Search e4thai.com

Loading

Friday, January 8, 2010

คำแนะนำการใช้ 'click dict' ในบล็อกนี้

ศัพท์ทุกคำในบล็อกนี้ เมื่อดับเบิ้ลคลิกภาษาอังกฤษ จะมีคำแปลภาษาไทย, เมื่อดับเบิ้ลคลิกภาษาไทย จะมีคำแปลภาษาอังกฤษ

มีคำแนะนำในการใช้งาน ดังนี้ครับ
-เมื่อคลิกคำไทยให้โชว์ศัพท์อังกฤษ บางครั้งคำภาษาไทยกลายเป็นตัวยึกยืออ่านไม่ออก วิธีแก้ก็ง่าย ๆ ครับ ให้ท่านปิดโดยคลิก x ที่มุมบนขวาของหน้าต่างคำศัพท์แล้วคลิกคำเดิมใหม่ ศัพท์ไทยบางตัวอาจจะต้องทำอย่างนี้ 2-3 ครั้ง

-ศัพท์ไทยหลายคำที่เป็นคำประสมกัน เช่น “แนะนำ” พอเราดับเบิ้ลคลิกแล้วกลับแปลคำว่า “แนะ” หรือ “นำ” เท่านั้น ไม่ยอมแปลควบ “แนะนำ” อย่างนี้ก็พิมพ์เพิ่มเอาหน่อยในหน้าต่างคำแปลนั้นแล้วกันครับ (แต่บางครั้งเวลาใจดี มันก็ยอมแปลให้ครับ)

-ศัพท์บางคำ อาจมีคำแปลเฉพาะ basic form ฉะนั้น เราอาจจะต้องตัดอักษรห้อยท้ายออก เช่น –ed, -d, -es, -s, -ing, -er, -est –ly, ฯลฯ แล้วคลิก Search Dictionary เพื่อให้แปลใหม่

- ศัพท์บางคำอาจจะไม่มีคำแปลภาษาไทยใน database แต่ขอให้ท่านเลื่อนลงไปดูที่ตอนท้ายของหน้าต่าง อาจมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ไว้

-ที่ไอคอนรูปลำโพง สามารถคลิกฟังการออกเสียงและฝึกออกเสียงตามได้

-ถ้าจนถึงที่สุด ศัพท์ที่คลิกหาไม่ว่าไทยหรืออังกฤษ, ถ้าไม่มีคำแปลให้ ไปที่เว็บนี้ครับ http://guru.sanook.com/dictionary/ (พิมพ์ลงในช่อง หาคำศัพท์)

No comments: