แห้งแล้ง
3511 pardon นิรโทษกรรม อภัยโทษ
3512 parody การล้อเลียน
3513 parole ทัณฑ์บน
3514 parthenogenesis การสืบพันธุ์ที่ไข่เพศเมียไม่ได้ผสมพันธุ์กับอสุจิของเพศผู้
3515 partial ส่วนหนึ่ง
3516 partiality ความไม่สมบูรณ์,ความลำเอียง
3517 participant ผู้เข้าร่วม
3518 participants ผู้เข้าร่วม
3519 participate มีส่วนร่วม
3520 participation เข้าร่วม
3521 particle อนุภาคเล็ก สิ่งที่มีขนาดเล็ก
3522 particles ฝุ่นละออง
3523 partition การแบ่งกลุ่ม
3524 partitions ฉากกั้น
3525 partnership การเป็นหุ้นส่วน
3526 party ลุ่ม หรือ ฝ่าย
3527 passage ความก้าวหน้า
3528 passages บทความ
3529 passersby คนเดินไปมา
3530 passion อารมณ์ตัณหา ความปรารถนาทางเพศ
3531 passionate ลึกซึ้ง
3532 pasteurised การฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยผ่านกระบวนการใช้ความร้อนสูง
3533 patch ที่ดิน
3534 pathetic ่าสลดใจ, ซึ่งกระทบจิตใจ
3535 patience ความอดทน
3536 patient อดทน
3537 patiently อย่างมีความอดทน
3538 patriarchy ระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก
3539 patriotic ความรักชาติ
3540 patriotism ความรักชาติ
3541 patrol เดินลาดตระเวน
3542 patrolling ลาดตระเวน
3543 patrols ารลาดตระเวน, หน่วยลาดตระเวน
3544 patron ผู้อุปถัมภ์
3545 patronage ให้การอุปถัมภ์
3546 patronises อุปถัมภ์
3547 patrons ผู้ใช้บริการ ลูกค้า
3548 pattern แบบแผน
3549 paused หยุดสักระยะ
3550 pauses การหยุดนิ่ง
3551 pavilion บพลา, ปะรำ, ศาลา
3552 paycheck เช็คเงินค่าจ้าง
3553 payrolls พนักงานที่ได้รับเงินเดือน
3554 peak ช่วงที่มีมากที่สุด
3555 pedestrian ผู้เดินเท้า
3556 pedestrians คนเดินถนน
3557 peed ปัสสาวะ
3558 peek แอบดู
3559 peers เพื่อนร่ีวมสาขาอาชีพ
3560 pellets ก้อนกลมเล็กๆ
3561 pelt โจมตีอย่างรุนแรง
3562 penalty บทลงโทษ
3563 pending รอ
3564 penetrate ลุ,เจาะทะลุ,แทง,ลอด,บุกเข้าไป ,สอดใส่ (อวัยวะเพศชายเข้าไปทางช่องคลอดหรือทวารหนัก)
3565 perceived เข้าใจ
3566 perceptions แนวความคิด
3567 perched นั่งบนที่สูง
3568 percussion เครื่องดนตรีบอกจังหวะ พวกกลอง
3569 perennial ตลอดกาล
3570 performance การทำงาน
3571 period มหัพภาค
3572 periodically เป็นครั้งเป็นคราว
3573 permafrost ดินที่มักจะเป็นน้ำแข็งเสมอๆ
3574 permanent ถาวร
3575 permanently (ทำ) มาเป็นเวลานานแล้ว
3576 permeated แทรกซึม
3577 permission คำอนุญาต คำยินยอม
3578 permit อนุญาต
3579 perpetrated ทำเรื่องเลวร้าย
3580 perpetually อย่างต่อเนื่อง
3581 persecute ังแก,รบกวน,แกล้ง
3582 persimmons ลูกพลับ
3583 persist คงเรื่อยไป
3584 persist คงเรื่อยไป
3585 persisted ยืนกราน
3586 persistent อย่างต่อเนื่อง
3587 personable น่าประทับใจ น่าสนใจ
3588 personalised ทำตามที่ลูกค้าต้องการ
3589 personality บุคลิกลักษณะ ลักษณะเฉพาะตน
3590 personalized มีลักษณะส่วนบุคคล
3591 personnel บุคลากร
3592 perspective มมอง แง่คิด ทรรศนะ
3593 persuade โน้มน้าวใจ ชักจูงใจ
3594 persuading ที่โน้มน้าวใจ
3595 perverse แปลกประหลาด
3596 pesky น่ารำคาญ
3597 pessimism การมองโลกในแง่ร้าย
3598 pestering รบกวน
3599 pesticide ยาฆ่าแมลง
3600 pesticides ยาฆ่าแมลง
3601 pests คนหรือสัตว์ที่รบกวน
3602 petal กลีบดอกไม้
3603 petition คำร้องต่อศาล
3604 petrochemical เคมีภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ
3605 petrochemicals สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
3606 petrol น้ำมันเบนซิน
3607 petted ลูบไล้อย่างเอ็นดู
3608 petty เล็กน้อย ไม่สำคัญ
3609 pharmaceutical เกี่ยวกับเภสัชกรรม
3610 pharmacotherapy การบำบัดด้วยยา
3611 phase ช่วงเวลา
3612 phenomenon ปรากฏการณ์
3613 phenomenon ปรากฏการณ์
3614 philosophise ดอย่างปรัชญาเมธี,ปลงตก,ยึดหลักปรัชญา,ศึกษาธรรมะ
3615 phoney ของปลอม เสแสร้ง
3616 photogenic ซึ่งเกิดจากแสง
3617 physical ทางร่างกาย
3618 physicians แพทย์
3619 physiological ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
3620 pick เลือก
3621 picked ที่ถูกเลือก
3622 picket ประท้วงอยู่รอบนอกอาคาร
3623 pickup รถปิคอัพ
3624 picturesque งดงามเหมือนภาพวาด
3625 pier ท่าเรือ
3626 piles เสาหลัก เสาบ้าน
3627 pilfered ที่ถูกขโมย
3628 pilgrim ผู้แสวงบุญ
3629 pilgrimage เดินทางแสวงบุญ
3630 pillaging การปล้นสะดม
3631 pillar เสาหลัก เสาค้ำ
3632 pilot นำร่อง ต้นแบบ
3633 pincer ปูที่มีก้ามใหญ่
3634 pinpoint เจาะจง
3635 pinpointing แน่นอน แม่นยำ
3636 pioneer ริเริ่ม
3637 piracy ปลอมแปลง วีดีโอ หนังสือ หรือ เทปเพลง
3638 pirate โจรสลัด
3639 pistol ปืนพก
3640 pitch กางเต๊นท์
3641 pitched ขายสินค้า
3642 pitches ระดับเสียง
3643 pitching ตั้งโครงขึ้น
3644 pits ดพักรถ ในการแข่งรถจะมีจุดพักเพื่อให้ช่างซ่อม เปลี่ยนยางก่อนผู้แข่งจะกลับเข้าสนาม ในภาษาไทยเรียกทับศัพท์
3645 pity น่าผิดหวัง น่าเสียดาย
3646 plague ระบาด
3647 plagued ประสพปัญหา
3648 plaguing ที่กำลังรุกราน ก่อกวน
3649 plain เห็นได้ชัด แจ่มแจ้ง
3650 plaintiff โจทก์
3651 planet ดาวเคราะห์
3652 plantation ไร่ นาขนาดใหญ่
3653 platform รัฐบาลใหม่
3654 plea การวิงวอน การขอร้อง
3655 plead วิงวอน อ้อนวอน
3656 pleading ารขอร้อง, การวิงวอน
3657 pledge ให้คำมั่นสัญญา
3658 pledged ให้คำมั่นสัญญา
3659 pledging การให้คำมั่นสัญญา
3660 plethora ที่มีมากเกินไป
3661 plight สภาพเลวร้าย
3662 plinth ฐาน (หินที่เป็นฐาน)
3663 plot วางแผนการ
3664 plots แผนการ
3665 plough ไถนา
3666 ploy แผน วิธีการ
3667 plummet ดิ่ง ร่วงลง
3668 plummeting ดิ่งลงอย่างรวดเร็ว
3669 plunder ล้น ขโมย โจรกรรม
3670 plundered โจรกรรม
3671 plundering ปล้นสะดมภ์
3672 plunge ตกฮวบ
3673 plunged ทำให้ตกอยู่ในวิกฤต
3674 plunging ร่วงกรู
3675 pluralize ทำให้เป็นพหูพจน์
3676 poachers ผู้ลักลอบนำสัตว์สงวนเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย
3677 podium แท่น
3678 poignant สะเทือนอารมณ์ บาดตาบาดใจ
3679 pointless ไร้เป้าหมาย
3680 poised วะดุลยภาพ,ความเสมอภาค,ความมั่นใจ,ท่าเดิน
3681 poking ยื่นออกมา
3682 polarisation ความคิดที่แตกแยกกัน
3683 policies นโยบาย
3684 policy นโยบาย
3685 politicise อภิปรายเรื่องการเมือง
3686 politics การเมือง
3687 poll การเลือกตั้ง
3688 polling /สำรวจความคิดเห็น
3689 pollster ผู้จัดทำสำรวจความคิดเห็น
3690 pollsters ผู้ทำการสำรวจความคิดเห็น (คนที่ทำโพลล์)
3691 polyethylene ลาสติกสังเคราะห์ใช้ในศัลยกรรมตกแต่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติก
3692 polyps ติ่งเนื้องอก,สัตว์จำพวกหินปะการัง
3693 pompous พูดเกินจริง
3694 ponder คิดพิจารณา
3695 pool สมาคม กลุ่มสถาบัน
3696 pooling นำมารวมกัน
3697 popularity ความนิยม
3698 popularized ทำให้เป็นที่นิยม
3699 populist ประชานิยม
3700 pornography การทำลามกอนาจร
3701 porous ่องโหว่ รูรั่ว
3702 port ท่าเรือ
3703 portfolio ตำแหน่งรัฐมนตรี
3704 portion ปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ
3705 portrait ภาพวาด (พระฉายาลักษณ์)
3706 portraiture ศิลปการวาดภาพคน
3707 portrayal ารพรรณา การสร้างภาพ บรรยายให้เกิดภาพ
3708 portrayed อธิบายด้วยการวาดภาพ หรือสร้าง(มโน)ภาพ
3709 pose ถูกซักถาม
3710 pose ถูกซักถาม
3711 posed ยื่น
3712 posh ดูหรูหราราคาแพง
3713 positive ในแง่ดี
3714 possess ครอบครอง
3715 possessing เป็นเจ้าของ
3716 possession เจ้าของ
3717 post ออกประกาศ หรือตีพิมพ์
3718 posterity คนรุ่นลูกรุ่นหลาน
3719 postpone เลื่อนออกไป
3720 postponed เลื่อนออกไป
3721 postponement การเลื่อนออกไป
3722 posture ท่าทาง
3723 potent มีอำนาจ
3724 potential มีศักยภาพ
3725 potentially มีความเป็นไปได้
3726 poultry สัตว์ปีก
3727 pour หลั่งไหล พรั่งพรู
3728 poverty ความยากจน
3729 PoW เชลยศึก
3730 practical นำไปใช้ได้จริง
3731 practice การปฏิบัติ
3732 practitioner ผู้ประกอบการ
3733 pragmatic การแก้ปัญหาอย่างเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล
3734 praise คำชม
3735 praised เสริญ, ยกย่อง, สักการะ
3736 prawn กุ้งใหญ่
3737 precarious ไม่ปลอดภัย ที่ตกอยู่ในอันตราย
3738 precariously อย่างไม่ปลอดภัย
3739 precaution การระมัดระวังภัย
3740 precautions การป้องกันอันตรายล่วงหน้า
3741 precedent คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป
3742 precepts สอน กฎ หรือ ศีล
3743 precinct เขต
3744 precise นอน, ถูกต้อง, เที่ยงตรง
3745 precisely างเที่ยงตรง,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่นอน,อย่างละเอียด
3746 precondition ทำให้เรียบร้อยก่อน
3747 predators ผู้ล่า
3748 predecessor ผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้
3749 predicament สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพหรือฐานะที่ลำบาก
3750 predict ทำนาย พยากรณ์
3751 predictable ทำนายได้ คาดได้
3752 predicted คาดการณ์
3753 predicting ทำนาย คาดการณ์
3754 prediction การทำนาย
3755 predominantly ีอิทธิพลเหนือ, มีมากกว่า
3756 preference ความชอบ
3757 preferences ความต้องการ
3758 prejudged การตัดสินคดีก่อนการพิจารณาไต่สวนเสร็จ
3759 preliminary เบื้องต้น ขั้นต้น
3760 prelude โหมโรง
3761 preludes การบรรเลงนำ
3762 premature ก่อนเวลาอันควร
3763 premier ที่สำคัญที่สุด
3764 premiere แสดงรอบปฐมทัศน์
3765 premiership ตำแหน่งนายก
3766 premises สถานที่
3767 premium ที่มีคุณภาพสูง
3768 preoccupied ที่มีใจหมกมุ่น หรือมีความใส่ใจในเรื่องอื่นจึงทำให้ทำอีกสิ่งหนึ่งไม่ได้
3769 prescribe สั่งยา
3770 prescribed สั่งยา
3771 presence การอยู่ในสถานที่หนึ่ง (ของบุคคล)
3772 preservation สงวนไว้ รักษาไว้
3773 preserve งวน, อนุรักษ์
3774 preserved การถนอม (อาหาร)
3775 preserving ทำนุบำรุง อนุรักษ์
3776 preside เป็นประธาน
3777 presided เป็นประธาน
3778 pressed กดดัน
3779 pressing ที่เร่งด่วน
3780 prestige ื่อเสียง,เกียรติคุณ,เกียรติศักดิ์
3781 prestigious ที่น่ายกย่อง
3782 presumably อย่างสันนิษฐาน
3783 pretend ปลอมตัว เสแสร้ง
3784 pretext ข้ออ้าง
3785 prevail มีอำนาจเหนือ
3786 prevailing ามคิด หรือสิ่งที่เป็นที่นิยม ในที่นี้หมายถึง ความคิดของคนในขณะนี้
3787 prevalence djective)
3788 prevalent เป็นที่แพร่หลาย
3789 prevention การป้องกัน
3790 priceless ประเมินค่าไม่ได้
3791 pride ความภูมิใจ
3792 primate สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
3793 primates สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
3794 prime ที่ดีที่สุด
3795 principal ต้นทุน
3796 principally โดยส่วนใหญ่
3797 principle หลักการ
3798 principles แนวคิด
3799 priorities สิ่งสำคัญที่มาเป็นลำดับแรก
3800 prioritise จัดหรือเรียงลำดับความสำคัญ
3801 priority สิ่งที่สำคัญที่สุด
3802 pristine ที่อุดมสมบูรณ์
3803 privacy วามเป็นส่วนตัว เป็นการภายในครอบครัว
3804 privatisation ความเป็นเอกชน
3805 privatise การแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกชน
3806 privilege สิทธิพิเศษ
3807 privileged มีอภิสิทธิ์,มีสิทธิพิเศษ
3808 privileges อภิสิทธิ์
3809 proactive มาตราการป้องกันล่วงหน้า
3810 proactively ดำเินินการล่วงหน้า หรือหาทางบ้องกันล่วงหน้า
3811 probation การภาคทัณฑ์
3812 probe การสืบคดี
3813 problematic น่าจะเป็นปัญหา
3814 procedure ขั้นตอน
3815 procedures ขั้นตอนการดำเนินการ
3816 proceed ดำิิเนินการ
3817 proceedings คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป
3818 process กระบวนการ
3819 processed กระบวนการ
3820 procession ขบวนรถหรือขบวนแห่
3821 processions ขบวนที่เคลื่อนไป
3822 proclaim ่าวประกาศ ประกาศอย่างเป็นทางการ
3823 proclaimed ประกาศ
3824 proclaiming ประกาศ
3825 procurement การจัดซื้อ
3826 produce พืชผลทางการเกษตร
3827 proficiency ความช่ำชอง
3828 proficient จัด, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ
3829 profit กำไร
3830 profitability ผลกำไร
3831 profiteer หากำไร
3832 profits กำไร
3833 profound ที่ไปเป็นเพื่อน,ผู้คุ้มกัน,พี่เลี้ยง,หน่วยคุ้มกัน,เรือคุ้มกันขบวนเรือ
3834 progress ความก้าวหน้า
3835 progressive ที่ก้าวล้ำยุค
3836 prohibit ห้าม
3837 prohibited ้าม,ป้องกัน,ขัดขวาง
3838 prohibiting ห้าม
3839 prohibitively มีราคาแพงมากเกินไป
3840 projected คาดการณ์ล่วงหน้า
3841 projection การคาดการณ์
3842 prolific ถล่มประตู (ยิงประตูได้มากมาย)
3843 prolonged เลื่อนเวลาออกไป ประวิงเวลา
3844 prominent มีชื่อเสียง มีหน้ามีตา
3845 prominently อย่างที่สังเกตเห็นชัดเจน
3846 promising มีความหวัง มีอนาคตไกล
3847 promontory แหลม
3848 prompt กระตุ้น
3849 prompted ฉับพลัน
3850 prompting ทำให้เกิด
3851 promptly ทันที
3852 promulgated ประกาศ แถลง
3853 prone ที่อาจเกิดขึ้น ที่เสี่ยงต่อ
3854 propaganda โฆษณาชวนเชื่อ
3855 proper เป้นส่วนหนึ่ง
3856 property คุณสมบัติ
3857 proponent ผู้สนับสนุน
3858 proportion อัตราส่วน
3859 proportion อัตราส่วน
3860 proposition ข้อเสนอ
3861 props ไม้ค้ำยัน
3862 propulsion แรงผลักดัน
3863 prosecute ำเนินคดี ฟ้องร้อง ซักฟอก
3864 prosecuted ฟ้องร้อง ดำเนินคดี
3865 prosecuting การดำเนินคดี
3866 prosecution การดำเนินคดี
3867 prosecutor อัยการ
3868 prospect โอกาส
3869 prospective ที่น่าจะเป็นไปได้
3870 prospects ความเป็นไปได้
3871 prospectus รายการเกี่ยวกับโครงการในอนาคต,หนังสือชักชวนให้ซื้อหุ้น
3872 prosper ั่งคั่ง เจริญ เฟื่องฟู
3873 prosper ั่งคั่ง เจริญ เฟื่องฟู
3874 prosperity ความมั่งคั่้ง
3875 prostate ต่อมลูกหมาก
3876 prosthesis อวัยวะเทียม
3877 protective เพื่อปกป้ิอง พิทักษ์
3878 protein โปรตีน
3879 protest ประท้วง
3880 protocol พิธีการ
3881 protracted ซึ่งยืดเยื้อ
3882 provided ถ้า
3883 provision การจัดหาเสบียงอาหารให้
3884 provisions การจัดเตรียม
3885 provocative เร้าใจ,ยั่ว
3886 provoke ยั่วยุ
3887 provoked ปลุกเร้าให้เกิดความโกรธ
3888 proximity ความใกล้ชิด
3889 proxy ตัวแทน
3890 prudent รอบคอบ ถี่ถ้วน
3891 prudently อย่างรอบคอบ
3892 prune ตัดแต่งกิ่ง
3893 psychiatrist จิตแพทย์
3894 PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
3895 public ที่สาธารณะ
3896 publicise ีพิมพ์ หรือ เผยแพร่สู่สาธารณะชน
3897 publicised ที่ได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆ
3898 publicist บุคคลสาธารณะ
3899 publicity ความสนใจของสาธารณชน
3900 publicly อย่างเปิดเผยให้รู้
3901 pull ถอนออก
3902 pulled อด (รายการ) ออกจากผังการออกอากาศ
3903 punctuation การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
3904 pundits ผู้เชี่ยวชาญ
3905 pungent ฉุน
3906 punitive ทำโทษ ลงโทษ
3907 pupils ลูกตาดำ
3908 puppet ถูกเชิด ถูกบงการ
3909 puppies ลูกสุนัข
3910 purchases การซื้อของ
3911 purely ลำพัง,อย่างเดียว
3912 purge ปลดออกจากตำแหน่งอย่างสายฟ้าแลบ
3913 purification การบวนการกลั่นกรอง(น้ำ)ให้บริสุทธิ์
3914 purifying ทำให้บริสุทธิ์
3915 pursue ทำให้ลุล่วง
3916 pursuing แสวงหา ติดตาม
3917 pursuit การพยายามให้ถึงความต้องการ
3918 puzzled งุนงง
3919 pylon สายไฟหรือเสานำร่อง
3920 pyre โครงไม้ที่ใช้สร้างพลับพลาพระราชทานเพลิงพระศพ
3921 qualification คุณสมบัติ
3922 quarantine กักบริเวณ จำกัดบริเวณ
3923 quarelling ทะเลาะเบาะแว้ง
3924 quarrelled โต้เถียง
3925 quarter ช่วงเวลาสามเดือนของปีปฏิทิน)
3926 quarters ห้องหรืออาคารที่อยู่อาศัย
3927 quashing ปราบ
3928 quell ปราบปราม
3929 quest การตามล่า การตามหาถึงที่สุด
3930 questionable น่าสงสัย เป็นข้อกังขา
3931 questionnaire แบบสำรวจ แบบสอบถาม
3932 queue เข้าคิว
3933 queued เข้าแถว
3934 quorum ค์ประกอบ,องค์ประชุม,จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด/
3935 quota โควต้า
3936 quotas โควต้า
3937 quoted ยกคำพูดมา
3938 rabies โรคพิษสุนัขบ้า
3939 racism กาเหยียดผิว
3940 racket การหาเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
3941 radical ในแนวใหม่ (ซึ่งจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น)
3942 radiologists รังษีแพทย์
3943 radiotherapy การรักษาโรคด้วยรังสี
3944 radius รัศมี
3945 raft จำนวนมาก
3946 rag เศษผ้า
3947 raging โหมกระหน่ำ
3948 raid เข้าตรวจค้น
3949 raiding การโจมตี การจู่โจม
3950 rallied เดินขบวนประท้วง
3951 rally ปลุกระดม
3952 ram พุ่งเข้าชน
3953 ramp .ทางลาด
3954 rampage พฤติกรรมรุนแรง โมโหโทโส
3955 rampant ออกอาละวาด
3956 ranches ฟาร์มปศุสัตว์
3957 random การสุ่ม
3958 randomly /สุ่ม
3959 range ช่องระยะ
3960 ranger ทหารเฉพาะกิจสำหรับสงครามกองโจรหรือการจู่โจมอย่างกะทันหัน
3961 ranger ทหารเฉพาะกิจสำหรับสงครามกองโจรหรือการจู่โจมอย่างกะทันหัน
3962 rangers ทหารเฉพาะกิจสำหรับสงครามกองโจรหรือการจู่โจมอย่างกะทันหัน
3963 rank ยศ
3964 ranking อันดับ
3965 ransack ปล้นสะดม
3966 ransom เงินเรียกค่าไถ่
3967 rapidly อย่างรวดเร็ว
3968 rapids ส่วนของแม่น้ำที่มีน้ำไหลแรงและเร็ว
3969 rapport ความเป็นมิตร
3970 rapturous ลาบปลื้มอย่างหลงใหล,ลืมตัว,ปีติยินดีอย่างเหลือล้น
3971 rare หายาก ไม่ค่อยเกิดขึ้น
3972 rarely ่บ่อย ไม่ค่อยจะ นานๆ ครั้ง
3973 rash ผื่นแดง
3974 ratification การอนุมัติ
3975 ratings อันดับความนิยม
3976 rationale เหตุผลสนับสนุน
3977 rationed การปันส่วน การแบ่งสรร
3978 rations อาหารปันส่วน
3979 raucous เสียงอึกทึกกึกก้อง
3980 ravaged ทำให้เสียหาย
3981 raw ดิบ
3982 reacclimate ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
3983 reaction ปฏิกิริยาตอบกลับ
3984 read อ่านใจ เข้าใจ
3985 readily อย่างง่ายดาย
3986 reading ค่าที่อ่านได้
3987 reaffirm ให้การมั่นใจ
3988 realise ตระหนัก ระลึกได้
3989 realised ทำให้เป็นจริง
3990 reap ก็บเกี่ยว,เก็บเกี่ยวข้าว,รับผลตอบแทน
3991 reappoint คืนตำแหน่งให้
3992 reason เหตุผล
3993 reasonable สมเหตุสมผล
3994 reassure ให้ความมั่นใจ
3995 reassured ทำให้มั่นใจใหม่
3996 rebellion การก่อการกบถ
3997 rebellions กบถ
3998 rebels กบถ
3999 reboot เริ่มต้นดำเนินการใหม่
4000 rebound ค่าขนส่ง) เพิ่มขึ้นอีกครั้ง หลังจากมีการปรับลดราคาไป

No comments: